"ćwiczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"ćwiczyć" po angielsku

volume_up
ćwiczyć {czas. ndk}

PL ćwiczyć
volume_up
[ćwiczę|ćwiczyłbym] {czasownik}

To fizycznie możliwe, żeby więcej ćwiczyć.
It's physically possible to exercise more.
Musiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.
I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.
Więc, ćwiczycie i ćwiczenie zostaje wykryte.
So, you exercise and it picks up the exercise.
Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego; bo gdy się zstarzeje, nie odstąpi od niej.
Train up a child in the way he should go, And even when he is old he will not depart from it.
Wtedy i ja mam ułatwione zadanie, kiedy ćwiczę kogoś, kogo doświadczyła niepełnosprawność.
And it's easy for me as well to train someone who has already passed through the experience of disability.
Ćwiczą sobie, jak czynią to młode zwierzęta, przed dorosłym życiem, kiedy to będą musiały podążać za słońcem przez cały dzień.
They are training themselves, as many young animals do, to the adult life where they will be called to track the sun all the day.
Są to ludzie, którzy ćwiczą szczególny rodzaj ruchu i oddychania, a są oni traktowani jako dysydenci i są prześladowani przez władze komunistyczne.
These are people who practise a particular kind of movement and breathing, but they are treated as dissidents and persecuted by the Communist authorities.
We practised that correctly.

Przykłady użycia - "ćwiczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlatego tak jak przy innych ruchomych narządach musimy je ćwiczyć przed wszczepieniem.
Same strategy. ~~~ And then the most complex are the solid organs.
PolishMusiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.
I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.
PolishNajlepsze, że kiedy nie chcę ćwiczyć, mogę je schować.
The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.
PolishNie żeby było trudne, tylko nie lubimy ćwiczyć.
BF: Ten years to perfect, which you're about to see.
PolishTo fizycznie możliwe, żeby więcej ćwiczyć.
PolishOgólnie powinno się więcej ćwiczyć "interkomprehensję“ (czyli mówienie we własnym języku i rozumienie języka rozmówcy).
A globalised English (internationlish, globalish or McLanguage) will also be used outside Europe as an emergency language.
PolishMahmoud założył swoje protezy, tak jak inni pacjenci i zaczęliśmy ćwiczyć ostatni raz przed wypuszczeniem z kliniki.
And Mahmoud put on his prostheses, the other patients did the same, and they started practicing for the last time before being discharged.
PolishJak mam niby ćwiczyć w domu?
PolishPo co ćwiczyć paradiddle?
PolishWzięłam kartki papieru i zaczęłam ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, dopóki nie osiągnęłam stabilności ręki i zaczęłam działać.
I took some sheets of paper and started practicing, practicing, practicing, until I reached what I thought was a steady hand, and went into action.
PolishMusisz więcej ćwiczyć.
Polishćwiczyć na siłowni
Polishćwiczyć na siłowni