"tendenziell" po polsku

DE

"tendenziell" - polskie tłumaczenie

DE

tendenziell {przymiotnik}

volume_up
tendenziell

Przykłady użycia - "tendenziell" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanUnd das ist einer der Gründe, warum Transportmittel tendenziell sehr glamourös sind.
Jest to jeden z powodów, dla którego środki transportu mogą być niezwykle efektowne.
GermanIch denke, dass wir tendenziell dies betrachten: die Infrastruktur der Globalisierung.
Myślę, że dużo uwagi poświęcamy infrastrukturze globalizacji.
GermanNach Beendigung der Behandlung traten die Läsionen tendenziell nach 4-wöchiger Nachbeobachtung erneut auf.
Po zaprzestaniu leczenia zmiany zwykle powracały w okresie 4- tygodniowej kontroli.
GermanIn beiden Studien zeigte die Dosis mit 220 mg tendenziell eine bessere Wirksamkeit als die Dosis mit 150 mg.
W obu badaniach dawka 220 mg wykazywała tendencję do większej skuteczności niż dawka 150 mg.
GermanWenn man einem Jungen eine Ausbildung verschafft, hat seine Familie tendenziell weniger Kinder, aber nur ein wenig.
Gdy chłopiec jest wykształcony, ma zwykle mniej dzieci, ale niewiele mniej.
GermanEinige Positionen sind tendenziell erfolgreicher als andere.
Pewne lokalizacje wydają się być skuteczniejsze od innych.
GermanEs kam zu einer tendenziell höheren Plasmakonzentration von Hydrochlorothiazid bei Frauen im Vergleich zu Männern.
Zanotowano tendencję do większego stężenia hydrochlorotiazydu w osoczu u kobiet niż u mężczyzn.
GermanDie Sorte Leute, die interessiert sind, eine Enzyklopädie zum Spaß zu schreiben, sind tendenziell ziemlich kluge Leute.
Ludzie, których przyciągnął pomysł pisania dla zabawy encyklopedii, są zwykle bardzo inteligentni.
GermanEs ist bedauerlich, dass sie tendenziell selektiv angewandt werden.
GermanTendenziell nimmt die Bioverfügbarkeit von Gabapentin (Anteil der resorbierten Dosis) mit zunehmender Dosis ab.
Dostępność biologiczna gabapentyny (odsetek wchłoniętej dawki) wykazuje tendencję do zmniejszania się wraz ze zwiększaniem dawki.
GermanDie Mehrzahl der Nebenwirkungen trat während der ersten 2 Zyklen auf und ihre Häufigkeit ging in den folgenden Zyklen tendenziell zurück.
Większość działań niepożądanych wystąpiła podczas pierwszych 2 cykli i zwykle zmniejszała się w następnych cyklach.
GermanIn klinischen Studien waren periphere Ödeme bei Patienten mit 65 Jahren oder älter häufiger und tendenziell schwerer (siehe Abschnitt 4.4).
W badaniach klinicznych obrzęki obwodowe obserwowano częściej i były one bardziej nasilone u pacjentów w wieku ≥65 lat (patrz punkt 4. 4).
GermanDiese ist in der Regel leicht oder moderat und tritt tendenziell bei Erwachsenen auf, die AVAMYS länger als sechs Wochen angewendet haben.
Jest ono zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane i występuje najczęściej u osób dorosłych, które stosowały preparat AVAMYS dłużej niż przez sześć tygodni.
GermanDie grippeähnlichen Symptome sind tendenziell zu Beginn der Therapie am stärksten ausgeprägt und nehmen im Laufe der Behandlung an Häufigkeit ab.
Objawy grypopodobne są szczególnie nasilone w początkowej fazie leczenia, a częstość ich występowania zmniejsza się podczas kontynuowania terapii.
GermanIn klinischen Studien war die individuell wirksame Dosis für Patienten über 65 Jahre tendenziell niedriger als für jüngere Patienten.
Badania kliniczne wykazały, że u pacjentów w wieku powyżej 65 lat występuje tendencja doboru dawki skutecznej niższej niż dawka stosowana u pacjentów młodszych.
GermanDiese ist in der Regel leicht oder moderat und tritt tendenziell bei Erwachsenen auf, die Fluticasone Furoate GSK länger als sechs Wochen angewendet haben.
Mają one zwykle łagodny lub umiarkowany przebieg i przeważnie objawiają się u dorosłych, którzy stosowali preparat Fluticasone Furoate GSK przez okres dłuższy niż sześć tygodni.
GermanTendenziell trat ein stärkerer Anstieg von LH und Progesteron bei Frauen mit erhöhtem Körpergewicht (> 80 kg) auf, hatte aber keine Auswirkungen auf das Therapieergebnis.
U kobiet z większą masą ciała (> 80 kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny.
GermanDarüber hinaus hat eine Studie[2] gezeigt, dass Verbraucher vor der Bargeldumstellung tendenziell davon überzeugt waren, die Preise würden zu ihrem Nachteil steigen oder aufgerundet werden.
Istnieje też badanie[2] wskazujące, że konsumenci już przed wymianą pieniądza na euro byli przekonani, że w jej wyniku ceny wzrosną lub będą zaokrąglane na ich niekorzyść.
GermanAuch wenn die Erholungszeit bei Älteren tendenziell etwas länger erscheint, sollte den gleichen Dosierungsempfehlungen wie für Erwachsene gefolgt werden (siehe Abschnitt 4.4).
Mimo iż czasy do powrotu przewodnictwa u osób w podeszłym wieku wydają się być dłuższe, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania u osób dorosłych (patrz punkt 4. 4).
GermanBei mit Adefovirdipivoxil behandelten Patienten wurden hinsichtlich des Z-Scores in Bezug auf Gewicht und BMI die mittleren Abweichungen vom Ausgangswert in Woche 48 und 96 tendenziell geringer.
W 48. i 96. tygodniu średnie zmiany w odniesieniu do wartości początkowych masy ciała i współczynnika BMI Z- score miały tendencję do zmniejszania się u pacjentów leczonych adefowirem dipiwoksylu.

Synonimy (niemiecki) dla "tendenziell":

tendenziell
German