"łoś" - angielskie tłumaczenie

PL

"łoś" po angielsku

EN

PL łoś
volume_up
{męski}

1. Zoologia

łoś
volume_up
elk {rzecz.}
Święty człowiek, Czarny Łoś, powiedział: "Wtedy nie wiedziałem, jak bardzo wszystko się skończyło."
The holy man, Black Elk, said, "I did not know then how much was ended.
Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.
I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.
łoś
volume_up
moose {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "łoś":

łoś

Przykłady użycia - "łoś" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
We got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
PolishBardzo ciężko pracujemy, aby zmniejszyć smog który występuje tutaj, w Los Angeles.
We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
PolishTen los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
PolishMam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce.
I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.
PolishStany Zjednoczone i Europa dzielą na Zachodzie wspólny los.
(DE) Mr President, the United States and Europe are the West's companions in fate.
PolishZnów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.
And then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.
PolishWiemy, że wielu obywateli tych krajów ma nadzieję na lepszy los w Europie.
We know that many citizens of these countries hope to find a better fate in Europe.
PolishCzy tę ogłoszoną nową strategię spotka los podobny do losu jej poprzedniczki?
Will the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
PolishZebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.
We gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.
PolishDlatego nie będziesz miał, ktoby rzucił sznurem na los w zgromadzeniu Pańskiem.
Therefore thou shalt have none that shall cast the line by lot in the assembly of Jehovah.
Polish. ~~~ Podobny los spotkał ludzi z gangów.
And they were willing to work very cheap, for stock options that never came.
PolishIrlandię oczekiwałby taki sam los, jaki spotkał Islandię która nie jest częścią UE.
The same fate that met Iceland, which is not part of the EU, would have awaited Ireland.
PolishAvda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar Viejo (Madryt) Hiszpania
Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar Viejo (Madrid) Spain
PolishLos Schengen naturalnie zależy od ścisłej kontroli granic zewnętrznych.
Schengen naturally stands or falls by the watertight control of its external borders.
PolishDe Burgos Km 23 Desvio Algete, 28700 San Sebastian de los Reyes Hiszpania Hiszpania
De Burgos Km 23 Desvio Algete, 28700 San Sebastian de los Reyes Spain
PolishZwróćcie uwagę na lokalne dane z Los Angeles -- 25 procent zarażonych wśród gejów.
And you'll note, that's the local data from Los Angeles: 25 percent prevalence among gay men.
PolishPrzemawiam jako przedstawiciel regionu, który po wojnie nie miał wpływu na swój los.
I speak as a representative of a region that was not able to choose its fate after the war.
PolishPolígono Industrial La Mina Avda. de los Reyes, 1 E- 28770 Colmenar Viejo Madryt Hiszpania
Polígono Industrial La Mina Avda. de los Reyes, 1 E-28770 Colmenar Viejo Madrid Spain
PolishJest on nowym dyrektorem muzycznym Orkiestry Filharmonii w Los Angeles.
He is the new musical director of the Los Angeles Philharmonic Orchestra.
Polish(Mówca dodał w języku francuskim i niemieckim: "Łączy nas wspólny los”)
(The speaker added in French and German: 'We share a destiny in common.')