"Stück" po polsku

DE

"Stück" - polskie tłumaczenie

DE

Stück {nijaki}

volume_up
1. ogólne
Die Wissenschaftler und Ingenieure der Welt bauen Stück für Stück in ihren Laboren daran.
Naukowcy i inżynierowie z całego świata budują ją kawałek po kawałku w swoich laboratoriach.
Wenn ich ein Stück davon abbeißen würde, würden Sie sagen: "Warte mal, das ist kein Handy.
Gdybym odgryzł kawałek, powiedzielibyście "Chwileczkę.
Also hier haben wir ein gewöhnliches Stück der Mathematica Programmierung.
Oto trywialny kawałek programu w Mathematica.
Es gibt da ein Stück von einem Komponisten, einem amerikanischen Komponisten namens John Cage.
Jest taki utwór, skomponowany przez amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a.
Und das Stück, dass ich gerade gespielt habe, ist von Józef Hofmann.
Utwór, który zagrałam został napisany przez Józefa Hofmanna.
Vielleicht sollten wir zum nächsten Stück gehen, denn ich hab' gerade total den Faden verloren.
Może zagram następny utwór, bo kompletnie straciłam wątek.
Stück (też: Scholle, Klumpen)
In diesem einen Stück Eis leben 300 Arten von Mikroorganismen.
Ta duża bryła lodu, tam w rogu.
Aber an diesem Bild ist wichtig, dass man ein Stück mehrjähriges Eis sieht, der große Eisbrocken da oben in der Ecke.
. ~~~ Ta duża bryła lodu, tam w rogu.
Nein, sonst wäre das Stück vorbei, Dummkopf.
" Nie, inaczej sztuka by się skończyła, głupki.
Und zwar in Shakespeares Stück Hamlet.
A jest nim, nic dziwnego, Szekspir, i jego sztuka, Hamlet.
Tatsächlich wurde es so extrem, dass ich ein Stück darüber schrieb.
W rzeczywistości stało się to tak radykalne, że napisałam o tym sztukę.
Stück
volume_up
sztuka {f.} (popis umiejętności)
Nein, sonst wäre das Stück vorbei, Dummkopf.
" Nie, inaczej sztuka by się skończyła, głupki.
Und zwar in Shakespeares Stück Hamlet.
A jest nim, nic dziwnego, Szekspir, i jego sztuka, Hamlet.
Tatsächlich wurde es so extrem, dass ich ein Stück darüber schrieb.
W rzeczywistości stało się to tak radykalne, że napisałam o tym sztukę.
2. "St."
Stück
volume_up
szt. {rzecz.} [skr.] (sztuka)

Przykłady użycia - "Stück" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanEr fragt mich, ob ich das als dauerhaftes Stück für die Stadt bauen konnte.
Zapytał mnie, czy mogłabym coś takiego zbudować jako stały obiekt dla tego miasta.
GermanEr ist nichts anderes als ein hohles Stück Plastik mit einer schwenkbaren Antenne.
Po prostu pusty w środku kawałek plastiku z obracającą się wkoło antenką.
GermanUnd wir werden jetzt das letzte Stück dieser Symphonie für Sie spielen.
I zagramy teraz sam koniec tej symfonii i zobaczycie orkiestrę w nadąsanym buncie.
German(Lachen) Dieses Ding wurde Schulleitern für 900 Doller das Stück verkauft.
(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.
GermanDieses Stück 50 Jahre alte Technologie wurde das magischste Ding für mich.
To dzieło technologii sprzed 50 lat stało się dla mnie kwintesencją magii.
GermanEs gibt sogar ein kleines Sopransolo in dem Stück, also gab es ein Vorsingen.
W tym utworze było także solo sopranowe, więc zrobiłem przesłuchanie.
GermanIn einem anderen Kapitel muss man ein Stück Baumrinde fotographieren und markieren.
W innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
GermanStellen Sie sich das erste Stück vor: ein Mann, der sein Lebenswerk verbrennt.
Opowiem wam o kilku elementach. ~~~ Wyobraźcie sobie pierwszy: człowiek palący dorobek życia.
GermanEs gibt da ein Stück von einem Komponisten, einem amerikanischen Komponisten namens John Cage.
Jest taki utwór, skomponowany przez amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a.
GermanAuf der anderen Seite, verlor meine Definition meines Selbsts ein großes Stück Glaubwürdigkeit.
Z drugiej jednak, moja definicja własnego 'ja' utraciła kawał swojej wiarygodności.
GermanDas ist ein Beispiel eines Systems, das aus einem einfachen Stück Papier besteht.
To jest przykład urządzenia wyprodukowanego z kawałka papieru.
GermanUnd ich sagte: „Nun, das ist zu schade, denn wir brauchen 100 Millionen Stück pro Jahr
A my na to: "Trochę szkoda, bo potrzebujemy 100 mln ekranów rocznie".
GermanEr macht furchtbare Videos, aber großartige Inhalte, deshalb zeige ich Ihnen ein Stück davon.
Wykonanie jest zawsze fatalne, ale treść świetna, więc pokażę wam kawałek.
German. ~~~ Und hier ist noch ein Stück Kreide.
To tylko zwykły kawałek wapienia, nie ma w nim nic szczególnego.
GermanOb Farben, Grössen, wie das Stück auf dem Laufsteg präsentiert wurde, was auch immer.
Można obejrzeć kolor, rozmiar i jak to wyglądało na modelce itp.
GermanDas hier ist tatsächlich die Partitur von Dans Stück, das er komplett in Hyperscore komponiert hat.
A to jest zapis utworu Dana, skomponowanego w całości przez Dana w Hyperscore.
GermanWir haben schon viele Sammlungen -- mehrere Hundert Tausend Stück -- und wir wachsen weiter.
Mamy obecnie wiele zbiorów, kilkaset tysięcy eksponatów - i ta kolekcja cały czas rośnie.
GermanAber nun ist die Frage, wie lassen Sie es unter und über einem Stück Papier fließen?
Pytanie więc brzmi: jak tego dokonać w obrębie kawałka papieru?
GermanOb Farben, Grössen, wie das Stück auf dem Laufsteg präsentiert wurde, was auch immer.
Następnie wybrane rzeczy skanuje się, i zabiera do przebieralni.
GermanDie Wissenschaftler und Ingenieure der Welt bauen Stück für Stück in ihren Laboren daran.
Naukowcy i inżynierowie z całego świata budują ją kawałek po kawałku w swoich laboratoriach.