"Wert" po polsku

DE

"Wert" - polskie tłumaczenie

volume_up
wert {przym.}
PL
volume_up
werten {czas. przech.}

DE Wert
volume_up
{męski}

Wert (też: Wertangabe)
% Reduktion, p-Wert für Verhältnis der Häufigkeiten Schwere Asthma-Exazerbationen
% zmniejszenia, wartość p dla współczynnika częstości Ciężkie zaostrzenia astmy
% Reduktion, p-Wert für Verhältnis der Häufigkeiten Ärztliche Gesamtbewertung
% zmniejszenia, wartość p dla współczynnika częstości Całkowita ocena lekarska
Der Wert wird automatisch den beim Kopieren erstellten Dateien hinzugefügt.
Ta wartość jest automatycznie dodawana do plików tworzonych podczas zgrywania.

Przykłady użycia - "Wert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanMannitol (E421) Sucrose Histidin Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung) Polysorbat 20
Mannitol (E421) Sacharoza L- histydyna Kwas solny (do ustalenia pH) Polisorbat 20
GermanDer von den Teilnehmern geschaffene Wert kommt der gesamten Gesellschaft zugute.
Wartością stworzoną przez grupę, z której może czerpać całe społeczeństwo.
GermanNatriumhydroxid, Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung) und Wasser für Injektionszwecke.
Inne składniki leku to: metakrezol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicerol, sodu
GermanIn allen anderen Fällen richtet sich die Dosierung nach dem Kreatinin-Wert.
We wszystkich przypadkach zmiana dawki następuje na podstawie wartości kreatyniny.
GermanCombivir senkt die Menge an HIV in Ihrem Körper und hält sie auf einem niedrigen Wert.
Combivir zmniejsza ilość wirusa HIV w organizmie i utrzymuje jego niski poziom.
GermanDer Grund dafür ist, dass Transaktionen mit dem Wert 0 nicht erfasst werden.
Dzieje się tak dlatego, że transakcje o wartości 0 nie są uwzględniane w raportach.
GermanEnde 2009 waren rund 86 Milliarden Euro-Münzen im Wert von 21 Mrd € in Umlauf.
w obiegu znajdowało się około 86 miliardów monet o łącznej wartości 21 miliardów euro.
GermanGrampositive Erreger mit einem MHK-Wert > 2µg/ml werden als resistent betrachtet.
Izolaty bakterii Gram- dodatnich z MIC > 2µg/ ml należy uznać za oporne.
GermanBei einem Wert von über 70 Sekunden kann ein erhöhtes Blutungsrisiko auftreten.
Wartości powyżej 70 sekund mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia.
GermanDer p-Wert resultiert aus dem paarweisen Vergleich der Trudexa-Monotherapie und der t lä
u w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Trudexa i metotreksatem.
GermanCimetidin (unspezifischer CYP450-Hemmer, erhöht den pH-Wert des Magens):
Cymetydyna (niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku):
GermanUnd im Verlauf dieses Experiments haben sich diese Sterne um einen gewaltigen Wert bewegt.
W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.
GermanDie Gabe von Vildagliptin mit Nahrungsmitteln führte zu einem geringeren Cmax-Wert (19 %).
Podanie wildagliptyny z pokarmem powodowało zmniejszenie wartości Cmax (19 %).
GermanKivexa senkt die HIV-Viruslast und hält sie auf einem niedrigen Wert.
Kivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje ją na niskim poziomie.
GermanDer Serum-Kreatinin-Wert sollte vor der Verabreichung von Aclasta bestimmt werden.
Przed podaniem preparatu Aclasta należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy pacjentów.
GermanAls Teil des Ansari X Prize überlegten wir, ob eine Herausforderung ihre Risiken wert war.
W ramach konkursu Ansari X PRIZE podejmujemy wyzwanie i mówimy, że ryzyko jest OK.
GermanDabei erzielten etwa 44 % der Patienten einen Wert im Normbereich (HAQ Score < 0,5).
pacjentów osiągnęło prawidłowe wyniki według skali HAQ (mniej niż 0, 5).
GermanSie sollten als Aktualisierungsrate mindestens einen Wert von 75 Hertz auswählen.
Należy wybrać częstotliwość odświeżania wynoszącą co najmniej 75 Hz.
GermanEnde 2010 waren 14,2 Millarden Euro-Banknoten im Wert von 839,7 Mrd € in Umlauf.
w obiegu znajdowało się około 14,2 miliarda banknotów o łącznej wartości 839,7 miliarda euro.
GermanWählen Sie im Menü am oberen Bildschirmrand den gewünschten Wert aus.
Użyj menu w górnej części okna, aby określić ilość danych, które zostaną usunięte.