PL

aktor {męski}

volume_up
1. ogólne
aktor
. ~~~ Al Kaida, inny pozarządowy aktor.
Some of it's bad: Al Qaeda, another non-governmental actor.
Some of that's good: Oxfam, a great non-governmental actor.
Video: Aktor: Czysty węgiel, słyszeliście o nim wiele.
Video: Actor: Clean coal -- you've heard a lot about it.
aktor
volume_up
thespian {rzecz.} [żart.]
2. Film i telewizja
aktor (też: aktorka)
volume_up
thesp {rzecz.} [pej.]

Przykłady użycia - "aktor" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishVideo: Aktor: W COALergy uważamy zmiany klimatu za bardzo poważne zagrożenie dla naszego biznesu.
Video: Actor: At COALergy we view climate change as a very serious threat to our business.
PolishChciał, żeby głównego bohatera od początku do końca grał jeden aktor.
He wanted the main character of the film to be played from the cradle to the grave by one actor.
PolishPo 30 sekundach aktor wstawał i mówił: "Rozwiązałem wszystko.
This acting student stood up after 30 seconds, and said, "I solved everything. ~~~ What do I do now?"
PolishVideo: Aktor: Czysty węgiel, słyszeliście o nim wiele.
Video: Actor: Clean coal -- you've heard a lot about it.
PolishWiemy z naszego modelu formalnego, że struktura mózgu odbierająca komentarze Krytyka to Aktor.
In fact, it makes so much sense that we can construct an electronic toy circuit that simulates the behavior of the fly.
Polish. ~~~ Al Kaida, inny pozarządowy aktor.
Some of it's bad: Al Qaeda, another non-governmental actor.
PolishOdrzucamy jednak założenie, że UE powinna zastąpić państwa członkowskie jako główny aktor w tym procesie.
However, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
PolishAktor wdraża politykę uwarunkowaną aktualnym stanem otoczenia oraz kontekstem, w jakim działamy.
The Actor implements a policy that takes into account the state of the environment and the context in which we operate.
PolishW 1976 roku zatrudnił się jako aktor w teatrze Haagsche Comedie, gdzie również wyreżyserował swój pierwszy spektakl.
He joined the Haagsche Comedie as an actor in 1976, and it was there that he staged his first production.
PolishŻaden aktor nie wygłosił jednego choćby zdania, by nie było wyraźnie zauważalne, jak ciało prowadzi swe własne życie w czasie recytacji.
Hardly a sentence was spoken without us seeing the body’s independent life during speech.
PolishCzułem, że zostałem już zaszufladkowany jako aktor.
PolishOxfam, wspaniały aktor pozarządowy.
Some of that's good: Oxfam, a great non-governmental actor.
PolishJeżeli strategia wschodnia się powiedzie, to Unia pokaże się jako poważny aktor na globalnej scenie politycznej.
If the Eastern strategy is successful the EU will show itself to be a serious player on the global political stage.
PolishAktor oszukiwał bardzo wyraźnie.
And they clearly cheated in a very, very serious way.
PolishKiedy aktor miał bluzę Carnegie Mellon, skądinąd własną, grupa oszukiwała więcej.
When the actor who was getting up was a Carnegie Mellon student -- he was actually a Carnegie Mellon student -- but he was a part of their group, cheating went up.
PolishWtedy odkryłem, że mogę odnieść sukces w życiu jako aktor, żadnego popełniania przestępstw, oszukiwania, kłamania.
And I discovered that I could be successful in life as an actor, without doing crime, without cheating nobody, without telling no lies.
PolishTo aktor grający magika.
PolishDla Franka Zauniga (aktor ze Wschodu) i Beate Lande (aktorka z Zachodu) upragnione zjednoczenie oznacza ciężką pracę.
For Frank Zaunig (an East German actor) and Beate Lande (a West German actor) the wished-for unification means first of all hard work.
PolishNikt nie wiedział, że to aktor.
PolishWarto zauważyć, że niepaństwowy aktor atakując Stany Zjednoczone w roku 2001 zabił więcej Amerykanów niż rząd Japonii w 1941.
It's worth noticing that a non-state actor attacking the United States in 2001 killed more Americans than the government of Japan did in 1941.