"Stücke" po polsku

DE

"Stücke" - polskie tłumaczenie

DE

Stücke {liczba mnoga}

volume_up
Stücke
volume_up
sztuki {niemęskoos.}
Das hier ist das 1913 Trio, das eines meiner Stücke im Milwaukee Museum für Kunst spielt.
To jest trio 1913, wykonujące jeden z moich utworów w Muzeum Sztuki w Milwaukee.
Schauen wir uns die Stücke von Shakespeare an, die Dialoge von Plato, die Romane von Jane Austen.
Spójrzmy na sztuki Szekspira, dialogi Platona, powieści Jane Austen.
Die brillante Bühnenautorin Adrienne Kennedy schrieb ein Buch namens "Menschen, die eine Hauptrolle in einem meiner Stücke spielten".
Świetna dramatopisarka, Adrienne Kennedy, napisała książkę „Ludzie, dzięki którym powstały moje sztuki.”
Stücke
volume_up
kawałki {niemęskoos.}
"Kop", powiedziałem, "Kawałki, chcę kawałki.
Das ist die einzige Kopie die ich hatte -- Stücke davon.
To jedyna kopia, jaką miałem - jej kawałki.
Jak długie będą te kawałki?
Stücke
volume_up
strzępy {niemęskoos.}
Die armen kleinen Molas kommen an und werden in Stücke gerissen, also fahren wir nach Süden, nach San Diego.
Biedne małe samogłowy przypływają i są rozrywane na strzępy.
Die armen kleinen Molas kommen an und werden in Stücke gerissen, also fahren wir nach Süden, nach San Diego.
Biedne małe samogłowy przypływają i są rozrywane na strzępy... więc popłynęliśmy bardziej na południe, do San Diego.

Przykłady użycia - "Stücke" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie Tablette soll nicht geteilt oder in kleinere Stücke zerbrochen werden.
Tabletka nie jest przeznaczona do rozdrabniania lub kruszenia na mniejsze części.
GermanWir hatten also ganz neue, glänzende, mittlere und sehr alte, dunkle Stücke.
Dostaliśmy nowe, błyszczące monety, średnie oraz bardzo stare, bardzo ciemne.
GermanUnd ich was ich tat war, ich nahm Stücke des Glases. ~~~ Und ich begann diese zu reiben.
Posługiwałem się przy tym małym szczypcami, które zrobiłem ze spinki do włosów.
GermanDas hier ist das 1913 Trio, das eines meiner Stücke im Milwaukee Museum für Kunst spielt.
To jest trio 1913, wykonujące jeden z moich utworów w Muzeum Sztuki w Milwaukee.
GermanTransposons sind einfach kleine DNS Stücke, die sich wahllos in den genetischen Code einfügen.
Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.
GermanEs beginnt mit Metallaufbereitern, die unsere Ware in sehr kleine Stücke schreddern.
Zaczynamy od firmy odzyskującej metale, które rozdrabniają rzeczy.
GermanHier blickt man, statt durch das Genom, durch digitalisierte Stücke der historischen Aufzeichnungen.
Tutaj, zamiast przez genom, dokonuje się to przez zcyfryzowane dane historyczne.
GermanUnsere Arbeit lässt sich in keinster Weise in greifbare Stücke auflösen.
Ale nasze projekty nijak nie dają się sklasyfikować jako "dorobek".
GermanMan braucht also nicht die beste Technologie, um filmreife Stücke zu kreieren.
W filmie można zrobić coś fajnego bez wielkiej technologii.
GermanIch verwandle sie in zwei- und dreidimensionale Stücke und Skulpturen und Installationen.
Zamieniam je w dwu- i trójwymiarowe dzieła, rzeźby i instalacje.
GermanSchauen wir uns die Stücke von Shakespeare an, die Dialoge von Plato, die Romane von Jane Austen.
Spójrzmy na sztuki Szekspira, dialogi Platona, powieści Jane Austen.
GermanEs gibt neun Stücke, die in dieses Gitter eingefügt werden müssen.
Wybieramy fragmenty, których krawędzie zachodzą na siebie.
GermanSelbst jene Stücke werden ausreichen für die ersten Tests der Hypothese das ich mein Connectome bin.
To wystarczy, by poddać testom hipotezę, że mój konektom to ja.
GermanDies hier ist der Raum für den Bach einige seiner Stücke schrieb.
To jest sala, dla której Bach pisał część swojej muzyki.
GermanIch wählte minimalistische Stücke wegen ihrer Genauigkeit.
,,Paparazzi" Użyłem również ziemi z Whitney Museum, żeby wykonać niektóre elementy z ich kolekcji.
GermanDer Saal ist nicht so groß wie eine gothische Kathedrale, also kann er Stücke schreiben, die etwas aufwendiger sind.
Nie tak duża jak gotycka katedra więc pisał utwory bardziej skomplikowane.
GermanIch nutzte den Staub des Whitney Museums, um einige Stücke ihrer Kollektion wiederzugeben.
To tak jak twarz, która staje się tylko fakturą.
GermanEs ist "Lush Life" (Sattes Leben): Eines der Stücke, die ich am liebsten spiele.
GermanSelbst jene Stücke werden ausreichen für die ersten Tests der Hypothese das ich mein Connectome bin.
Chcę was przekonać, że jest to hipoteza godna rozważenia.
GermanUnd das großartige an diesem Zeug ist, dass man Stücke machen kann, die ungefähr sieben Mal so groß sind wie aus Glas.
Wystarczy utworzyć z niego trzy warstwy, przytwierdzić do krawędzi, a potem nadmuchać.