"Suizid" po polsku

DE

"Suizid" - polskie tłumaczenie

DE

Suizid {męski}

volume_up
1. "auch nt"
Samobójstw lub / myśli samobójcze:
Agitiertheit, Nervosität; Suizidversuch, Suizidgedanken, und begangener Suizid (siehe Abschnitt 4.4)
nadmierne pobudzenie, nerwowość; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa (patrz punkt 4. 4)
Bei einer Depression besteht ein erhöhtes Risiko für Suizidgedanken, Selbstverletzungen und Suizid (mit einem Suizid zusammenhängende Ereignisse).
W depresji istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i popełnienia samobójstwa (incydenty samobójcze).

Przykłady użycia - "Suizid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAlzheimer-Demenz wird mit Depression, Suizidgedanken und Suizid in Verbindung gebracht.
Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami.
GermanAlzheimer-Demenz wird mit Depression, Suizidgedanken und Suizid in Verbindung gebracht.
Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem.
GermanSuizid, Psychose, Angst, Verwirrtheit, emotionale Labilität
próby samobójcze, psychozy, niepokój, splątanie, nie znana niestabilność emocjonalna
Germanzu Störungen können verbunden sein mit einem erhöhten Risiko für Suizidgedanken, Selbstverletzung und Suizid.
do jest stanem, który może być związany z zaburzeniami depresyjnymi.
GermanGedanken sich selbst zu verletzen oder Suizid zu begehen
Lekarz poinformuje jak stopniowo zmniejszać dawki leku.
GermanAgitiertheit, Nervosität; Suizidversuch, Suizidgedanken, und begangener Suizid (siehe Abschnitt 4.4)
nadmierne pobudzenie, nerwowość; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa (patrz punkt 4. 4)
GermanUnd selbst diejenigen, die nicht tatsächlich Suizid begingen, schienen von ihren Talenten wirklich vernachlässigt worden zu sein.
Nawet ci, którzy sami się nie zabili zdawali się być unicestwieni przez własny talent.
GermanVerwirrtheit, Schlafstörungen, verminderte Libido Suizidabsicht Suizid, Suizidversuche, aggressives Verhalten (manchmal
na Depresja, bezsenność, niepokój, chwiejność emocjonalna *, Bardzo często: pobudzenie, nerwowość
GermanUnd selbst diejenigen, die nicht tatsächlich Suizid begingen, schienen von ihren Talenten wirklich vernachlässigt worden zu sein.
" To niezwykłe, aby tak wyrażać się o dziele swojego życia.
GermanSuizid / Suizidgedanken:
GermanBei Patienten mit starken chronischen Schmerzen besteht eine höhere Inzidenz von Suizid und Suizidversuchen als in der Allgemeinbevölkerung.
U pacjentów z silnym przewlekłym bólem odnotowuje się wyższe wskaźniki samobójstw i prób samobójczych niż w ogólnej populacji.
GermanBei einer Depression besteht ein erhöhtes Risiko für Suizidgedanken, Selbstverletzungen und Suizid (mit einem Suizid zusammenhängende Ereignisse).
W depresji istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i popełnienia samobójstwa (incydenty samobójcze).
GermanWenn Sie depressiv sind und/oder unter Angststörungen leiden, können Sie manchmal Gedanken daran haben, sich selbst zu verletzen oder Suizid zu begehen.
Osoby, u których występuje depresja i(lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa.
GermanSuizidgedanken und Verschlechterung Ihrer Depression Wenn Sie depressiv sind, können Sie manchmal Gedanken daran haben, sich selbst zu verletzen oder Suizid zu begehen.
Myśli samobójcze i nasilenie depresji Pacjenci z depresją czasami mogą mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze.
GermanSuizidgedanken und Verschlechterung Ihrer Depression Wenn Sie depressiv sind, können Sie manchmal Gedanken daran haben, sich selbst zu verletzen oder Suizid zu begehen.
Myśli o samobójstwie i nasilenie depresji Jeśli pacjent ma depresję, może czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie.
GermanDepressive Erkrankungen sind mit einem erhöhten Risiko für die Auslösung von Suizidgedanken, selbstschädigendem Verhalten und Suizid (Suizid-bezogene Ereignisse) verbunden.
Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, prób samookaleczenia i samobójstw (zachowania samobójcze).
GermanDepressive Erkrankungen sind mit einem erhöhten Risiko für die Auslösung von Suizidgedanken, selbstschädigendem Verhalten und Suizid (Suizid-bezogene Ereignisse) verbunden.
Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowania samobójcze).
GermanAndere psychiatrische Erkrankungen, für die Venlafaxin verschrieben wird, können ebenso mit einem erhöhten Risiko für Suizid-bezogene Ereignisse einhergehen.
Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest wenlafaksyna, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych.
GermanSuizid/Suizidgedanken Das Krankheitsbild depressiver Erkrankungen ist mit einem erhöhten Risiko von Selbstmordgedanken, selbstschädigendem Verhalten und Selbstmord verbunden.
Samobójstwo/ myśli samobójcze Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstwa.
GermanAndere psychiatrische Erkrankungen, für die XERISTAR verschrieben wird, können ebenso mit einem erhöhten Risiko für Suizid-bezogene Ereignisse einhergehen.
Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywany jest produkt XERISTAR, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych.

Synonimy (niemiecki) dla "Suizid":

Suizid