"śladowe ilości" - angielskie tłumaczenie

PL

"śladowe ilości" po angielsku

PL śladowe ilości
volume_up
{niemęskoosobowy}

śladowe ilości
ReFacto AF może zawierać śladowe ilości białka chomika.
Trace amounts of hamster protein may be present in ReFacto AF.
ReFacto AF może zawierać śladowe ilości białka chomika.
Trace amounts of hamster protein may be present ReFacto AF.
CEPROTIN może zawierać śladowe ilości heparyny.
CEPROTIN may contain trace amounts of heparin.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "śladowe ilości"

ślad rzeczownik
ilości rzeczownik
English
ilość rzeczownik
śladowy przymiotnik
English

Przykłady użycia - "śladowe ilości" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOczyszczona saponina, cholesterol, fosfatydylocholina, śladowe ilości tiomersalu.
Purified Saponin, Cholesterol, Phosphatidylcholine, Thiomersal traces
PolishOkazało się, że środek bakteriobójczy zawierał śladowe ilości cyny.
What happened was the bactericide was formulated with minute traces of tin.
PolishZnajdziemy tam głównie glicynę i alaninę, oraz śladowe ilości innych związków.
What you find is mostly glycine and then alanine and there's some trace elements of the other ones.
PolishJedynie śladowe ilości entakaponu znajdują się w moczu w postaci nie zmienionej.
Only traces of entacapone are found unchanged in urine.
PolishOczyszczona saponina, cholesterol, fosfatydylocholina, śladowe ilości tiomersalu i formaldehydu.
Purified Saponin, Cholesterol, Phosphatidylcholine, Thiomersal traces, Formaldehyde traces
PolishLek jest metabolizowany w wątrobie w niewielkim zakresie; na poziomie nerkowym wykryto śladowe ilości kilku metabolitów.
Its hepatic metabolism is scarce, showing traces of some metabolites at kidney level.
PolishProdukt zawiera śladowe ilości białek myszy i chomika.
The product contains traces of mouse and hamster proteins.
PolishPreparat może zawierać śladowe ilości heparyny i/ lub białka mysiego jako pozostałości z procesu wytwarzania.
The preparation may contain traces of heparin and/ or mouse protein as a result of the manufacturing process.
PolishProdukt zawiera śladowe ilości białek chomika.
The product contains traces of hamster proteins.
PolishOsoby cierpiące na alergie nie powinny być narażone na kontakt z produktami zawierającymi śladowe ilości substancji uczulających.
Those with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
PolishSzczepionka może zawierać śladowe ilości formaldehydu i tiocyjanianu potasu, które są stosowane w procesie produkcyjnym.
This vaccine may contain traces of formaldehyde and potassium thiocyanate which are used during the manufacturing process.
Polish107, 21 mg Śladowe ilości formaldehydu
PolishŚladowe ilości formaldehydu
PolishU bydła meloksykam jest wydalany głównie z mlekiem i żółcią, podczas gdy mocz zawiera tylko śladowe ilości substancji macierzystej.
In cattle, meloxicam is also a major excretion product in milk and bile whereas urine contains only traces of the parent compound.
PolishZ uwagi na to, że UE nie miała dotąd czasu na to, by zatwierdzić wszystkie używane w tej chwili gatunki, sprowadzane pasze mogą zawierać ich śladowe ilości.
Because the EU has not had time to approve all the species now being used, the feed may contain small traces of these.
PolishPo zmetabolizowaniu, niemal cały ligand (fodipir) jest wydalany z moczem w ciągu 24 godzin; śladowe ilości są wydalane z kałem.
Following its metabolism, nearly all of the ligand (fodipir) is excreted in urine within 24 hours, with negligible amounts being eliminated via the faeces.
PolishMetabolizm Meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i wydalany głównie z żółcią, w moczu znajdują się tylko śladowe ilości substancji wyjściowej.
Metabolism Meloxicam is predominantly found in plasma and is also a major biliary excretion product whereas urine contains only traces of the parent compound.
Polish/ 125 Metabolizm Meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i wydalany jest głównie z żółcią w moczu zawarte są śladowe ilości substancji wyjściowej.
Metabolism Meloxicam is predominantly found in plasma and is also a major biliary excretion product whereas urine contains only traces of the parent compound.
PolishMetabolizm U psów meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i wydalany głównie z żółcią, w moczu znajdują się tylko śladowe ilości substancji wyjściowej.
Metabolism In dogs, meloxicam is predominantly found in plasma and is also a major biliary excretion product whereas urine contains only traces of the parent compound.
PolishMetabolizm U psów meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i jest wydalany głównie z żółcią podczas gdy w moczu zawarte są tylko śladowe ilości substancji wyjściowej.
Metabolism In dogs, meloxicam is predominantly found in plasma and is also a major biliary excretion product whereas urine contains only traces of the parent compound.