"aktualizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"aktualizować" po angielsku

EN
PL

aktualizować {czasownik niedokonany}

volume_up
aktualizować
Osoby, które mogą aktualizować treść swoich stron internetowych, powinny móc także skonfigurować Google Analytics.
If you're able to update the content of your webpages, you should be able to set up Google Analytics.
Mapę można aktualizować. ~~~ Można dodawać nowe dane.
This map can be updated, and we can add in new data.
Dotknij linku aktualizuj, aby ustawić lokalizację na bieżącą.
Touch update, to reset your location to your current location.

Przykłady użycia - "aktualizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJako właściciel firmy możesz nie mieć czasu, aby zawsze na bieżąco aktualizować swoje wpisy w Miejscach Google.
As a business owner, you might not always have the time to keep your Places listing up-to-date.
PolishMapę można aktualizować. ~~~ Można dodawać nowe dane.
This map can be updated, and we can add in new data.
PolishOsoby, które mogą aktualizować treść swoich stron internetowych, powinny móc także skonfigurować Google Analytics.
If you're able to update the content of your webpages, you should be able to set up Google Analytics.
PolishOprócz samego systemu operacyjnego również pozostałe oprogramowanie komputera należy aktualizować do najnowszych wersji.
In addition to your computer's operating system, your computer's software should also be kept up to date with the latest versions.
PolishW ten sposób mogą Państwo sprawdzić poprawność informacji i, w razie konieczności, samodzielnie je aktualizować.
You may verify the accuracy of the information and, if necessary, correct it by accessing the web interface and entering modifications yourself.
PolishOczywiście Komisja będzie starała się aktualizować te standardy wraz ze zwiększaniem się naszej wiedzy o zagrożeniach dzięki postępowi naukowemu.
The Commission will, of course, work to keep those standards updated as science updates our knowledge of risks.
PolishPonadto uważam osobiście, że Unia Europejska ciągle stara się aktualizować testy bezpieczeństwa, dostosowując je coraz bardziej do nowych technologii.
Moreover, I personally believe that the European Union is constantly striving to update its safety tests, adapting them more and more to new technologies.

Synonimy (polski) dla "aktualizować":

aktualizować