"Afryka" - angielskie tłumaczenie

PL

"Afryka" po angielsku

EN

PL Afryka
volume_up
{żeński}

1. Geografia

Afryka
volume_up
Africa {nazwa wł.}
Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (debata)
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (debate)

Przykłady użycia - "Afryka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMówimy o rządzących Afryką, jakby spadli z Marsa.
We talk about African governments like they've been dropped from Mars, you know?
PolishI nie dziwi fakt, że Afryka, na południe od Sahary, plasuje się na dole.
But when I split it, when I split it into country bubbles, the size of the bubbles here is the population.
PolishTakże wskaźniki Madagaskaru i wielu innych państw Afryki są równie niskie, co poza Afryką.
And you'll find Madagascar, and you'll find a lot of African countries about as low as the rest of the world.
PolishAle z Afryką, zacznijmy być ostrożni... I Emeka i ja dyskutowaliśmy o tym.
PolishMo Ibrahim powiedział podczas debaty, że marzy o dniu, w którym Afryka będzie nieść pomoc.
We have -- no, but we've already been doing it!
PolishTo tak jakby powiedzieć, że Antarktyka jest cieplejsza niż Afryka.
It's the hottest place on the planet, on the body.
PolishAfryka musi zacząć obserwować działania swoich przywódców.
And we as Africans need to start challenging our leaders.
PolishAfryka zderzyła się z Eurazją około 16 mln. lat temu i doszło do tzw. pierwszego afrykańskiego eksodusu.
Bumped into Eurasia around 16 million years ago, and then we had the first African exodus, as we call it.
Polish. ~~~ Afryka jest pełna nieszczęść.
But there are other stories that are not about catastrophe, and it is very important, it is just as important, to talk about them.
PolishAfryka wydaje tylko 0,3% PKB na badania i rozwój.
It spends only 0.3% of its GNP on research and development.
PolishDwa lata temu miałem zaszczyt reprezentować Parlament Europejski podczas Konferencji UE-Afryka w Rabacie.
Two years ago I had the honour of representing the European Parliament at the Euro-African Conference in Rabat.
PolishAfryka to kraj, w którym wszystko się rozpada. Rozprzestrzenia się ubóstwo, choroby prowadzą do śmierci i brakuje wody.
Down there, everything continues to fall apart, destitution spreads, disease kills and water is short.
PolishZaczynajmy, bo Afryka jest w pewnym stopniu w punkcie zwrotnym: w zakresie zarządzania własnym wizerunkiem i kontrolowania swojej przyszłości.
A turnaround in terms of how it manages its image, and how it takes control of its own destiny.
PolishA jednak Wspólnota Europejska rozwinęła czerwony dywan przed tym człowiekiem w grudniu na szczycie UE-Afryka w Lizbonie.
And yet the European Community rolled out the red carpet for this man last December at the EU-African summit in Lisbon.
PolishAfryka pomaga innym krajom.
PolishSą one tym bardziej niedopuszczalne, ponieważ aby uporać się z dramatyczną sytuacją na granicy z Afryką, Hiszpania otrzymuje, zgodnie z prawem, fundusze Unii Europejskiej.
All the more so since Spain legitimately receives EU funds to deal with the dramatic situations on its African borders.
PolishMusimy nadać nowy kształt naszej polityce z Afryką i ta polityka będzie musiała zostać włączona do synergii, jaką stworzyliśmy z krajami afrykańskimi.
We need to reshape our African policies, and this policy will have to incorporated into the synergy we have created with the African countries.
PolishNadchodzące spotkanie trójki ministerialnej UE-Afryka w Addis Abbabie oraz spotkanie w sprawie Gwinei 12 października w Abuja będą pod tym względem znaczące.
The upcoming EU-African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
PolishStojące przed nami wyzwanie polega na pełnym wykorzystaniu tej okazji, poprzez rozpoczęcie wdrażania tej nowej strategicznej wizji dialogu między UE i Afryką.
The challenge facing us is to take full advantage of this opportunity, by starting to implement this new strategic vision for EU-African dialogue.
PolishWystępując jako przyjaciele tyrana Mugabego i przeciwko protestom dotyczącym jego udziału w lizbońskim szczycie UE-Afryka, pokazali się w swoich prawdziwych barwach.
Coming out as the friend of tyrant Mugabe and opposing opposition to his presence at the Lisbon EU-African Summit, they showed themselves in their true colours.