PL

ambicja {żeński}

volume_up
ambicja
Nie jest to zbyteczna ambicja polityczna, ani działanie na pokaz.
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Zasadniczą i stałą ambicją Europy jest stabilność w tym regionie.
Stability in the area is a basic and permanent European ambition.
Karmiony taką ambicją powrócił do stanowej legislatury.
So fueled by that ambition, he returned to the state legislature.

Przykłady użycia - "ambicja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZauważyłem, że strach przez zakłopotaniem kieruje mną tak mocna jak ambicja.
Actually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.
PolishNaszą ambicją jest opublikowanie szerszej tablicy wyników w pierwszym kwartale 2009 roku.
The ambition is to publish a more comprehensive scoreboard in the first quarter of 2009.
PolishTo jest nowy ruch, którym teraz przewodniczę, to ruch i ambicja mojego życia.
That's the movement at the moment I'm driving, and that's the movement and ambition of my life.
PolishNie jest to zbyteczna ambicja polityczna, ani działanie na pokaz.
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
PolishRealizacja trudnych zadań i przyjęcie odważnego podejścia powinno być ambicją Parlamentu Europejskiego.
A demanding and courageous approach should be an ambition of the European Parliament.
PolishAmbicja, by uczynić UE rzeczywistością każdego obywatela, musi wykraczać poza jednolity rynek.
The ambition of making the EU a tangible reality for citizens must go beyond the single market.
PolishZasadniczą i stałą ambicją Europy jest stabilność w tym regionie.
Stability in the area is a basic and permanent European ambition.
PolishJak mówiłem, ambicją Komisji jest wykonywanie planu działania w zakresie racjonalizacji zużycia energii.
As I said, it is the Commission's ambition to follow the energy efficiency action plan.
PolishNaszą ambicją musi nadal być osiągnięcie jak najsilniejszej integracji w polityce Wspólnoty.
Our ambition must continue to be to achieve as much integration as possible into Community policies.
PolishMyślę, że na tym polega ta wielka ambicja, i to właśnie trzeba osiągnąć przy pomocy programu sztokholmskiego.
I think this is the big ambition and what the Stockholm Programme has to do.
PolishPodstawowy aspekt można podsumować zaledwie jednym słowem: ambicja.
The main point can be summed up by just one word: ambition.
PolishJeśli chcemy odwrócić ten trend, to musimy wykazać się ambicją.
If we want to reverse this trend, we have to be ambitious.
PolishKarmiony taką ambicją powrócił do stanowej legislatury.
So fueled by that ambition, he returned to the state legislature.
PolishW grę wchodziły ambicja i przywództwo, a także coś niezwykłego.
And this had to do with the ambitions of the leadership.
PolishUcieszyła mnie tak ogromna ambicja uczestników spotkania.
I was glad to find such a level of ambition around the table.
PolishMogę państwa zapewnić, że jak najdalej idącą ambicją Komisji jest realizacja tej jakże ważnej strategii.
I can assure you that it is the Commission's utmost ambition to deliver on this very important strategy.
PolishTaka wartościowa ambicja stała się jego gwiazdą przewodnią.
PolishAmbicja ta musi jednak znajdować odzwierciedlenie w zobowiązaniu finansowym współmiernym do tego, o co idzie gra.
This ambition must, however, be reflected in a financial commitment commensurate with what is at stake.
PolishKomisja może liczyć na Parlament, który będzie ją aktywnie wspierał, jeśli tylko Komisja wykaże się większą ambicją.
It can rely on a Parliament which will be a proactive force and will support it if it shows more ambition.
PolishPo pierwsze, ambicją Komisji - i jest to w pełni zrozumiałe - jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego w Afryce.
Firstly, the Commission's ambition - a very justifiable one - is to promote regional development in Africa.