DE

System {nijaki}

volume_up
IONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny, jontoforetyczny Fentanyl
IONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg w jednej dawce, jontoforetyczny system transdermalny Fentanyl
Ein IP-gestütztes System bietet gegenüber einem analogen System viele Vorteile.
System oparty na IP ma wiele zalet w porównaniu do analogowego systemu.
Das Dopaminsystem, das System des Wollens ist viel mehr zentralisiert.
System dopaminowy, układ pożądania, jest znacznie bardziej scentralizowany.
Das Prinzip beruht auf einem komplexen System von Magnetfeldern und Radiowellen.
Badanie jest wykonywane przez złożony układ magnesów i fal radiowych.
Tacrolimus Tacrolimus wird über das Cytochrom P450 3A4 System metabolisiert.
Takrolimus Wykazano, że takrolimus jest metabolizowany przez układ cytochromu P450 3A4.
PL

system {męski}

volume_up
system (też: układ)
IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny, jontoforetyczny Fentanyl
IONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg w jednej dawce, jontoforetyczny system transdermalny Fentanyl
IONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
System oparty na IP ma wiele zalet w porównaniu do analogowego systemu.
Ein IP-gestütztes System bietet gegenüber einem analogen System viele Vorteile.

Przykłady użycia - "System" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanPrüfen Sie, ob die Lautstärke im Microsoft‌ Windows-System angepasst werden muss.
Sprawdź, czy nie jest wymagana regulacja głośności w systemie Microsoft Windows.
GermanNach dem Gebrauch verbleibt eine potentiell gefährliche Menge Fentanyl im System.
Po użyciu system IONSYS nadal zawiera potencjalnie niebezpieczną dawkę fentanylu.
GermanEine potenziell gefährliche Menge Fentanyl verbleibt nach Gebrauch im IONSYS-System.
Po użyciu system IONSYS nadal zawiera potencjalne niebezpieczną dawkę fentanylu.
GermanDanach schaltet sich das System ab und kann keine weiteren Dosen mehr abgeben.
System wyłączy się wtedy automatycznie i nie będzie dostarczać dalszych dawek leku.
GermanIONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg fentanylu w jednej dawce, jontoforetyczny system transdermalny Fentanyl
GermanSie existieren nicht in einem auf Sonnenlicht basierten System, wie wir das tun.
Nie są w stanie przetrwać w systemie opartym na świetle słonecznym jak my.
GermanDas steht für Intelligentes Mobiles Plattform System mit Beweglichen Speichen.
Oznacza inteligentnie poruszającą się platformę z aktywnym systemem szprych.
GermanIONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny, jontoforetyczny Fentanyl
GermanSie denken: "Was kann ich zu dem System hinzufügen um Mehrwert zu erzeugen?"
" Należy myśleć "Co mogę dodać do systemu, aby mieć jeszcze większe korzyści?
GermanEs ist ein ganzheitliches System, dass sich trotz allen Planungen so entwickelt hat.
To zintegrowany system, który ewoluował pomimo całego planowania i tak dalej.
GermanIONSYS 40 Mikrogramm pro Dosis iontophoretisches transdermales System Fentanyl
IONSYS 40 μg w jednej dawce, jontoforetyczny system transdermalny Fentanyl
GermanBei 40 angebotenen Kameras war das IP-gestützte System 16% preiswerter als das analoge.
Z 40 kamer oferowanych, systemy bazujące IP kosztowały o 16% mniej niż analogowe.
GermanElf EU-Länder entwickeln derzeit ein gemeinsames System für eine Transaktionssteuer.
Jedenaście krajów UE opracowuje obecnie wspólny system dla takiego podatku.
GermanLeberfunktionsstörungen Darunavir wird über das hepatische System verstoffwechselt.
Zaburzenia czynności wątroby Darunawir metabolizowany jest przez wątrobę.
GermanWas er zeigte -- er saß auf einer Bühne wie dieser und demonstrierte dieses System.
Pokazał on... usiadł na scenie w ten sposób i zademonstrował swój system.
GermanDer Haken besteht darin, dass dieses System zum Kollaps verurteilt sind.
Ale jest jeden haczyk, haczyk polega na tym, że temu systemowi pisany jest upadek.
GermanEin IP-gestütztes System bietet gegenüber einem analogen System viele Vorteile.
System oparty na IP ma wiele zalet w porównaniu do analogowego systemu.
GermanUnd das Schöne an diesem System ist, dass beide Seiten davon profitieren.
Wie, że żeby zdobyć białko musi tylko wykopać więcej korzonków i wymienić na mięso.
GermanNach dem Abnehmen darf das System jedoch nicht erneut verwendet werden.
Jednakże po usunięciu systemu nie można tego samego systemu nałożyć powtórnie.
GermanDas Prinzip beruht auf einem komplexen System von Magnetfeldern und Radiowellen.
Badanie jest wykonywane przez złożony układ magnesów i fal radiowych.