"a co dopiero" - angielskie tłumaczenie

PL

"a co dopiero" po angielsku

PL

a co dopiero {spójnik}

volume_up
Oto dlaczego zbrodniarze, sprawcy, nie zostali jeszcze zidentyfikowani, a co dopiero skazani.
This is why the criminals, or the perpetrators, have not even been named, let alone convicted.
Nie mogę zrozumieć, a co dopiero mówić o poparciu, sprzeciwu ze strony tradycyjnych stowarzyszeń rolników.
I cannot understand, let alone support, the opposition from the traditional farmers' associations.
Ona naprawdę przetarła szlak, w czasach, kiedy właściwie nikt nie wykonywał niebezpiecznych scen, a co dopiero kobieta.
She really paved the way at a time when nobody was doing stunts, let alone women.

Przykłady użycia - "a co dopiero" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo nie jest dobry czas dla macierzyństwa, a co dopiero dla ojcostwa.
Madam President, this is not a good time for motherhood, but even less so for fatherhood.
PolishOto dlaczego zbrodniarze, sprawcy, nie zostali jeszcze zidentyfikowani, a co dopiero skazani.
This is why the criminals, or the perpetrators, have not even been named, let alone convicted.
PolishTrudno to wytłumaczyć komuś dzisiaj, a co dopiero wtedy.
It's difficult to explain to people now that it was difficult then.
PolishOna naprawdę przetarła szlak, w czasach, kiedy właściwie nikt nie wykonywał niebezpiecznych scen, a co dopiero kobieta.
She really paved the way at a time when nobody was doing stunts, let alone women.
PolishNie mogę zrozumieć, a co dopiero mówić o poparciu, sprzeciwu ze strony tradycyjnych stowarzyszeń rolników.
I cannot understand, let alone support, the opposition from the traditional farmers' associations.
PolishUnia Europejska na dziś ma problem z uzgodnieniem ostrych decyzji politycznych, a co dopiero wojskowych.
The European Union today has a problem reaching agreement on difficult political decisions, let alone military ones.
PolishNawet posłowie z naszego Parlamentu nie widzieli tekstu skonsolidowanego, a co dopiero obywatele państw członkowskich Unii.
Even Members of this Parliament have not seen a consolidated text, let alone citizens of the Member States.
PolishWątpię, czy nawet jeden procent opinii publicznej słyszało o współzgodności, a co dopiero rozumie, co ona oznacza.
I doubt that even one per cent of the public would have heard of cross-compliance, never mind understand what it means.
PolishWreszcie ktoś z Rady rozumie, że Europa nie może się kształtować bez pracowników, a co dopiero wbrew pracownikom.
Finally, somebody in the Council understands that Europe cannot be formed without workers, and much less so against workers.
PolishZgodnie z takim podejściem interes indywidualny nie ogranicza w żaden sposób interesu zbiorowego, a co dopiero interesu ogólnego.
According to this approach, individual interest does not set any limitation on the collective interest, let alone the general interest.
PolishW rzeczywistości znaczna część obywateli UE nie wie, że istnieje ktoś taki jak Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, a co dopiero, czym się on zajmuje i jakie sprawy można mu zgłaszać.
The wider public in the EU, in fact, does not know that such a thing as the European Ombudsman exists, let alone being able to guess what he does and the issues that they can bring to his attention.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "a co dopiero"

a spójnik
English
co zaimek
English
co wykrzyknik
English
dopiero przysłówek
a co za tym idzie
a to dopiero wykrzyknik
a co z
English
a to ci dopiero wykrzyknik
a co ze mną?
a co tam! wykrzyknik