PL

administracja {żeński}

volume_up
administracja (też: zarządzanie, rząd, zarząd)
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Szwedzka administracja państwowa spełniła oczekiwania wszystkich.
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
Administracje celne 27 państw członkowskich muszą działać jak jedna administracja.
The customs administrations in 27 Member States have to work as a single administration.
administracja
volume_up
admin {rzecz.} [pot.]

Przykłady użycia - "administracja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAdministracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
PolishAdministracja amerykańska, czyniąc to, do czego od dawna wzywaliśmy, prosi nas o pomoc.
The US Administration, in doing what we have long urged, asks our assistance.
PolishAdministracje celne 27 państw członkowskich muszą działać jak jedna administracja.
The customs administrations in 27 Member States have to work as a single administration.
PolishZ nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.
With the new US administration, we need to agree a joint way forward.
PolishAdministracja publiczna odgrywa kluczową rolę w procesie migracji do SEPA.
Public administration plays a key role in the process of migrating to SEPA.
PolishAdministracja musi znowu zacząć funkcjonować, aby świadczyć usługi publiczne.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
PolishDlatego też prowadzimy w tej sprawie ciągły dialog z administracją amerykańską.
We are therefore conducting an on-going dialogue with the US Administration on this issue.
PolishAdministracja podatkowa i sami mikroprzedsiębiorcy obejdą się bez tego.
This is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
Polish(EL) ...czy też administracja centralna USA rozwiązała by jej problem?
(EL)... or would the central administration of the USA resolve its problem?
PolishAdministracja Czech, jak do tej pory, całkiem dobrze radzi sobie z sytuacją.
The Czech administration is managing the situation very well so far.
PolishAdministracja Parlamentu Europejskiego przedstawi nam tę strategię w ciągu kilku dni.
The European Parliament administration will present the strategy to us in a few days' time.
PolishNegocjacje pomiędzy Komisją i administracją amerykańską przedłużają się.
Negotiations between the Commission and the American administration have been protracted.
PolishOd samego początku prowadzimy na wszystkich poziomach dialog z USA i z nową administracją.
We have engaged with the US, and the new Administration, at every level from the outset.
PolishZ tego względu administracja amerykańska nie może zrobić tego samodzielnie.
For this reason, the administration cannot achieve this on its own.
PolishSzwedzka administracja państwowa spełniła oczekiwania wszystkich.
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
PolishNowa administracja Stanów Zjednoczonych dała nowy impuls do rozwoju naszych wzajemnych stosunków.
The new administration in the US has given a new stimulus to these relations.
PolishNowa administracja znacząco zwiększyła ambicje Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie.
The new administration has raised the ambitions of the United States substantially in this area.
PolishW końcu Parlament nie może czekać na to, aby administracja decydowała o tym, co robimy w TRG.
Finally, Parliament must not wait for the Administration to determine what we do in TEC.
PolishAdministracja Stanów Zjednoczonych jednoznacznie wypowiedziała się przeciwko takiemu stanowisku.
The United States administration has unequivocally spoken up against this.
PolishJednakże, choć e-administracja stwarza nowe możliwości, istnieje wiele wyzwań, którym musimy sprostać.
But while this creates opportunities, there are challenges we need to confront.

Synonimy (polski) dla "administracja":

administracja