"theoretisch" po polsku

DE

"theoretisch" - polskie tłumaczenie

DE

theoretisch {przymiotnik}

volume_up
theoretisch
Bipin Desai ist ein theoretischer Physiker der Universität von Kalifornien in Riverside.
Desai to fizyk teoretyczny z uniwersytetu UC Riverside.
Das klingt ein bisschen theoretisch, ist es aber gar nicht.
To brzmi trochę teoretycznie, jednak nie jest takie teoretyczne.
Das zerstört natürlich die Verbindung zwischen den Geschäften und dem Bürgersteig, wo theoretisch die Fußgänger sind.
To całkowicie rujnuje powiązania pomiędzy handlem i chodnikiem, gdzie teoretycznie są przechodnie.

Przykłady użycia - "theoretisch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanTheoretisch ist sie globales Allgemeingut, sie gehört uns allen.
Są one, teoretycznie, globalnym dobrem wspólnym, przynależnym nam wszystkim.
GermanTheoretisch ist sie globales Allgemeingut, sie gehört uns allen.
Ale w rzeczywistości są one zarządzane przez i dla tych, którzy mają środki, by je eksploatować.
GermanDas klingt ein bisschen theoretisch, ist es aber gar nicht.
To brzmi trochę teoretycznie, jednak nie jest takie teoretyczne.
GermanTheoretisch könnte Prevenar vor 60 % – 80 % der Serotypen schützen, die eine Pneumokokken-AOM hervorrufen.
Teoretycznie, Prevenar może zapobiec około 60- 80 % serotypom wywołującym pneumokokowe OZUŚ.
GermanZufällig ist es männlich und theoretisch unsterblich.
gdzie każde drzewo stanowi jedynie łodygę wyrastającą z tego systemu.
GermanTheoretisch könnte die Anwendung von Nonafact daher zur Entwicklung von Antikörpern gegenüber Mäuseprotein führen.
Teoretycznie, zatem Nonafact może wywoływać rozwój przeciwciał przeciwko białkom mysim.
GermanZufällig ist es männlich und theoretisch unsterblich.
Jest to osobnik męski, i - przynajmniej w teorii - nieśmiertelny.
GermanTheoretisch kann eine Überdosis eine signifikante Hemmung sowohl von MAO-A als auch von MAO-B verursachen.
Teoretycznie, przedawkowanie może spowodować istotne zahamowanie aktywności zarówno MAO- A jak i MAO- B.
GermanDas zerstört natürlich die Verbindung zwischen den Geschäften und dem Bürgersteig, wo theoretisch die Fußgänger sind.
To całkowicie rujnuje powiązania pomiędzy handlem i chodnikiem, gdzie teoretycznie są przechodnie.
GermanUnd natürlich, mit Windenergie, könnte man theoretisch alles an der Ostküste errichten,oder man könnte es aufteilen.
I oczywiście, przy wietrze, można to rozłożyć na wschodnim wybrzeżu, teoretycznie przy brzegu, albo można to podzielić.
GermanEs gibt da eine Chemikalie, Perflubron, die ein so hohes Sauerstofflevel hat, dass man sie theoretisch atmen kann.
Jest taki środek chemiczny, nazywa się perflubron Ma tak wysokie poziomy tlenu, że w teorii jesteś w stanie nim oddychać.
GermanTheoretisch ist es jedoch möglich, dass ein gestillter Säugling schwere Nebenwirkungen von Extavia erleidet.
Jednak teoretycznie istnieje możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u karmionego dziecka pod wpływem działania leku Extavia.
GermanÜberdosierungen von Nelfinavir könnten theoretisch mit einer Verlängerung des QT-Intervalls beim EKG einhergehen (siehe auch Abschnitt 5.3).
Przedawkowanie nelfinawiru może teoretycznie prowadzić do wydłużenia się odstępu QT w EKG (patrz punkt 5. 3).
GermanTheoretisch ist es jedoch möglich, dass ein gestillter Säugling schwere Nebenwirkungen von Betaferon erleidet.
Jednak teoretycznie istnieje możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u karmionego dziecka pod wpływem działania leku Betaferon.
GermanTheoretisch besteht die Möglichkeit, dass Thyrogen wie Schilddrüsenhormonentzug zu stimuliertem Tumorwachstum führen kann.
Teoretycznie istnieje możliwość, że preparat Thyrogen, podobnie jak odstawienie hormonów tarczycy, może prowadzić do stymulacji wzrostu guza.
GermanAls Antagonist von Oxytocin kann Atosiban theoretisch die Relaxation des Uterus und postpartale Blutungen begünstigen.
Podczas podawania atozybanu oraz w przypadku utrzymywania się skurczów macicy zaleca się monitorowanie czynności skurczowej macicy i tętna płodu.
GermanEine Überdosierung von Darifenacin kann jedoch theoretisch zu schweren anticholinergen Wirkungen führen und muss daher entsprechend behandelt werden.
Przedawkowanie daryfenacyny może jednak prowadzić do ciężkich działań antycholinergicznych, które należy odpowiednio leczyć.
GermanTheoretisch können Rocuronium oder Vecuronium durch Verabreichung bestimmter Arzneimittel aus Sugammadex verdrängt werden.
W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksem.
GermanAnders gesagt: es ist rein theoretisch möglich, dass wir in nicht mehr allzu langer Zeit die biotechnologische Möglichkeit haben, Menschen zu erschaffen, die im Dunkeln leuchten.
Teoretycznie jest możliwe, że niedługo będziemy w stanie stworzyć człowieka, który świeci w ciemności.

Synonimy (niemiecki) dla "theoretisch":

theoretisch