"Alpy" - angielskie tłumaczenie

PL

"Alpy" po angielsku

volume_up
Alpy {niemęskoos.}
PL

Alpy {niemęskoosobowy}

volume_up
1. Geografia
Muszę jednak powiedzieć, że Kaukaz to nie Alpy czy Pireneje.
However, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
Przedmiot: Linia kolejowa prowadząca przez Alpy
Subject: Mainline railway through the Alps

Przykłady użycia - "Alpy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMuszę jednak powiedzieć, że Kaukaz to nie Alpy czy Pireneje.
However, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
PolishW tym roku dla Europy ważne są Alpy.
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
PolishPrzedmiot: Linia kolejowa prowadząca przez Alpy
PolishByła ona wyłącznie skutkiem osunięcia się ziemi, czegoś, co może się wydarzyć na terenie górzystym, takim jak Alpy.
It was purely and simply the result of a landslide, which is something that can occur in a mountainous region like the Alps.
PolishJesteśmy ciekawscy, doczepiamy urządzenia żeby się wybrać w Alpy, albo stać się rybą w morzu.
But humans are curious, and they like to add things to their bodies so they can go to the Alps one day and then become a fish in the sea the next.
PolishNa terytorium Słowenii stykają się ze sobą cztery ważne krainy geograficzne Europy: Alpy, Góry Dynarskie, Nizina Panońska i Morze Śródziemne.
Four major European geographic regions meet in Slovenia: the Alps, the Dinaric area, the Pannonian plain and the Mediterranean.
PolishNad zachodnią i południową częścią Austrii górują Alpy, a część wschodnia, w której leży Wiedeń, stolica kraju, rozciąga się w dorzeczu Dunaju.
The Alps dominate the western and southern parts of Austria while the eastern provinces - including Vienna, the capital - lie in the Danube basin.
PolishPytanie o podróż przez Alpy jest pytaniem niezwykle poważnym, ale na tym etapie sytuacja nie wygląda tak źle.
Vice-President of the Commission. - Mr President, the question of traffic across the Alps is an extremely serious one, but the situation does not look too bad at this stage.