DE

Stufe {żeński}

volume_up
1. ogólne
To dzieci z podstawówki, trzecia klasa.
2. "Niveau"
Stufe (też: Niveau)
Klicken Sie auf Stufe anpassen, um einzelne Sicherheitseinstellungen zu ändern.
Aby zmienić poszczególne ustawienia zabezpieczeń, kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
Klicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf Stufe anpassen.
Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
Klicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf Stufe anpassen.
Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
3. "Abschnitt"
Stufe (też: Etappe)
Die nächste große Stufe kennen Sie alle gut, das ist die enorme Informationsrevolution.
Kolejny wielki etap, który wszyscy znacie, to wielka rewolucja informacyjna.
Die zweite Stufe in der wir jetzt sind ist die Idee von verlinkten Seiten.
Drugi etap, na którym teraz byliśmy, to koncepcja linkowania stron.
Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begann am 1. 
Pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się 1 lipca 1990 r.
4. "Treppenstufe, Rang"
Passen Sie die Stufe an, bis sie Ihren Bedürfnissen entspricht.
Dopasuj stopień powiększenia do swoich preferencji.
MK 11 to zrównoważony, sterowany membranowo pierwszy stopień, podobny do MK17.

Przykłady użycia - "Stufe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begann am 1. 
Pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się 1 lipca 1990 r.
GermanStufe und gleicht dem MK17.
MK 11 to zrównoważony, sterowany membranowo pierwszy stopień, podobny do MK17.
GermanWir können es in der frühesten Stufe der menschlichen Geschichte arbeiten sehen.
Możemy zobaczyć ją "w akcji" w najwcześniejszych etapach historii ludzkiej.
GermanKlicken Sie auf Stufe anpassen, um einzelne Sicherheitseinstellungen zu ändern.
Aby zmienić poszczególne ustawienia zabezpieczeń, kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanDie nächste große Stufe kennen Sie alle gut, das ist die enorme Informationsrevolution.
Kolejny wielki etap, który wszyscy znacie, to wielka rewolucja informacyjna.
GermanUnd das ist relevant, weil ich deshalb bald in einen sogenannten Stufe Zwei Stamm komme.
To istotnie, bo oznacza, że wkroczę w to, co nazywamy w plemieniem Etapu 2.
GermanWie sie die zersplitterten Fliesen überquert, an der Stufe zur Straße schwankt,.
Jej pokonywanie popękanych płytek potknięcie przy wyjściu na ulicę
GermanEinstellungen, die nicht der empfohlenen Stufe entsprechen, sind rot hervorgehoben.
Ustawienia, które nie są skonfigurowane na zalecanym poziomie, będą wyróżnione na czerwono.
GermanAber vor nur wenigen Monaten wurde Judy mit Lungenkrebs der Stufe 3 diagnostiziert.
Ale kilka miesięcy później, u Judy wykryto trzecie stadium raka płuc.
GermanWenn sich Ihre Sicherheitseinstellungen unterhalb der empfohlenen Stufe befinden.
Jeśli ustawienia zabezpieczeń są na poziomie niższym niż zalecany.
GermanWählen Sie im Bereich SafeSearch-Filter die gewünschte SafeSearch-Stufe aus:.
W sekcji Filtr rodzinny (SafeSearch) wybierz poziom filtru SafeSearch, którego chcesz użyć:.
GermanKlicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf Stufe anpassen.
Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanKlicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf die Schaltfläche Stufe anpassen.
Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanKlicken Sie auf das Symbol Vertrauenswürdige Sites und dann auf die Schaltfläche Stufe anpassen.
Kliknij ikonę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanEinstellungen, die nicht auf der empfohlenen Stufe sind, werden rot hervorgehoben. ~~~
Ustawienia, które nie są skonfigurowane na zalecanym poziomie, będą wyróżnione na czerwono.
GermanKlicken Sie unter der Registerkarte Sicherheit auf die Schaltfläche Stufe anpassen.
Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanDie zweite Stufe in der wir jetzt sind ist die Idee von verlinkten Seiten.
Drugi etap, na którym teraz byliśmy, to koncepcja linkowania stron.
GermanJeder Kontotyp weist dem Benutzer eine andere Stufe an Steuerungsmöglichkeiten für den Computer zu.
Każdy typ konta przyznaje użytkownikowi różne poziomy kontroli nad komputerem.
GermanKlicken Sie auf das Symbol Internet und dann auf Stufe anpassen.
Kliknij ikonę Internet, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
GermanKlicken Sie auf Stufe anpassen, um eine Liste der erweiterten Sicherheitseinstellungen zu öffnen.
Kliknij przycisk Poziom domyślny, aby otworzyć zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.