"agitować" - angielskie tłumaczenie

PL

"agitować" po angielsku

PL

agitować [agituję|agitowałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Mają prawo do organizowania się, agitowania i prowadzenia kampanii mających na celu poprawę swego losu w miejscu pracy.
They have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
Jak Komisja agituje za wdrożeniem dyrektywy o ochronie ofiar przemytu w państwach członkowskich nie jest oczywiste, tak jak i fakt, czy wdrożenie to jest monitorowane.
How the Commission is agitating for the implementation of the Directive on protection of the victims of trafficking in the Member States is not transparent, nor is its implementation being monitored.
2. Polityka
W mojej opinii zawsze istniało kompromisowe rozwiązanie, za którym agitowałem razem z komisarzem Monti w latach dziewięćdziesiątych.
In my view there has always been a compromise solution, for which I canvassed together with Commissioner Monti back in the nineties.

Synonimy (polski) dla "agitować":

agitować