"Sud" po polsku

DE

"Sud" - polskie tłumaczenie

PL
DE

Sud {męski}

volume_up
1. Gastronomia
Sud (też: Fond)

Przykłady użycia - "Sud" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanJedoch stehen derzeit keine Tiermodelle für die Untersuchung von SUD zur Verfügung.
W chwili obecnej nie istnieje jednak model zwierzęcy pozwalający na zbadanie SUD.
GermanTierstudien und Tiermodelle wurden sorgfältig geprüft, um eine mögliche Verbindung zwischen SUD und Hexavac zu analysieren.
W celu przeanalizowania ewentualnego związku pomiędzy SUD a preparatem Hexavac przeprowadzono dokładny przegląd wyników badań na zwierzętach i modelach zwierzęcych.
GermanDer CHMP überprüfte die vom Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen vorgelegten Daten im Zusammenhang mit dem Anzeichen für SUD bei Kindern und Kleinkindern.
CHMP dokonał przeglądu danych przedłożonych przez podmiot odpowiedzialny, dotyczących sygnałów odnośnie występowania SUD u dzieci i maluchów.
GermanDer CHMP gelangte zu der Schlussfolgerung, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, insbesondere Fälle von SUD, kontinuierlich und sorgfältig beobachtet und beurteilt werden müssen.
CHMP doszedł do wniosku, że poważne działania niepożądane, szczególnie zaś przypadki SUD, powinny być bezustannie i dokładnie monitorowane i oceniane.
GermanVerschiedene Sachverständige hatten zuvor die Qualitätsaspekte von Hexavac geprüft und erörtert und keine mechanistische Bestätigung für ein erhöhtes SUD-Risiko festgestellt.
Różni eksperci ocenili i omówili poprzednio kwestie jakości w związku z preparatem Hexavac, nie znajdując potwierdzenia mechanicystycznego dla zwiększonego ryzyka wystąpienia SUD.
GermanAnhand der verfügbaren Daten besteht kein möglicher Zusammenhang zwischen einer immunologischen Reaktion aufgrund von Hexavalent-Impfstoffen und einem erhöhten Auftreten von SUD.
W oparciu o dostępne dane, nie można stwierdzić istnienia ewentualnego powiązania pomiędzy reakcją immunologiczną wywołaną przez szczepionki poliwalentne, a wzrostem liczby przypadków SUD.
GermanDarüber hinaus konnte kein zugrunde liegender spezifischer Mechanismus identifiziert werden, der einen Kausalzusammenhang zwischen Hexavac und einem vermehrten Auftreten von SUD erklärt hätte.
Ponadto nie udało się zidentyfikować specyficznego mechanizmu bazowego, który pozwoliłby wyjaśnić związek przyczynowy pomiędzy podawaniem preparatu Hexavac a zwiększeniem liczby przypadków SUD.