"świetnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"świetnie" po angielsku

volume_up
świetnie {przysł.}

PL świetnie
volume_up
{przysłówek}

1. ogólne

świetnie (też: doskonale)
volume_up
excellent {przysł.}
Gratuluję sprawozdawczyni świetnie wykonanej pracy.
(HU) Mr President, I congratulate the rapporteur on her excellent work.
Chciałbym pogratulować panu Gauzèsowi świetnie wykonanej pracy.
I should like to congratulate Mr Gauzès for his excellent work.
Chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose z powodu świetnie wykonanej pracy.
I should like to offer my congratulations on the excellent work carried out by Mrs Schaldemose.
świetnie
volume_up
great {przysł.}
Jeśli rozgrywką końcową ma być globalne ocieplenie, to radzą sobie świetnie.
If the end game is global warming, they're doing great.
Właśnie dlatego wciąż poświęcacie dziewice i wasza jednorożcowa obrona działa po prostu świetnie.
This is why you keep sacrificing virgins, and why your unicorn defenses are working just great.
(Śmiech) A po latach terapii mamy się świetnie.
(Laughter) And years of therapy later, we're doing great.
świetnie
volume_up
gloriously {przysł.}

2. "zdać egzamin"

świetnie (też: rewelacyjnie, celująco)
volume_up
with flying colors [Amer.] [idiom]
świetnie (też: rewelacyjnie, celująco)
volume_up
with flying colours [Bryt.] [idiom]

Przykłady użycia - "świetnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishTo naprawdę prastary system, świetnie funkcjonujący w czasie fizycznego zagrożenia.
We have a system that is really ancient, and really there for physical danger.
PolishTo się świetnie sprawdza, bo ci ludzie i rzemieślnicy są tym zainteresowani.
And it's working very well to have these people, these craftsmen, interested in it.
PolishSama odwiedziłam te instytucje i mogę państwu powiedzieć, że świetnie działają.
I have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.
PolishO tym, jak świetnie prowadziła prezydencję w G20, wspominał już komisarz.
The Commissioner has already mentioned how well she led the presidency at the G20.
PolishPomimo wielu problemów, szwedzka prezydencja Rady spisała się świetnie.
Despite many problems, the Swedish Council Presidency has done a splendid job.
PolishJuan Enriquez: Te eksperymenty czasem działają i jest naprawdę świetnie, kiedy nam się uda.
Juan Enriquez: These experiments sometimes work, and it's very cool when they do.
PolishPo pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy za świetnie wykonaną pracę.
Firstly, I should like to thank the rapporteur for the superb work he has accomplished.
PolishTo wszystko świetnie, ale wyniki tego posiedzenia Rady nie były zbyt zadowalające.
That is all well and good, but the result of this Council meeting was not very satisfactory.
PolishSą one również częściowo wspomniane w świetnie przygotowanym sprawozdaniu pana Larosiera.
It is also partially mentioned in the Larosière report, which is a fine piece of work.
Polish999 mil poszło świetnie. ~~~ Ostatnia mila wydaję się być niezwykle trudna.
Nine hundred and ninety-nine miles went well, the last mile's proving incredibly stubborn.
PolishJeśli zapytasz mężczyzn dlaczego coś świetnie zrobili odpowiedzą "Jestem cudowny.
If you ask men why they did a good job, they'll say, "I'm awesome.
PolishJeśli ktoś w was mógłby przekonać Busha do takiej zmiany polityki, to świetnie.
If any one of you guys can talk Bush into doing that, that's fine.
PolishByłoby świetnie, gdyby każde z was powiadomiło o tym 300-400 osób.
And if each one of you sends it to 300 or 400 people, that would be fantastic.
Polish(RO) Zacznę od gratulacji dla sprawozdawczyni za świetnie wykonaną pracę.
(RO) I would like to begin by congratulating the rapporteur for the fine job she has done.
PolishW innym mieście, Bogocie, zajęło to 25, Ale też świetnie sobie poradzili.
And it took 25 years until another city ... which is Bogota, and they did a very good job.
PolishŚwietnie było móc wreszcie pogadać z ludźmi o toaletach kompostujących.
And I've just been so thrilled, finally, to come to people talking about compost latrines.
PolishWielu z nich świetnie rozumie zasadę specjalnej strefy, do której ludzie mogą się włączyć.
Many of them totally get the notion of a special zone that people can opt into as a rule.
PolishZawsze świetnie nam wychodzi uzgadnianie celów, jeżeli przypadają one w odległej przyszłości.
We are always very good at agreeing on targets that lie far in the future.
Polish(RO) Gratuluję sprawozdawczyni i współsprawozdawcom świetnie wykonanej pracy.
(RO) I wish to congratulate the rapporteur and the co-rapporteur for the fine job they have done.