"Versammlung" po polsku

DE

"Versammlung" - polskie tłumaczenie

DE Versammlung
volume_up
{żeński}

1. Polityka

Versammlung (też: Zusammenkunft)

2. inne

Versammlung (też: Zusammenkunft, Sitzung)
Es ist, als ob man eine Versammlung im eigenen Kopf abhalten würde während man versucht sich klar zu werden, was man nun tut.
Coś jak zebranie komitetu we własnej głowie, gdy zastanawiasz się, co robić.

Synonimy (niemiecki) dla "Versammlung":

Versammlung

Przykłady użycia - "Versammlung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanAchte Tagung der paritätischen parlamentarischen Versammlung AKP-EU in Den Haag.
W Hadze (Holandia) odbywa się 8. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.
GermanErste Sitzung der Beratenden Versammlung des Europarates in Straßburg.
Pierwsza sesja Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy w Strasburgu we Francji.
GermanEröffnungssitzung der parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EUROLAT)
Posiedzenie inauguracyjne euro-latynoamerykańskiego zgromadzenia parlamentarnego (EUROLAT).
GermanHans Furler wird erneut zum Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung gewählt.
Hans Furler zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego.
German(Lachen) Und ich rechne damit während der ersten Versammlung des 39.
(Śmiech) I spodziewam się przemawiać w pierwszej sesji 39-ego TED India.
GermanDie siebte Tagung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU findet in Addis Abeba statt.
W Addis Abebie (Etiopia) odbywa się 7. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.
GermanRobert Schuman wird erneut zum Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung gewählt.
Robert Schuman zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego.
GermanDann, am nächsten Tag, hielt ich am Hauptplatz eine Versammlung ab und ein paar Frauen kamen.
Dlatego następnego dnia zorganizowałem spotkanie na głównym rynku, na który przyszło kilka kobiet.
GermanDie Parlamentarische Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.
Zgromadzenie Parlamentarne przyjmuje regulamin wewnętrzny.
GermanWahl von Alcide de Gasperi zum Präsidenten der Europäischen Parlamentarischen Versammlung.
Alcide de Gasperi zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
GermanDie Frau, die diesen Film gedreht hat, wird in Tansania sein, wo im Juni die Versammlung stattfinden wird.
Musicie zrozumieć, że kobieta, która je zrobiła będzie w Tanzanii, gdzie będą mieli sesję w czerwcu.
GermanJean Monnet wird zum Präsidenten der Hohen Behörde und Paul Henri Spaak zum Präsidenten der Gemeinsamen Versammlung ernannt.
Jean Monnet zostaje przewodniczącym Wysokiej Władzy, a Paul-Henri Spaak – Wspólnego Zgromadzenia.
GermanAlso musste die Lehrerin Versammlung um Versammlung aussitzen und dieselben Argumente vorbringen.
Więc nauczycielka była zmuszona chodzić na coraz to kolejne spotkania, na których te same argumenty przytaczano w kółko i w kółko.
GermanUnd während dieser Versammlung, wir haben diese Versammlung genau so belassen wie sie immer war, nur haben wir eine Kleinigkeit hinzugefügt.
Było to zwyczajne tego typu spotkanie, z jednym wyjątkiem.
GermanJahrestag der ersten Sitzung der Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).
Parlament świętuje 30 rocznicę pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).
GermanIn der Tradition der Ashanti, z.B. kann der Häuptling keine Entscheidung fällen ohne dass die Versammlung der Ältesten zugestimmt hat.
Dla przykładu, w tradycji Ashanti przywódca nie może podjąć żadnej decyzji bez jednomyślności z radą starszych.
GermanUnd während dieser Versammlung, wir haben diese Versammlung genau so belassen wie sie immer war, nur haben wir eine Kleinigkeit hinzugefügt.
Przyglądaliśmy się z Sholmo Benartzi i Alessandro Previtero, pracownikom ING podczas zapisów do planu emerytalnego 401(k).
GermanDie erste Versammlung des Hochschulrats gründet in Florenz das Europäische Hochschulinstitut und ernennt dessen Rektor.
Oficjalne ustanowienie Florenckiego Instytutu Uniwersytetu Europejskiego poprzez organizację pierwszego posiedzenia Wysokiej Rady i mianowanie rektora.
GermanEr wurde vom Europäischen Rat – der Versammlung der Staats- bzw. Regierungschefs – im Dezember 1991 in Maastricht angenommen und trat am 1. 
Do istniejących struktur wspólnotowych dodano system współpracy międzyrządowej, w wyniku czego powstała Unia Europejska (UE).
GermanEine Sondersitzung der Versammlung der WEU über „Sicherheit und Verteidigung, die Herausforderung für Europa nach Köln“ findet in Luxemburg statt.
W Luksemburgu odbywa się specjalna sesja Zgromadzenia UZE poświęcona bezpieczeństwu i obronie jako wyzwaniom dla Europy po szczycie w Kolonii.