"synchron" po polsku

DE

"synchron" - polskie tłumaczenie

DE

synchron {przymiotnik}

volume_up
synchron (też: zeitgleich)

Przykłady użycia - "synchron" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSomit wird bestimmt, ob Dateien aktualisiert werden müssen, um synchron zu bleiben.
W wyniku tego porównania są określane pliki wymagające zsynchronizowania.
GermanWenn Sie sie nicht beheben, sind anschließend einige oder alle Dateien nicht synchron.
Jeśli nie zostaną naprawione, niektóre lub wszystkie pliki nie będą zsynchronizowane.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Informationen synchron halten.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak zapewnić synchronizację informacji.
GermanTemperatur und CO2 in der Atmosphäre wandern synchron miteinander hoch und runter.
Po pierwsze: temperatura i poziom dwutlenku węgla w atmosferze rosną i maleją w zasadzie synchronicznie.
GermanDas Synchronisierungscenter kann Dateien und Ordner an verschiedenen Orten automatisch synchron halten.
Centrum synchronizacji automatycznie synchronizuje pliki i foldery w różnych lokalizacjach.
GermanAktuell: Dokumente, die mit ihrem Online-Status synchron sind.
Zaktualizowany: elementy zsynchronizowane ze stanem online.
GermanUnd das Beste: Die Benutzeroberfläche ist immer mit dem Google Mail-Server synchron.
A co najważniejsze, interfejs na telefonie komórkowym jest zawsze zsynchronizowany z głównym serwerem Google Maila.
GermanSie waren eine Weile synchron, drifteten dann aber auseinander.
GermanSie dreht sich einmal am Tag, synchron zur Erde.
Obraca się raz dziennie, w synchronizacji z Ziemią.
GermanSie waren eine Weile synchron, drifteten dann aber auseinander.
GermanIch habe drüber nachgedacht, wie Synchronisation mit Glück verbunden ist, und mir fiel auf, dass wir aus irgendeinem Grunde gern synchron sind.
Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu synchronizacja sprawia nam przyjemność.
GermanBesonders die Männchen blinken perfekt aufeinander abgestimmt, perfekt synchron, um den Weibchen ihre Botschaft zu vermitteln.
Szczególnie samców pulsujących w zgodnym rytmie, w doskonałej synchronii, by wzmocnić sygnał dla samic.
GermanDie folgenden Szenarien zeigen einige gängige und nützliche Möglichkeiten auf, um Informationen synchron zu halten.
Poniżej przedstawiono scenariusze kilku najczęstszych i najbardziej przydatnych sposobów synchronizowania informacji.
GermanInformationen synchron halten
GermanBei der bidirektionalen Synchronisierung werden Dateien in beide Richtungen kopiert, um die Dateien an beiden Orten synchron zu halten.
W dwukierunkowej synchronizacji pliki są kopiowane w obu kierunkach i synchronizacja plików następuje w obu lokalizacjach.
GermanStellen Sie sich einen Hubschrauber vor, wie den, den Sie vorhin gesehen haben, der sich mit anderen bewegt, vollkommen synchron.
A więc wyobraźcie sobie jeden helikopter, jak ten, który widzieliście wcześniej, a który porusza się razem z innymi w sposób zsynchronizowany.
GermanBei der bidirektionalen Synchronisierung werden Dateien in beide Richtungen kopiert, um die beiden Orte synchron zu halten.
W synchronizacji dwukierunkowej w Centrum synchronizacji pliki są kopiowane w obu kierunkach, a synchronizacja plików następuje w obu lokalizacjach.
GermanSind die Dateien an beiden Orten identisch, sind keine Aktionen des Synchronisierungscenters erforderlich, da die Dateien synchron sind.
Jeśli pliki są identyczne w obu lokalizacjach, w Centrum synchronizacji nie zostanie wykonana żadna akcja, ponieważ pliki są już zsynchronizowane.
GermanObwohl auf diese Weise alle Informationen sicher sind, sind die Dateien nicht synchron, und Sie erhalten zwei verschiedene Versionen der Datei an beiden Orten.
W ten sposób informacje będą bezpieczne, ale pliki nie będą zsynchronizowane, a w obu lokalizacjach będą dwie wersje tego samego pliku.
GermanDie Ozeane verhalten sich also nicht synchron; sie verhalten sich asynchron, aber das sind die Schwankungen, mit denen die Pinguine leben müssen, und das ist nicht einfach.
Oceany nie zawsze współgrają; zachowują się różnie, ale z tą różnorodnością pingwiny muszą sobie radzić, a nie jest to proste.