"Traubenzucker" po polsku

DE

"Traubenzucker" - polskie tłumaczenie

DE

Traubenzucker {męski}

volume_up
Traubenzucker (też: Trauberzucker)
Traubenzucker, Würfelzucker oder ein zuckergesüßtes Getränk zu sich.
Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.
Essen Sie nach der Glukagoninjektion Traubenzucker oder Zucker.
Po wstrzykinęciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier.
Essen Sie nach der Glukagoninjektion Traubenzucker oder Zucker.
Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier.
Traubenzucker

Przykłady użycia - "Traubenzucker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanTragen Sie stets etwas Traubenzucker (mindestens 20 Gramm) bei sich.
c sz pu Należy zawsze mieć przy sobie trochę cukru (co najmniej 20 gramów).
GermanEssen Sie nach der Glukagoninjektion Traubenzucker oder Zucker.
Należy upewnić się, że otrzymało się lek Humalog przepisany przez lekarza.
GermanTraubenzucker, Würfelzucker oder ein zuckergesüßtes Getränk zu sich.
Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.
GermanEssen Sie nach der Glukagoninjektion Traubenzucker oder Zucker.
Po wstrzykinęciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier.
GermanEssen Sie nach der Glukagoninjektion Traubenzucker oder Zucker.
Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier.
GermanSie sollten deswegen vorsorglich zu jeder Zeit Traubenzucker, Süßigkeiten, Kekse oder Fruchtsaft bei sich haben.
Zawsze należy mieć przy sobie cukier, słodycze, ciastka lub sok owocowy.
GermanSie sollten immer Traubenzucker, Süßigkeiten, Kekse oder Fruchtsaft bei sich haben, für den Fall, dass Sie diese benötigen.
Zawsze nale y mie przy sobie cukier, słodycze, ciastka lub sok owocowy, w razie potrzeby.
GermanIn diesem Fall sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind, Glucose (Traubenzucker) oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich
Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomno ci, pacjent powinien spo y cukier lub przek sk zawieraj c cukier.
GermanIn diesem Fall sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind, Traubenzucker oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich nehmen.
Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, pacjent powinien spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier.
GermanWenn Ihnen Glucagon gegeben wurde, sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind, Traubenzucker oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich nehmen.
Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, należy spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier.
GermanIn diesem Fall sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind, Glucose (Traubenzucker) oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich nehmen.
Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, pacjent powinien spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier.
GermanWenn Ihnen Glucagon gegeben wurde, sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind, Traubenzucker oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich nehmen.
Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomno ci, pacjent powinien spo y cukier lub przek sk zawieraj c cukier.
GermanEssen Sie Traubenzucker oder ein stark zuckerhaltiges Produkt (Süßigkeiten, Kekse, Fruchtsaft), ruhen Sie sich anschließend aus.
Je li wyst pił który z powy szych objawów, nale y spo y kilka kostek cukru lub przek sk zawieraj c cukier (słodycze, ciastka lub sok owocowy) i odpocz.
GermanEssen Sie Traubenzucker oder ein stark zuckerhaltiges Produkt (Süßigkeiten, Kekse, Fruchtsaft), ruhen Sie sich anschließend aus.
Jeśli wystąpił któryś z powyższych objawów, należy spożyć kilka kostek cukru lub przekąskę zawierającą cukier (słodycze, ciastka lub sok owocowy) i odpocząć.
GermanFalls Sie irgendeines dieser Warnzeichen bemerken, essen Sie Traubenzucker oder ein stark zuckerhaltiges Produkt (Süßigkeiten, Kekse, Fruchtsaft), ruhen Sie sich anschließend aus.
Je li wyst pił który z powy szych objawów, nale y spo y kilka kostek cukru lub przek sk zawieraj c cukier (słodycze, ciastka lub sok owocowy) i odpocz.

Synonimy (niemiecki) dla "Traubenzucker":

Traubenzucker