DE

titeln {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "titeln" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanVerwenden Sie ein Anzeigendesign mit weißem Hintergrund, weißem Rahmen und blauen Titeln.
Zalecamy użycie stylu reklamy z białym tłem, białym obramowaniem i niebieskimi napisami.
GermanProbleme beim Hinzufügen von Übergängen, Effekten oder Titeln.
Występują problemy podczas podejmowania próby dodania przejść, efektów lub tytułów.
GermanNeben Titeln und Text können Sie im Symbolleistenmenü "Stil" die Überschriften 1 bis 6 anpassen.
Oprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
GermanIch kann nicht für all meine Bilder sprechen, also gehe ich einige meiner Welten durch nur mit den Titeln. ~~~ "ModiCity."
Nie mogę opisywać wszystkich obrazów, więc przedstawię tylko kilka moich światów podając tytuły.
GermanWeitere Informationen zum Hinzufügen von Titeln finden Sie unter Hinzufügen von Filmtiteln und Nachspannen.
Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania tytułów, zobacz temat Dodawanie tytułów filmów i napisów końcowych.
GermanErstellen von nützlichen Titeln und Beschreibungen.
GermanDie Akte besteht aus einer Präambel und aus vier Titeln und sie umfasst weiter eine Reihe von Erklärungen, die von der Konferenz angenommen wurden.
Akt składa się z preambuły, czterech tytułów i serii deklaracji przyjętych w czasie konferencji.
GermanSie können einen Übergang zwischen einer beliebigen Kombination aus zwei Bildern, Videoclips oder Titeln auf dem Storyboard oder der Zeitachse hinzufügen.
Przejście można dodać między dwoma obrazami, klipami wideo lub tytułami w dowolnej kombinacji w serii ujęć a osi czasu.
GermanKlicken Sie im Listenbereich auf den Link Zufällige Wiedergabe von Musik, um eine zufällig ausgewählte Gruppe von Titeln aus Ihrer Bibliothek zum Listenbereich hinzuzufügen.
W okienku Lista kliknij łącze Losuj muzykę, aby dodać wybrany losowo zestaw utworów z biblioteki do okienka Lista.
GermanEnthält Informationen zur Anordnung und zeitlichen Abfolge von Clips, Titeln, Übergängen und Effekten, die sich auf dem Storyboard oder der Zeitachse befinden.
Zawiera informacje dotyczące ułożenia i chronometrażu klipów, tytułów, przejść i efektów, które znajdują się w serii ujęć lub na osi czasu.
GermanWenn Sie beispielsweise eine CD kopieren, kann eine Onlinedatenbank vom Player durchsucht und Medieninformationen zu den Titeln auf der CD heruntergeladen werden.
Na przykład przy zgrywaniu dysku CD odtwarzacz może przeszukać bazę danych w trybie online i pobrać informacje o multimediach dotyczące ścieżek na dysku CD.
GermanWenn Sie beispielsweise eine CD kopieren, kann der Player eine Onlinedatenbank durchsuchen, um Medieninformationen zu den Titeln auf der CD auf Ihren Computer herunterzuladen.
Na przykład przy zgrywaniu dysku CD odtwarzacz może przeszukać bazę danych w trybie online i pobrać informacje o multimediach dotyczące ścieżek na dysku CD.