DE

teilen [teilend|geteilt] {czasownik}

volume_up
Ich brauchte eine Möglichkeit diese Erfahrung direkt zu teilen.
Potrzebowałam jakiegoś sposobu, by podzielić się tym doświadczeniem bezpośrednio.
Ich würde jetzt gerne einige dieser Geschichten mit Ihnen teilen.
A co chciałbym zrobić teraz to podzielić się niektórymi opowieściami z wami.
Ich möchte hier die coolsten Dinge mit Ihnen teilen, die derzeit mit Ihnen geschehen.
Chcę podzielić się z wami najciekawszymi rzeczami, które się obecnie dzieją.
Der Patient darf die Tabletten nicht zerkauen, teilen oder zerstoßen.
Pacjent nie powinien rozgryzać, dzielić ani miażdżyć tabletki.
Wir ließen sie die Daten teilen und austauschen. ~~~ Sie wissen schon, ein Datennetzwerk.
Pozwoliliśmy im dzielić się danymi, wiecie, stworzyliśmy sieć danych.
Mit intaktem Skelett können sich die Zellen nicht teilen und sterben schließlich.
W wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają.
Verfügt der PC über mehr als einen Tuner, können Sie einen Kabelsplitter zum Teilen des TV-Signals verwenden.
Jeśli do komputera jest podłączonych kilka tunerów, można użyć rozdzielacza sygnału telewizji kablowej i rozdzielić sygnał telewizyjny.
Also teilte Archie die Männer in zwei möglichst gleich große Gruppen auf.
Więc Archie rozdziela ludzi pod swoją opieką najlepiej jak umie na dwie równe grupy.
Als sie einmal mit dem Auto fuhr, das heißt, natürlich fuhr ihr Ehemann, teilte sich die Straße in vier Teile.
Pewnego razu, kiedy jechała z mężem samochodem, Pewnego razu, kiedy jechała z mężem samochodem, droga rozdzieliła się na czworo.
Also teilte Archie die Männer in zwei möglichst gleich große Gruppen auf.
Więc Archie rozdziela ludzi pod swoją opieką najlepiej jak umie na dwie równe grupy.
Normalerweise beurteilt das Eurosystem bei der Durchführung seiner Offenmarktgeschäfte den gesamten Liquiditätsbedarf des Bankensektors und teilt diesen Betrag mittels Tenderverfahren zu.
W normalnych warunkach przy prowadzeniu operacji otwartego rynku Eurosystem ocenia całkowite zapotrzebowanie sektora bankowego na płynność i rozdziela ją w przetargach konkursowych.

Przykłady użycia - "teilen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanTeilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie allergisch sind gegen Sulfonamide (die z.
Należy poinformować lekarza o uczuleniu na sulfonamidy (np. używanych w leczeniu
GermanSie teilen uns viele verschiedene Dinge über unsere Welt mit, besonders über das Meer.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
GermanEr sagte, weil wir soziale Wesen sind, teilen wir die Gefühle der anderen.
Napisał, że jesteśmy istotami społecznymi, więc udzielają nam się emocje innych.
GermanBeide vertrauen darauf, dass Menschen gerne Dinge erschaffen und dass wir gerne teilen.
Oba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
GermanWir sind hier, wir sind Teil einer Gemeinschaft, und teilen und diskutieren Ideen.
Jesteśmy tu, jesteśmy częścią społeczności, która dzieli się i omawia idee.
GermanWeitere Informationen zum Teilen von +1 finden Sie in der Google+ Hilfe.
Więcej informacji o udostępnianiu swoich +1 znajdziesz w Centrum pomocy Google+.
GermanSie wollen keine gesetzliche Unterscheidung zwischen legalem und illegalem Teilen.
Nie chcą prawnego rozróżnienia pomiędzy legalnym i nielegalnym współdzieleniem danych.
GermanCdATP hemmt die Bildung neuer DNA und hindert so die Zellen daran, sich zu teilen.
Uniemożliwia to komórkom dzielenie się, spowalniając progresję białaczki.
GermanTeilen Sie jede Veränderung des Aussehens der Kapseln Ihrem Apotheker mit.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
GermanNehmen wir dasselbe Problem, teilen es in kleine Module - und Motivation wird trivial.
Teraz weź ten sam problem, podziel na małe moduły, a motywacje staną się trywialne.
GermanIch möchte hier die coolsten Dinge mit Ihnen teilen, die derzeit mit Ihnen geschehen.
Chcę podzielić się z wami najciekawszymi rzeczami, które się obecnie dzieją.
GermanAlso teilen wir Werkzeuge, Technologie und Sprache mit einer anderen Spezies.
A więc dzielimy się narzędziami, technologią i językiem z innym gatunkiem.
GermanDie Chance, wenn wir verbunden sind, liegt darin, Erfolge und Misserfogle zu teilen.
Możliwością, jaką daje nam łączność to dzielenie się porażkami i sukcesami.
GermanDie Patienten sind anzuweisen, die Tablette nicht zu zerdrücken oder zu teilen.
Należy pouczyć pacjentów, by nie próbowali kruszyć lub dzielić tabletki.
GermanTeilen Sie Ihrem Arzt jede frühere oder derzeitige schwerwiegende Erkrankung mit.
O przebytych lub aktualnie występujących poważnych chorobach należy poinformować lekarza.
GermanUnd in den meisten Teilen der Welt wird dieses Oben noch immer von Männern kontrolliert.
I w większości części świata, ta góra jest ciągle kontrolowana przez mężczyzn.
GermanMit intaktem Skelett können sich die Zellen nicht teilen und sterben schließlich.
W wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają.
GermanAuf dem Bildschirm erscheint eine Liste der Apps, über die Sie die Seite teilen können.
Na ekranie pojawi się lista aplikacji, których możesz użyć do udostępnienia strony.
GermanEs ist in allen seinen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich Państwach Członkowskich.
GermanSie können ein Video in zwei kleinere Elemente teilen und dann die Bearbeitung fortsetzen.
Wideo możesz podzielić na dwa mniejsze fragmenty, a następnie kontynuować edycję.