"Symbol" po polsku

DE

"Symbol" - polskie tłumaczenie

PL
PL
PL

"symbol" - niemieckie tłumaczenie

DE

Symbol {nijaki}

volume_up
Der Stab ist also ein Symbol seiner Identität und seines Einkommens.
Więc, jest to symbol jego toższamości i symbol jego dochodów.
Zahlen 1 bis 14 Sonne als Symbol Mond als Symbol
Liczby od 1 do 14 symbol słońca symbol księżyca
Zahlen 1 bis 28 Sonne als Symbol Mond als Symbol
Liczby od 1 do 28 symbol słońca symbol księżyca
PL

symbol {męski}

volume_up
Więc, jest to symbol jego toższamości i symbol jego dochodów.
Der Stab ist also ein Symbol seiner Identität und seines Einkommens.
Liczby od 1 do 14 symbol słońca symbol księżyca
Zahlen 1 bis 14 Sonne als Symbol Mond als Symbol
Liczby od 1 do 28 symbol słońca symbol księżyca
Zahlen 1 bis 28 Sonne als Symbol Mond als Symbol
symbol (też: emblemat, godło)
symbol (też: godło)
Wczesne rete były bardzo proste, a ich nowe formy stały się symbolami kulturalnymi, jak ta z Oksfordu.
Und fortschrittliche Raster wurden kulturelle Wahrzeichen. ~~~ Dieses ist aus Oxford.

Przykłady użycia - "Symbol" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanÜber das X-Symbol können Sie die Freigabe der Datei für eine Person aufheben.
Kliknięcie ikony x umożliwi całkowite zakończenie udostępniania wybranej osobie.
GermanBerühren Sie das Symbol für den Tab-Wechsler und dann Menü > Alle Tabs schließen.
Kliknij ikonę przełącznika kart , a następnie Menu > Zamknij wszystkie karty.
GermanEin neuer Bildschirm für den Nutzer mit einem speziellen Symbol erscheint oben.
Pojawi się nowe okno dotyczące użytkownika, z wybraną dla niego ikoną w górnym rogu.
GermanKlicken Sie auf das Symbol der Google Docs-App oder rufen Sie docs.google.com
Kliknij ikonę aplikacji Dokumenty Google lub odwiedź witrynę docs.google.com.
GermanKlicken Sie auf das Symbol Foto-E-Mail auf der oberen Hälfte dieser Schaltfläche.
Kliknij ikonę Wiadomość e-mail ze zdjęciem w górnej połowie tego przycisku.
GermanWählen Sie das Papierkorb-Symbol, wenn Sie eine geöffnete Nachricht archivieren möchten.
Aby zarchiwizować jakąś wiadomość, podczas jej przeglądania wybierz ikonę kosza.
GermanKlicken Sie auf das Symbol, um eine Liste der blockierten Pop-ups anzuzeigen.
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić listę zablokowanych wyskakujących okienek.
GermanKlicken Sie auf das Farbeimer-Symbol Füllfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Następnie kliknij Kolor wypełnienia (ikonę kubła z farbą) i wybierz kolor.
GermanKlicken Sie auf das Symbol mit dem Farbeimer unterhalb des Links Bild einfügen.
Kliknij ikonę kubła z farbą, która znajduje się pod linkiem Wstaw obraz.
GermanKlicken Sie im Infobereich auf das Symbol, und ziehen Sie es auf den Desktop.
Kliknij ikonę w obszarze powiadomień i przeciągnij ją w kierunku pulpitu.
GermanZum Beispiel wird die Anzahl neuer Nachrichten auf dem Symbol in der Taskleiste angezeigt.
Na przykład, liczba nowych wiadomości wyświetlana jest na ikonie na pasku zadań.
GermanInkognito-Modus ein- und ausschaltenBerühren Sie das Symbol für den Tab-Wechsler.
Włączanie i wyłączanie trybu incognitoKliknij ikonę przełącznika kart.
GermanKlicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, und klicken Sie dann auf Löschen.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij polecenie Usuń.
GermanWährend Ihr Dokument gedruckt wird, wird dieses Symbol unten auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
W czasie drukowania dokumentu tutaj, u dołu ekranu jest wyświetlany ten symbol.
GermanWir sind mehr als einfach nur ein nationales Symbol der städtischen Zerstörung.
Jesteśmy czymś więcej niż tylko znanymi w całym kraju symbolami urbanistycznej degrengolady.
Germandie Möglichkeit, ein Symbol für dieses Programm zum Infobereich hinzufügen.
Po zainstalowaniu nowego programu można niekiedy dodać jego ikonę do obszaru powiadomień.
GermanBefolgen Sie die Schritte, die für das betreffende Symbol beschrieben sind.
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi przy danym symbolu.
GermanTippen Sie auf das Symbol ganz rechts in der Symbolleiste über der Dokumentliste.
Wybierz ikonę na prawym końcu paska narzędzi nad listą dokumentów.
GermanKlicken Sie dann in der Symbolleiste auf das Symbol Schriftfarbe oder Füllfarbe.
Następnie kliknij Tekst lub Kolor wypełnienia na pasku narzędzi.
GermanWählen Sie ein Symbol aus der Liste aus, und klicken Sie auf OK.
Wybierz ikonę spośród wyświetlanych na liście, a następnie kliknij przycisk OK.