"24 godziny na dobę" - angielskie tłumaczenie

PL

"24 godziny na dobę" po angielsku

PL

24 godziny na dobę {przysłówek}

volume_up
24 godziny na dobę (też: całą dobę)
24 godziny na dobę (też: całą dobę)

Przykłady użycia - "24 godziny na dobę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMaszyna pracowała 24 godziny na dobę – głównie wykonując obliczenia związane z bombami.
Twenty-four hours a day, this thing was running, mainly running bomb calculations.
PolishFilmy poklatkowe o kwiatach tworzyłem 24 godziny na dobę, przez ostatnie 35 lat.
I've been filming time-lapse flowers 24 hours a day, seven days a week, for over 35 years.
PolishPozostali 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu poszukują pieniędzy.
All the others do, day in and day out, is search for money.
PolishZarabia pani więcej niż Frau Merkel, więcej niż Hillary Clinton: to praca 24 godziny na dobę.
You are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
PolishZaczęliśmy nagrywanie 20 kanałów telewizyjnych, 24 godziny na dobę.
We started recording 20 channels of television 24 hours a day.
PolishKażdy z nas codziennie otrzymuje wiadomości e-mail, i normalną rzeczą jest otrzymywanie ich 24 godziny na dobę.
Each of us receives e-mail messages every day and it is normal to receive them 24 hours a day.
PolishMusi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
It's got to be available 24 hours a day, seven days a week.
PolishDość często, jeżeli jesteś zatrudniany jako pracownik do pomocy w domu, musisz być pod telefonem 24 godziny na dobę.
Quite often, if you are taken on as a live-in employee, you can be seen as being on call 24/7.
PolishPrzyzwyczailiśmy się do uginających się od żywności półek w supermarketach otwartych przez 24 godziny na dobę.
We have come to expect our supermarket shelves to be overloaded and groaning with food 24 hours a day.
PolishSzacujemy, że jeśli będziecie ich używać 24 godziny na dobę, to wyprodukują 10 milionów testów rocznie.
They'll make, we estimate that if you were to run them 24 hours a day they'd make about 10 million tests a year.
PolishNikt nie może pozwolić sobie na utrzymywanie w pogotowiu zespołu przez 24 godziny na dobę, ani na to, co mamy w Wikipedii.
You could never afford to have a standby crew of people 24 hours a day and do what we're doing at Wikipedia.
PolishMy jako Parlament rozumiemy i zgadzamy się z tym, że Eurojust musi pracować 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
We as a Parliament understand and agree with the fact that Eurojust must work 24 hours a day, seven days a week.
PolishRAPEX działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że powiadomienia za pomocą RAPEX następują bezzwłocznie.
RAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.
PolishNadaje 24 godziny na dobę, wolna od reklam.
PolishKażdego dnia, 24 godziny na dobę pompka kontroluje lek dostarczany bezpośrednio do serca.
Every day, 24 hours, that pump is at your side, administering medicine directly to your heart, and it's not a particularly preferable medicine in many senses.
PolishTa stacja nadaje za pośrednictwem satelity 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w języku chińskim i angielskim w Azji, Europie, Australii i Ameryce Północnej.
This TV station broadcasts 24/7 in Chinese and English via satellites over Asia, Europe, Australia and North America.
PolishPrzyjmujemy do wiadomości, że system ten może być uruchomiony jedynie z chwilą, gdy stanie się niezawodny i gdy będzie w stanie działać nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę.
We accept that this system can only enter into operation once it is robust and can operate fully 24 hours a day.
PolishTa satelitarna stacja telewizyjna nadaje 24 godziny na dobę w języku chińskim i angielskim drogą satelitarną w Azji, Europie, Australii i Północnej Ameryce.
This satellite television station broadcasts 24 hours a day in Chinese and English via satellites over Asia, Europe, Australia and North America.