"tagsüber" po polsku

DE

"tagsüber" - polskie tłumaczenie

DE

tagsüber {przysłówek}

volume_up
tagsüber
So können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
Na przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
So war er tagsüber Fotograf und nachts Fälscher während 30 Jahren, und die ganze Zeit über pleite.
Więc w ciągu dnia był fotografem, a fałszerzem nocami przez 30 lat.
Wenn er also tagsüber in New York arbeiten ging, konnte ich ihm den Verlauf des nachmittäglichen Spiels der Brooklyn Dodgers aufschreiben.
Tak abym, podczas gdy on jeździł do pracy w Nowym Jorku w ciągu dnia, mogła dla niego rejestrować historię popołudniowych meczów Brooklyn Dodgers.

Przykłady użycia - "tagsüber" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSo können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
Na przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
GermanIch gehe tagsüber zu Fuß und laufe Leuten hinterher, die mir interessant erscheinen.
Chodzę za dnia i podążam za ludźmi, którzy wyglądają ciekawie.
GermanDie Schlafapnoe kann tagsüber zu einer übermäßigen Schläfrigkeit führen.
Bezdech senny może prowadzić do nadmiernej senności w dzień.
Germanmehr als die Art, in der die Gesichter der Frauen nicht nur tagsüber niemals geschminkt waren,.
bardziej niż widok ich twarzy nie tylko każdego dnia zaniedbanych
GermanSo war er tagsüber Fotograf und nachts Fälscher während 30 Jahren, und die ganze Zeit über pleite.
Więc w ciągu dnia był fotografem, a fałszerzem nocami przez 30 lat.
GermanMan kann dann eine ganze Menge anderer Fische sehen als tagsüber.
Można wtedy zobaczyć wiele ryb innych, niż za dnia.
GermanDas gab meinem Leben eine große Bedeutung, denn tagsüber widmete ich mich dieser Forschung.
GermanTagsüber war das Risiko für hypoglykämische Episoden insgesamt bei Patienten, die mit NovoMix 30 behandelt wurden, erhöht.
Ryzyko wyst pienia glikemii w ci gu dnia było wi ksze u pacjentów leczonych preparatem NovoMix 30.
GermanDas heißt, dass Sie eine Filmtablette am Morgen, eine Filmtablette tagsüber und eine Filmtablette am Abend einnehmen sollten.
Powinno się przyjmować jedną tabletkę rano, jedną tabletkę w środku dnia i jedną tabletkę wieczorem.
GermanManchmal laufe ich nachts mehr als tagsüber.
GermanAlso lief ich tagsüber benommen herum.
Próbowałem skończyć pierwszą książkę, błąkałem się nieprzytomnie każdego dnia, bo pisałem od północy do 5 rano.
GermanTagsüber sammelt die Nutmeg Energie aus Sonnenkollektoren auf dem Dach des Führerhauses und mit einer 450-Watt-Turbine oben auf dem Mast.
Za dnia łódź zbiera energię z kolektorów słonecznych na dachu sterówki i z 450-watowej turbiny na maszcie.
GermanAlso lief ich tagsüber benommen herum.
GermanWährend Sally, die Büroleiterin, mich tagsüber sprechen lehrte –  es ist schwer, denn wenn man ein Kind ist, nimmt man Dinge als selbstverständlich hin.
Tak więc Sally, kierowniczka biura, uczyła mnie mówić za dnia – nie było to łatwe – jak jesteśmy mali nie doceniamy wielu rzeczy.
GermanWenn er also tagsüber in New York arbeiten ging, konnte ich ihm den Verlauf des nachmittäglichen Spiels der Brooklyn Dodgers aufschreiben.
Tak abym, podczas gdy on jeździł do pracy w Nowym Jorku w ciągu dnia, mogła dla niego rejestrować historię popołudniowych meczów Brooklyn Dodgers.
GermanFerner beurteilten die Patienten die Verbesserung der Asthmasymptomatik tagsüber und während der Nacht unter Montelukast signifikant günstiger als unter Placebo.
W porównaniu z grupą placebo pacjenci przyjmujący montelukast zgłaszali znamienne zmniejszenie objawów astmatycznych zarówno dziennych, jak i nocnych.
GermanDiese kann entweder einmal abends erfolgen, wenn Sie nächtliche Symptome haben, oder morgens, wenn Sie tagsüber Symptome haben.
Jeżeli pacjent ma dolegliwości nocne, dawkę leku należy podawać raz na dobę - wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących w ciągu dnia, dawkę leku należy podawać raz na dobę - rano.
GermanZusätzlich sollten Sie bedenken, dass eine Kamera, die tagsüber aufgestellt und getestet wurde, nachts oder in einer anderen Jahreszeit völlig andere Resultate liefern kann.
Ponadto należy pamiętać, że kamera zamontowana i przetestowana w dzień może dać zupełnie inne rezultaty w godzinach nocnych lub w innej porze roku.

Synonimy (niemiecki) dla "tagsüber":

tagsüber