"Wahl" po polsku


Czy chodziło Ci o wählen
DE

"Wahl" - polskie tłumaczenie

volume_up
Wahl- {przym.}

DE Wahl
volume_up
{żeński}

Jene von uns mit einem gewissen Einkommensniveau, haben die Wahl.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
Die Wahl des Impfstoffes richtet sich nach den offiziellen Empfehlungen.
Wybór szczepionki zależy od oficjalnych zaleceń.
Jetzt geben wir Ihnen eine Wahl: „Wir haben einige weitere Drucke im Schrank.
Teraz dajemy Ci wybór "Okazało się, że mamy w szafie dodatkowe reprodukcje.
Wahl (też: Auswahl)
Entweder wählt der Server eine vom Anfragenden (User-Agent) angeforderte Aktion aus oder stellt dem Anfragenden eine Liste mit Aktionen zur Wahl.
Serwer może wybrać działanie w zależności od żądającego (user agent) lub podać listę umożliwiającą mu wybranie działania.
Fügen Sie Informationen wie Öffnungszeiten und Zahlungsmethoden hinzu, die Nutzern bei der Wahl zwischen verschiedenen Suchergebnissen helfen.
Dodaj informacje dotyczące godzin otwarcia i rodzajów płatności, aby ułatwić użytkownikom wybranie Twojej firmy w wynikach wyszukiwania.
Wahl (też: Art, Beschaffenheit, Sorte)

Synonimy (niemiecki) dla "Wahl":

Wahl

Przykłady użycia - "Wahl" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanWenn Sie E-Mails exportieren, erstellen Sie einen Ordner an einem Ort Ihrer Wahl.
Jeśli chcesz wyeksportować pocztę, utwórz folder w wybranej docelowej lokalizacji.
GermanIn anderen Worten, da das Thema dieser Session die Wahl ist, wir haben eine Wahl.
Tak czy inaczej nasza niestabilność bez wątpienia znajdzie rozwiązanie już niebawem.
GermanSenden Sie die HTTP-Anforderung mit wget, curl oder einer anderen Methode Ihrer Wahl.
Wyślij żądanie URL, używając poleceń wget, curl lub innego wybranego mechanizmu.
GermanBitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher.
Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc. od
GermanHerzinsuffizienz (als Mittel der zweiten Wahl, wenn ACE-Hemmer ungeeignet sind).
Niewydolność serca (leczenie drugiego rzutu w przypadku niemożności zastosowania inhibitorów
GermanWenn für ein Album das Albumcover fehlt, können Sie manuell ein Bild Ihrer Wahl hinzufügen.
W przypadku braku danych niektórych albumów można ręcznie dodać dowolny obraz.
GermanBitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher. ich
Viraferon, roztwór do wstrzykiwań w automatycznym dozowniku wielodawkowym, jest przeznaczony
GermanBitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher. ich
Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.
GermanFolgende Leistungsmerkmale stehen für fest ausgerichtete Netzwerk-Kameras zur Wahl:
Sieciowe kamery stałopozycyjne Axis spełniają wiele wymagań systemów:
GermanBitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher.
Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.
GermanWenn für ein Album das Albumcover fehlt, können Sie manuell ein Bild Ihrer Wahl hinzufügen.
Jeśli w niektórych albumach brakuje grafiki albumu, można ręcznie dodać wybrany obraz.
GermanEine offene Lungenbiopsie wird gemacht, wenn keine andere Wahl besteht.
Biopsję na otwartym płucu robi się tylko wtedy, gdy nie ma już wyjścia.
GermanWenn Sie die Wahl haben, verwenden Sie einen längeren Hauptschlüssel mit bis zu 16 Zeichen.
Jeśli jest taka możliwość, należy używać długiego klucza dostępu o długości do 16 znaków.
GermanFür diese Version von Windows ist NTFS für Festplatten die beste Wahl.
W tej wersji systemu Windows najlepszym systemem plików na dysku twardym jest system NTFS.
German(Gelächter) CA: Und sie waren sicherlich stolz, dich als Gewinner der Time-Wahl zu sehen.
(Śmiech) CA: Pewnie ucieszył ich twój widok na szczycie listy Time'a.
GermanUnd ich werde es auch gerne für Sie mit dem Namen eines Künstlers Ihrer Wahl signieren.
I z rozkoszą podpiszę ją dla was nazwiskiem któregokolwiek artysty.
GermanUnd das war die "Time 100" Wahl.
Chris poruszył ten temat przed chwilą, chodziło o ankietę Time'a.
GermanWenn sie nur einer Seite die Wahl geben, entstehen Spannungen oder Probleme.
Więc dając go jednej ze stron, pojawią się napięcia lub tarcia.
GermanIch denke, wir haben immer die Wahl, schlechte DInge nicht zu tun.
Myślę, że wszyscy zawsze możemy podjąć decyzję i nie zrobić czegoś złego.
GermanWenn Sie ein Foto hochladen, wird es in den Picasa-Webalben in einem Album Ihrer Wahl gespeichert.
Kiedy przesyłasz zdjęcie, zostaje ono zapisane w wybranym albumie Picasa Web Albums.