DE

teilnehmen [teilnehmend|teilgenommen] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Damit Ihre Anzeigen an der Auktion teilnehmen, legen Sie eine Gebotsoption in Ihrem Konto fest.
Aby Twoja reklama mogła uczestniczyć w takiej aukcji, musisz wybrać na koncie opcje określania stawek.
Was man tun musste, wenn man Teilnehmen wollte, war Pakete von Informationen zu teilen.
By móc w tym w tym uczestniczyć, należało współdzielić pakiety informacji.
Es sagt, kreuzen sie den Kasten unten an, wenn sie nicht teilnehmen möchten.
Wymaga on zaznaczenia pola, jeśli nie chce się uczestniczyć w programie.
2. "an etw"
teilnehmen
volume_up
brać udział {czas.} (w czymś)
brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
brać udział w zawodach
Und noch etwas: Niemand ist verpflichtet, ein Genie zu sein, aber jeder ist verpflichtet, teilzunehmen.
Coś wam powiem: nikt nie musi być geniuszem, ale każdy musi brać udział.

Przykłady użycia - "teilnehmen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanJedes Jahr können 7 000 Erwachsene an Fortbildungsmaßnahmen im Ausland teilnehmen.
Każdego roku 7 000 osób będzie mogło prowadzić działania edukacyjne za granicą.
GermanPatienten, die präoperativ an einem autologen Blutspendeprogramm teilnehmen
Pacjenci przygotowywani do zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem autotransfuzji
GermanAnzeigen, die Sie blockieren, können nicht an der Auktion um Ihre Website teilnehmen.
Pamiętaj, że żadne zablokowane reklamy nie uczestniczą w aukcji w Twojej witrynie.
GermanZum Teilnehmen an einer Besprechung können Sie auch folgende Schritte ausführen:
Do spotkania można się również przyłączyć, wykonując poniższe czynności:
GermanDie finnische Mark stößt zu den Währungen, die am EWS-Mechanismus teilnehmen.
Fińska marka wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego.
GermanEs sagt, kreuzen sie den Kasten unten an, wenn sie nicht teilnehmen möchten.
Wymaga on zaznaczenia pola, jeśli nie chce się uczestniczyć w programie.
GermanGruppen: Gruppenmitglieder können an der Gruppenunterhaltung möglicherweise nicht teilnehmen
Grupy: Członkowie grupy mogą mieć problem z dołączeniem do konwersacji grupowej
GermanWas man tun musste, wenn man Teilnehmen wollte, war Pakete von Informationen zu teilen.
By móc w tym w tym uczestniczyć, należało współdzielić pakiety informacji.
Germanteilnehmen, wird die präoperative Anwendung von Epoetin alfa nicht empfohlen.
zakwalifikowanych do programu autologicznego przetoczenia krwi.
GermanEr sagt: " Ich bin ein ausgezeichneter Golfspieler und ich möchte an Wettkämpfen teilnehmen.
Chcę współzawodniczyć ale potrzebuję wózka golfowego żeby przemieszczać się między dołkami."
German− Erwachsene, die an einem autologen Blutspendeprogramm teilnehmen
− Pacjenci dorośli zakwalifikowani do zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem autotransfuzji
GermanUm an den folgenden Kursen teilnehmen zu können, müssen Sie über ein MyAxis-Konto verfügen.
Aby wziąć udział w poniższym kursie, musisz posiadać konto MyAxis.
GermanDoch gibt es Situationen, in denen wir unwillentlich an Täuschung teilnehmen.
Czasami bierzemy udział w oszustwie wbrew naszej woli.
GermanWas man tun musste, wenn man Teilnehmen wollte, war Pakete von Informationen zu teilen.
Jak może pamiętacie, był to taki zielony ekran z kursorami i w sumie nie było w nim za bardzo co robić.
GermanManche Leute, die an unserer Kampagne teilnehmen können vielleicht nur eine Stunde por Monat mitmachen.
Niektórzy ludzie biorący udział w naszej kampanii mogli pracować tylko godzinę w miesiącu.
GermanAuf den Computern muss Windows 7 ausgeführt werden, damit Sie an einer Heimnetzgruppe teilnehmen können.
Aby komputer mógł należeć do grupy domowej, musi być na nim zainstalowany system Windows 7.
GermanWenn man auf den BBQ-Tag klickt, sieht man eine komplett andere Unterhaltung an der andere Leute teilnehmen.
Jeśli chcecie pomieszać tych, których widujecie na Twitterze, starczy po prostu kliknąć.
GermanEs ist eine Kultur, bei der die Menschen an ihrer Gestaltung und Umgestaltung teilnehmen.
Kulturę tworzoną i przetwarzaną przez zwykłych ludzi.
GermanDamit Ihre Anzeigen an der Auktion teilnehmen, legen Sie eine Gebotsoption in Ihrem Konto fest.
Aby Twoja reklama mogła uczestniczyć w takiej aukcji, musisz wybrać na koncie opcje określania stawek.
GermanDie wollen auch an der Unterhaltung teilnehmen.
Kolejne trzy miliardy ludzi połączone siecią chcą być częścią tej rozmowy.