"Transaktionen" po polsku

DE

"Transaktionen" - polskie tłumaczenie

DE

Transaktionen {liczba mnoga}

volume_up
Transaktionen (też: Geschäftsfälle)
E-Commerce-Transaktionen: Wechseln zwischen Domains.
Transakcje e-commerce: przechodzenie pomiędzy domenami.
Diese Transaktionen schaffen Verbündete, keine Gegner.
Takie transakcje zapewniają przyjaciół, nie wrogów.
Der Grund dafür ist, dass Transaktionen mit dem Wert 0 nicht erfasst werden.
Dzieje się tak dlatego, że transakcje o wartości 0 nie są uwzględniane w raportach.

Przykłady użycia - "Transaktionen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDer Grund dafür ist, dass Transaktionen mit dem Wert 0 nicht erfasst werden.
Dzieje się tak dlatego, że transakcje o wartości 0 nie są uwzględniane w raportach.
GermanZum Erfassen von E-Commerce-Transaktionen auf Ihrer Website sind zwei Schritte erforderlich:.
Aby śledzić transakcje e-commerce w witrynie, musisz spełnić dwa warunki:.
GermanFür bestimmte Transaktionen benötigen die Verkäufer unter Umständen Ihre Telefonnummer.
W przypadku niektórych transakcji sprzedawcy mogą wymagać podania numeru telefonu kupującego.
GermanDaher werden Ihre gesamten Transaktionen mit der SSL-Technologie (Secure Socket Layer) verschlüsselt.
Informacje użytkowników chronimy również zgodnie z naszą Polityką prywatności.
GermanAuf dem Beleg finden Sie im Bereich Transaktionen das genaue Datum, an dem Ihre Karte belastet wurde.
Dokładną datę obciążenia karty można sprawdzić w potwierdzeniu zamówienia na stronie Transakcje.
GermanAngesichts der Komplexität dieser Transaktionen ist praktische Hilfe über den gesamten Prozess von großer Bedeutung.
Z uwagi na stopień skomplikowania całej operacji niezbędna jest pomoc praktyczna.
GermanWählen Sie die gewünschten Ziele oder Transaktionen aus der Liste aus.
GermanKlicken Sie auf der Seite "Transaktionen" bei dem entsprechenden Abonnement auf den Link Bestellung anzeigen.
Na stronie „Transakcje”, kliknij link Wyświetl zamówienie dla subskrypcji, którą chcesz anulować.
GermanLesen Sie die Informationen unter Wie kann ich E-Commerce-Transaktionen erfassen?
Aby upewnić się, czy kod został zaimplementowany prawidłowo, należy zapoznać się z artykułem Jak śledzić transakcje e-commerce.
GermanZum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, Artikel in Ihren Transaktionen zu bearbeiten oder zu löschen.
Edytowanie i usuwanie transakcji jest obecnie niemożliwe.
GermanE-Commerce-Transaktionen: Wechseln zwischen Domains.
Transakcje e-commerce: przechodzenie pomiędzy domenami.
GermanDiese Transaktionen schaffen Verbündete, keine Gegner.
Takie transakcje zapewniają przyjaciół, nie wrogów.
GermanAnweisungen für das Aktualisieren Ihrer Kaufvorgangsseiten finden Sie unter Wie erfasse ich E-Commerce-Transaktionen?
Instrukcje aktualizacji stron realizacji transakcji zawiera artykuł Jak śledzić transakcje e-commerce.
GermanIm Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die
GermanZum Erfassen von E-Commerce-Transaktionen müssen Sie zunächst E-Commerce-Berichte für das Profil Ihrer Website aktivieren:
Aby włączyć opcje śledzenia transakcji e-commerce, należy najpierw włączyć raporty e-commerce w profilu witryny:.
GermanKlicken Sie auf der Seite Transaktionen neben der Bestellung mit dem zu überprüfenden Artikel auf Bestellung anzeigen.
Na stronie Transakcje kliknij opcję Wyświetl zamówienie obok zamówienia zawierającego pozycję, którą chcesz sprawdzić.
GermanIm Ergebnis aller Transaktionen erhöhten sich die
GermanDarstellung der AdWords-Conversions neben Ihren Analytics-Zielen und -Transaktionen, sodass Sie Optimierungsmöglichkeiten leichter erkennen.
wyświetlać konwersje AdWords obok celów i transakcji Analytics, co ułatwia optymalizację kampanii;.
GermanDie Seite "Conversion-Tracking" zeigt eine Meldung an, dass Ihre Ziele und Transaktionen jetzt verknüpft werden können.
Na stronie Śledzenie konwersji zostanie wyświetlony komunikat informujący, że cele i transakcje są gotowe do połączenia.
GermanIm Ergebnis aller Transaktionen stiegen die

Synonimy (niemiecki) dla "Transaktion":

Transaktion