"Tetanus" po polsku

DE

"Tetanus" - polskie tłumaczenie

PL
DE

Tetanus {męski}

volume_up
1. Medycyna
Tetanus ist eine akute, häufig tödlich verlaufende Erkrankung, die durch ein von dem Bakterium Clostridium tetani produziertes Neurotoxin verursacht wird.
Tężec jest ostrą, często śmiertelną chorobą wywoływaną przez bakterie Clostridium tetani wytwarzające neurotoksynę.

Przykłady użycia - "Tetanus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDiphtheria toxoid* Tetanus toxoid* Inactivated Bordetella pertussis strain**
Toksoid błoniczy * Toksoid tężcowy * Inaktywowany szczep Bordetella pertussis **
GermanWeiterhin regt der Impfstoff den Schutz gegen Tetanus an, um Todesfälle zu vermeiden.
Szczepionka pobudza także ochronę przeciwko tężcowi w celu zapobiegania śmiertelności.
GermanEs enthält das Toxoid (chemisch inaktiviertes Toxin) des Tetanus-Bakteriums.
Zawiera toksoid (chemicznie inaktywowana toksyna) bakterii tężca.
GermanDer Impfstoff führt zur Ausbildung einer aktiven Immunität gegen Pferdeinfluenza und Tetanus.
Szczepionka stymuluje odporność czynną przeciwko grypie koni oraz tężcowi.
GermanUm den Schutz gegen Tetanus aufrecht zu erhalten, müssen Pferde wiederholt geimpft werden.
W celu utrzymania odporności konie powinny być zaszczepione ponownie.
GermanAus ethischen Gründen wurde kein Provokationsversuch (Infektionsversuch) mit Tetanus durchgeführt.
Z przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie tężcem.
GermanWas Tetanus anbelangt, so wurde aus ethischen Gründen keine Infektion durchgeführt.
W odniesieniu do tężca z przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie.
GermanZur aktiven Immunisierung gegen Pferdeinfluenza und Tetanus
Do stymulacji czynnej odporności przeciwko grypie koni i tężcowi kod ACTvet:
GermanZur aktiven Immunisierung von Pferden gegen Pferdeinfluenza und Tetanus.
Czynne uodpornienie koni przeciwko grypie koni oraz tężcowi
GermanDiphtherie-Toxoid1 Tetanus-Toxoid1 Bordetella pertussis-Antigene
Toksoid błoniczy1 1 Toksoid tężcowy Antygeny Bordetella pertussis
GermanPferde gehören zu den empfänglichsten Arten für Tetanus.
Konie należą do grupy gatunków najbardziej podatnych na zakażenie tężcem.
GermanDiphtherie-Toxoid1 Tetanus-Toxoid1 Bordetella pertussis-Antigene
Toksoid błoniczy1 Toksoid tężcowy1 Antygeny Bordetella pertussis
GermanPferde gehören zu den für Tetanus anfälligsten Arten.
Konie są jednym z gatunków najbardziej podatnych na zakażenie tężcem.
GermanDie Sicherheit und Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung mit Tetanus-Serum von Intervet wurde nachgewiesen.
Wykazano bezpieczeństwo i skuteczność jednoczesnego stosowania z Tetanus- Serum firmy Intervet.
GermanZur aktiven Immunisierung gegen Tetanus ATCvet-Code:
Do stymulacji czynnej odporności przeciwko tężcowi kod ACTvet:
GermanAktive Immunisierung von Pferden ab einem Lebensalter von 6 Monaten gegen Tetanus, um Todesfälle zu vermeiden.
Czynne uodpornianie koni od 6 miesiąca życia przeciwko tężcowi w celu zapobieżenia śmiertelności.
GermanDies führt zu einem passiven Schutz gegen Tetanus für mindestens 21 Tage nach der gleichzeitigen Impfung.
3/ 18 [ Version 6 biernej ochrony przeciwko tężcowi przez co najmniej 21 dni od jednoczesnego podania.
GermanTetanus-Toxoid1 Bordetella pertussis-Antigene
Toksoid błoniczy1 Toksoid tężcowy1 Antygeny Bordetella pertussis
GermanDies trägt zum Schutz gegen Pferdeinfluenza und Tetanus bei.
Zwiększa to ochronę przed grypą koni i tężcem.
Germankonjugiert an Tetanus-Toxoid als Trägerprotein 1
związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 1

Synonimy (niemiecki) dla "Tetanus":

Tetanus