DE

studieren [studierend|studiert] {czasownik}

volume_up
Drei Millionen Studenten können im Ausland studieren.
Trzy miliony studentów będzie mogło studiować na zagranicznych uczelniach.
Battista aus Italien wollte in Großbritannien studieren.
Battista jest Włochem i chciał studiować w Wielkiej Brytanii.
Ich studiere jetzt das Gehirn und sagte, naja ich will Theorie studieren.
Odpowiedzieli, że nie mogę studiować teorii na temat mózgu.
Und Nelson muss unter Strassenlaternen studieren.
A Nelson utknął i musi uczyć się pod latarnią.

Przykłady użycia - "studieren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie stalken glückliche Paare und studieren jeden Schritt und jede Eigentümlichkeit.
Chcieli sprecyzować co wyróżnia je od nieszczęśliwych sąsiadów i przyjaciół.
GermanWir studieren Materialien und Technologien, die unerwartete Eigenschaften besitzen.
Badamy materiały i technologie, które posiadają niezwykłe właściwości.
GermanWird er nicht, aber er gibt uns Gelegenheit, diese Arten von Asteroiden zu studieren.
Nie stanie się to, ale mamy szansę przyjrzeć się tego typu asteroidom.
GermanWenn Sie im Ausland studieren möchten, treffen diese Informationen nicht zu.
Informacje zawarte na tej stronie nie dotyczą osób zainteresowanych studiowaniem za granicą.
GermanWeil es wichtig für das atmosphärische System ist, versuchen wir alles um das Ding zu studieren.
Ponieważ jest istotny dla atmosfery, staramy się poznać go na wszystkie sposoby.
GermanSie stalken glückliche Paare und studieren jeden Schritt und jede Eigentümlichkeit.
Naukowcy wydali na tę kwestię miliardy waszych podatkowych dolarów.
GermanNun, zunächst können wir sie studieren, jetzt, da wir wissen, dass sie da sind.
Przede wszystkim możemy je badać teraz, gdy wiemy, że istnieją.
GermanMit diesem Erlebnis fing ich an, moderne Kunst genauer zu studieren.
Poczynając od tego doświadczenia, zacząłem przyglądać się uważniej sztuce nowoczesnej.
GermanMillionen junger Menschen studieren mit Stipendien der EU im Ausland.
Dzięki wsparciu UE miliony młodych ludzi podejmuje studia za granicą.
GermanJetzt sind sie nicht verheiratet, und sie wollen weiter machen, weiter studieren, Karriere machen.
10 lat temu byłyby na pewno, a teraz chcą iść naprzód. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
GermanAber sie möchte weiterhin Physik studieren und das macht sie sehr gut.
Ale chce się wciąż zajmować fizyką i idzie jej niezmiernie dobrze.
GermanAls EU-Bürger haben Sie das Recht, in einem anderen EU-Land zu studieren.
Jako obywatel UE masz prawo do studiowania w innym kraju UE.
GermanKann man Finnisch oder andere Sprachen über das Internet studieren?
Czy można nauczyć się fińskiego lub innego języka przez Internet?
GermanIch studiere jetzt das Gehirn und sagte, naja ich will Theorie studieren.
Odpowiedzieli, że nie mogę studiować teorii na temat mózgu.
GermanChemiker versuchen, die Moleküle zu studieren, um Krankheiten zu untersuchen.
Chemicy badają cząsteczki, aby się przyjrzeć chorobom.
GermanUnd dann gibt es eine andere Sache, die Sie studieren können, und Sie studieren hart darüber.
Jest jeszcze jedna rzecz nad którą możecie tak ciężko pracować.
GermanDrei Millionen Studenten können im Ausland studieren.
Trzy miliony studentów będzie mogło studiować na zagranicznych uczelniach.
GermanUnd es gibt uns eine fantastische Möglichkeit, sie zu studieren, an sie ranzukommen.
GermanIn anderen Worten wissen wir das meiste von dem, was wir über Bedauern wissen daraus, dass wir die Finanzwelt studieren.
Innymi słowy, większość z tego, co wiemy o żalach, wiemy z badań nad finansami.
GermanBattista aus Italien wollte in Großbritannien studieren.
Battista jest Włochem i chciał studiować w Wielkiej Brytanii.