PL

agresywnie {przysłówek}

volume_up
agresywnie (też: dynamicznie)
Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Ostatnio, establishment ten znowu zareagował agresywnie.
That establishment recently reacted aggressively once again.
Myślę: "No tak, podekscytowany nowojorski Żyd, pewnie mówię zbyt agresywnie", więc zwolniłem.
I'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.

Przykłady użycia - "agresywnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
PolishWydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
PolishMyślę: "No tak, podekscytowany nowojorski Żyd, pewnie mówię zbyt agresywnie", więc zwolniłem.
I'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.
PolishOstatnio, establishment ten znowu zareagował agresywnie.
That establishment recently reacted aggressively once again.
PolishW niektórych przypadkach pacjenci mieli myśli samobójcze lub zachowywali się agresywnie (czasami wobec innych).
cases people had suicidal thoughts or aggressive behaviour (sometimes directed against others).
PolishNapędzane jest to niskonakładową technologią VSAT, agresywnie wypychającą rolników na rynek...
This is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
PolishW efekcie powstał żywy obraz z udziałem ośmiu aktorów, którzy zachowywali się tak agresywnie, jak miny przeciwpiechotne.
The result was a body-language tableau with eight actors who have the effect of anti-personnel mines.
PolishPowinien być krajem zachowującym się agresywnie i jak mocarstwo, a wtedy Europa ukłoni się i przestraszy takiego kraju.
You have to be a country with grandiose and aggressive style, and then Europe will bow and scrape to you.
PolishW naszej kulturze spędzamy mnóstwo czasu pędząc agresywnie do przodu, i ja też spędziłam dużo czasu w taki sposób.
We spend so much time in this culture being driven and aggressive, and I spend a lot of time being those things too.
PolishUSA agresywnie obniżają podstawowe stopy oprocentowania, co oznacza, że pieniądze są pompowane w instytucje finansowe.
The US is aggressively lowering its base rates, which means money is being pumped into the financial institutions.
PolishBrak wspólnej polityki UE w tym względzie agresywnie wykorzystuje Rosja, przy biernej postawie większości państw członkowskich UE.
The lack of a common EU policy in this sphere is being aggressively exploited by Russia, with most EU Member States taking a passive stance.
PolishTraian Băsescu zachowuje się często agresywnie i niedemokratycznie, zastraszając środki masowego przekazu, używając słów, których nie mogę przytoczyć tutaj w Parlamencie Europejskim.
Traian Băsescu frequently behaves in an aggressive, undemocratic manner and intimidates the mass media by using language which I cannot repeat here in the European Parliament.