"Todesfall" po polsku

DE

"Todesfall" - polskie tłumaczenie

PL
DE

Todesfall {męski}

volume_up
Todesfall (też: Ableben)
In jeder Gruppe gab es nur einen Todesfall (weniger als 1 %).
W każdej grupie nastąpił tylko jeden zgon (mniej niż 1 %).
W każdej grupie wystąpił jeden zgon.
Bei den autolog transplantierten Patienten gab es innerhalb dieses Zeitraumes keinen Todesfall.
W tym samym okresie nie obserwowano zgonów u biorców przeszczepów autologicznych.

Przykłady użycia - "Todesfall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanIm Todesfall beläuft sich diese Vorauszahlung auf mindestens 21 000 Euro pro Person.
W przypadku śmierci zaliczka ta wynosi co najmniej 21 000 euro od osoby.
GermanIm Todesfall können Ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen die Entschädigung beanspruchen.
W przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.
GermanBei den autolog transplantierten Patienten gab es innerhalb dieses Zeitraumes keinen Todesfall.
W tym samym okresie nie obserwowano zgonów u biorców przeszczepów autologicznych.
GermanIm Todesfall können Ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen die Entschädigung beanspruchen.
W przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać uprawnione do tego osoby.
GermanAlso das sind ungefähr 10.000 Dollar pro Todesfall.
Oto przykład olbrzymiego sukcesu: Odrobaczanie. ~~~ Ten temat rzadko trafia na nagłówki.
GermanIn jeder Gruppe gab es nur einen Todesfall (weniger als 1 %).
W każdej grupie nastąpił tylko jeden zgon (mniej niż 1 %).
GermanAlso das sind ungefähr 10.000 Dollar pro Todesfall.
GermanIn jeder Gruppe trat ein Todesfall auf.
German   Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Rücktritt, Amtsenthebung oder Gesamtrücktritt frei werden, sind nach Maßgabe des Absatzes 2 neu zu besetzen.
    Wakat powstały wskutek śmierci, dobrowolnej lub przymusowej dymisji bądź dymisji grupowej zapełnia się zgodnie z ustępem 2.
GermanDas bedeutet, dass Sie beispielsweise bei einem Todesfall, bei Unfall, Krankheit, Festnahme, Inhaftierung, Gewaltverbrechen oder Rückführung in das Heimatland auf Hilfe zählen können.
Pomoc udzielana jest w takich sytuacjach, jak: zgon, wypadek, choroba, aresztowanie, przestępstwo z użyciem przemocy i repatriacja.
GermanDer sekundäre Endpunkt, PFS, zeigte eine Risikoreduktion für die Progression oder den Todesfall um 29% und ein um 22 Monate verlängertes medianes PFS (35,5 Monate für TPF und 13,1 für PF).
lub zgonu u 29 % oraz poprawę mediany przeżycia bez progresji o 22 miesiące (35, 5 miesiąca w ramieniu TPF oraz 13, 1 miesiąca w ramieniu PF).
GermanWährend der Phase II-Studie zur zervikalen Dystonie wurde ein Todesfall (Kolonkarzinom), der als nicht mit der Studienbehandlung (Botox) zusammenhängend eingestuft wurde, berichtet.
W badaniu fazy II dotyczącym dystonii szyi odnotowano jeden zgon (z powodu raka okrężnicy); został on oceniony jako niezwiązany z badanym leczeniem (Botox).