"teilweise" po polsku

DE

"teilweise" - polskie tłumaczenie

DE

teilweise {przysłówek}

volume_up
teilweise (też: teils, ansatzweise, bedingt)
Also entsteht soft power teilweise dank, aber teilweise auch trotz der Regierungen.
Soft power, to coś, co wyłania się częsciowo z powodu rządu ale częściowo pomimo niego.
Bei einigen Patienten waren die Anzeichen für Nephrotoxizität teilweise reversibel.
U niektórych pacjentów objawy nefrotoksyczności były częściowo przemijające.
Diese Effekte stehen möglicherweise teilweise im Zusammenhang mit maternaler Toxizität.
Te skutki można częściowo powiązać z toksycznością u samic.
teilweise (też: zum Teil)
Teilweise aus diesem Grund geben Spendenorganisationen Kondome zu geringen oder keinen Kosten aus.
Dlatego po części organizacje dobroczynne dostarczają prezerwatywy po niskich kosztach lub za darmo.
Und dies ist teilweise der Grund, warum ich darüber reden möchte, denn ich denke, es kann sehr schmerzhaft sein, und wir müssen es wirklich lösen.
Po części dlatego chętnie o tym opowiadam, że sądzę, że to może być dość bolesne i że naprawdę musimy to przepracować.
Das weltweite Wirtschaftswachstum ist – teilweise aufgrund des Beitrags niedrigerer Ölpreise – robust, was die Exporte des Euro-Währungsgebiets stützt.
Tempo wzrostu gospodarczego na świecie jest wysokie – po części dzięki spadkowi cen ropy naftowej – co sprzyja eksportowi strefy euro.

Przykłady użycia - "teilweise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanBei einigen Patienten waren die Anzeichen für Nephrotoxizität teilweise reversibel.
U niektórych pacjentów objawy nefrotoksyczności były częściowo przemijające.
GermanDie Hinterläufe des Hundes sind voll Geschwüren, teilweise mit Wundbrand.
Na całym tyłku psa znajdują się otwarte rany. ~~~ W niektóre wdała się gangrena.
GermanTeilweise dank der USA, die mit technischen Mitteln und Investitionen geholfen hat.
Częściowo dzięki USA, które pomagają zapewnić wiedzę techniczną i kapitał.
GermanAlso entsteht soft power teilweise dank, aber teilweise auch trotz der Regierungen.
Soft power, to coś, co wyłania się częsciowo z powodu rządu ale częściowo pomimo niego.
GermanIn-vitro-Daten zeigen, dass Cinacalcet teilweise über das Enzym CYP1A2 metabolisiert wird.
Dane in vitro wykazują, że cynakalcet jest częściowo metabolizowany przez CYP1A2.
GermanDie Hyperglykämien waren teilweise schwer, zum Teil auch mit Ketoazidosen verbunden.
W niektórych przypadkach hiperglikemia była ciężka i niekiedy wystąpiła kwasica ketonowa.
GermanMan vermutet, dass dieser Vorgang zumindest teilweise verantwortlich Ar
s inicjuje sekwencję zdarzeń wewnątrzkomórkowych, w tym indukcję określonych enzymów.
GermanDas liegt teilweise daran, dass wir das Gehirn in Chemikalien baden.
Ten wyszukany układ, złożony z tysięcy różnego rodzaju komórek nurza się w chemii.
GermanUnd damit kann man teilweise Erinnerungen und Persönlichkeiten zurückbringen.
I w ten sposób można przywrócić ludziom część wspomnień i osobowości.
GermanÜberempfindlichkeit und allergische Reaktionen wurden teilweise schon nach Erstanwendung
Opisywano wystąpienie reakcji nadwrażliwości i reakcji alergicznych po pierwszym podaniu
GermanDie Aminosäuresequenz von Exenatide ist teilweise mit der von humanem GLP-1 identisch.
Wykazuje on szereg właściwości hipoglikemizujących glukagonopodobnego peptydu- 1 (GLP- 1).
GermanSie haben die Evolution, die Geschichte unserer Spezies, teilweise in Ihrer Haut geschrieben.
Macie ewolucję historię naszego gatunku, jej część, zapisaną w waszej skórze.
GermanDas Schelf schwimmt also teilweise, und ist dem Meer und seiner Wärme ausgesetzt.
Ta pokrywa lodowa jest częściowo pływająca i jest narażona na działanie oceanu, na jego ciepło.
GermanGeben Sie im Feld Suchen nach den Namen des gesuchten Zeichens ganz oder teilweise ein.
W polu Wyszukaj wpisz całą nazwę lub część nazwy poszukiwanego znaku.
Germanscheibenförmige Hautrötungen, teilweise mit Blasenbildung (Erythema multiforme minor)
liczne różnorodne wykwity skórne (rumień wielopostaciowy mniejszy)
GermanTeilweise pumpen sie Geld hinein, weil die Preise für Rohstoffe hoch sind, aber nicht nur das.
Wpompowane pieniądze są częściowo skutkiem wysokich cen towarów, ale to nie wszystko.
GermanDie Gefäßkonstriktion wird teilweise durch Freisetzung von Thromboxan A2 ausgelöst.
Leczenie laserem wywołuje efekt fotochemiczny, a nie termiczny.
GermanSie sind nicht teilweise schwanger oder denken daran, schwanger zu sein oder irgendetwas dieser Art.
Nie można być częściowo w ciąży, albo myśleć o byciu w ciąży, ani nic w tym stylu.
GermanUnd sie macht es teilweise mit Methoden, welche wir bis jetzt nicht einmal richtig verstehen.
Teraz rozmnóż te, które sortują najlepiej, przez proces rekombinacji, analogiczny do seksu.
GermanDiese Identifizierung wird teilweise durch Richtlinien bestimmt, die von StopBadware.
Ten sposób identyfikacji został opracowany częściowo na podstawie wskazówek organizacji StopBadware.

Synonimy (niemiecki) dla "teilweise":

teilweise