DE

tragen [tragend|getragen] {czasownik}

volume_up
Es ist einfach eine andere kulturelle Aussage, die wir zu tragen entscheiden.
To deklaracja kulturowego zróżnicowania, którą decydujemy nosić.
Ihr Ehepartner, Ihre Kinder oder Eltern sollten ihren Reisepass ständig bei sich tragen.
Twój małżonek, dzieci lub rodzice powinni zawsze nosić ze sobą paszport.
Ich musste tragen helfen und konnte zählen, was woher kam, und wohin ging.
Pomagałem im to nosić, i w tym czasie szacowałem co pochodziło skąd.
Tragen sie diese Dokumente nicht bei sich, kann ihnen eine Geldbuße auferlegt werden; sie können jedoch nicht nur aus diesem Grund ausgewiesen werden.
W przypadku pozostawienia dokumentów w domu możesz ponieść karę grzywny, jednak nie można Cię wydalić tylko z tego powodu.
Tragen sie diese Dokumente nicht bei sich, kann ihnen eine Geldbuße auferlegt werden; sie können jedoch nicht nur aus diesem Grund ausgewiesen werden.
W przypadku pozostawienia dokumentów w domu możesz ponieść karę grzywny, jednak nie możesz zostać wydalony tylko z tego powodu.
Dies sollte das erste Mal sein, dass nur Frauen die olympische Flagge tragen.
To miał być pierwszy raz gdy same kobiety miały nieść flagę olimpijską.
Soldat: Mit dem HULC-Exoskelett kann ich 200 Pfund über verschiedenartiges Terrain tragen, viele Stunden lang.
Żołnierz: HULC pozwala nieść 90 kg po nierównym terenie przez wiele godzin.
Das Polykarbonatgehäuse ist sehr leicht und kann einfach in einer Hand getragen werden.
Poliwęglanowa podstawa szafy jest niezwykle lekka, tak że można ją nieść w ręce.
volume_up
odnieść {czas.} (odnosić)
Und wie verändert sie sich wenn sie es trägt?
Wiele z tych urządzeń koncentruje się na sposobie w jaki odnosimy się do siebie.
sie tragen das mit der verwendung verbundene risiko.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca.
Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, die im Gutschein angebotenen Leistungen zu erbringen.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wywiązanie się z oferty umieszczonej na kuponie i potwierdzasz gotowość do wywiązania się z takich ofert.
Heute tragen Wissenschaftler, Technologen, Geschäftsleute, Ingenieure keine persönliche Verantwortung für die Konsequenzen ihrer Handlungen.
Dzisiaj naukowcy, technologowie, biznesmeni, inżynierowie nie ponoszą żadnej osobistej odpowiedzialności za konsekwencje swoich czynów.
tragen

Przykłady użycia - "tragen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie Eigenmittel der EZB tragen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der EZB bei.
Fundusze własne EBC mają generować dochody na pokrycie jego kosztów operacyjnych.
GermanAußerdem wird das Tragen von Kontaktlinsen nach einer Katarakt-OP nicht empfohlen.
Ponadto, po operacji usunięcia zaćmy nie zaleca się używania soczewek kontaktowych.
GermanWeil es billiger ist, weil sie nicht die wirklichen ökologischen Kosten tragen.
Bo jest taniej, bo nie płacą realnych kosztów zanieczyszczenia środowiska.
GermanEs wird empfohlen Schutzhandschuhe zu tragen, da ZYPADHERA die Haut reizen kann.
Zaleca się używanie rękawiczek, ponieważ ZYPADHERA może podrażnić skórę.
GermanUnd das ist eine Lektion, der sehr viel schwieriger Rechnung zu tragen ist.
To dużo trudniejsze. ~~~ Nie widzimy jak konflikty interesów działają na nas.
GermanWenn Sie Prialt über eine Pumpe erhalten, die Sie außerhalb des Körpers tragen.
Jeśli pacjent otrzymuje Prialt za pośrednictwem pompy znajdującej się na zewnątrz ciała,
GermanAber warum sollte ein erwachsener Mann sich hinstellen und einen leeren Rahmen tragen?
Żeby was oszukać, drodzy państwo! Oszukać i unaocznić, że wy też robicie założenia.
GermanTragen Sie niemals zwei Pflaster auf einmal, um das vergessene Pflaster auszugleichen.
Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.
GermanUnd wir fühlen, dass wir entscheiden was wir tragen. ~~~ Und wir öffnen den Kühlschrank.
Budzimy się rano i otwieramy szafę, i czujemy, że to my decydujemy w co się ubrać.
GermanEs wird empfohlen, Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
Zalecane jest stosowanie rękawiczek, okularów ochronnych i odzieży ochronnej.
GermanWenn Sie die Injektion vorgenommen haben, tragen Sie die Injektionsstelle und das Datum in
Po wykonaniu wstrzyknięcia należy zapisać, gdzie je wykonano i kiedy w tabelce w
GermanFrage dich also immer, wie tragen mein Unternehmen und meine Arbeit zum Allgemeinwohl bei?
Należy zawsze ropatrywać, w jaki sposób wasza firma i praca służą owej wielkości.
GermanDies sollte das erste Mal sein, dass nur Frauen die olympische Flagge tragen.
To miał być pierwszy raz gdy same kobiety miały nieść flagę olimpijską.
GermanTragen Sie {(Name (Phantasiebezeichnung)} nicht auf die Brüste auf, wenn Sie stillen.
Nie należy stosować leku { Nazwa własna } na skórę piersi w przypadku karmi się piersią.
GermanUnd so können wir anstatt dieser alten Geräte zu tragen einfach ein Pflaster drauf tun.
Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.
GermanEs wird empfohlen beim Umgang mit dem Tierarzneimittel Schutzhandschuhe zu tragen.
Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas podawania produktu.
GermanHierzu tragen verschiedene Faktoren bei, die häufig auch gemeinsam auftreten.
Do takiej rozbieżności przyczynia się wiele czynników, nierzadko działających jednocześnie.
GermanSie verringern die Überlastung und tragen zum Kraftstoffsparen bei.
Zmniejszają tłok na drogach i jeszcze przyczyniają się do oszczędności paliwa.
GermanGemeinsame technische Standards tragen ebenfalls zur Erhöhung der Sicherheit bei.
Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęło również przyjęcie wspólnych norm technicznych.
GermanMöglicherweise ein gutes Schaustück, aber definitiv nicht für das tägliche Tragen geeignet.
Kawał dobrej roboty, jednak na pewno nie nadający się do codziennego użytku.