"Studie" po polsku

DE

"Studie" - polskie tłumaczenie

PL
DE

Studie {żeński}

volume_up
Wenn Zusatzausbildungen und weiterführende Studien mit der Ausübung des Berufs zusammenfallen, werden nur letztere als Berufserfahrung berücksichtigt.
W przypadkach, gdy dodatkowym okresom szkoleń i studiów towarzyszą okresy aktywności zawodowej, jedynie okresy tej aktywności zostaną uznane jako doświadczenie zawodowe.

Przykłady użycia - "Studie" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDer primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben.
Głównym parametrem skuteczności był czas przeżycia bez objawów postępu choroby.
GermanTabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen
Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach
GermanTabelle 6 Mittlere radiologische Veränderungen nach 52 Wochen in der RA-Studie V
Tabela 6 Średnie zmiany w badaniu radiologicznym w 52. tygodniu w badaniu V w RZS
GermanZusammenfassung der Wirksamkeitsergebnisse der TORISEL-Studie 1 Risikoverhältnis
Podsumowanie wyników badań skuteczności w Badaniu 1 produktu TORISEL Wartość pa
Germander neuen Daten zu Rofecoxib aus der klinischen APPROVe-Studie, die ein Risiko
nowych danych na temat rofekoksybu uzyskanych w badaniu klinicznym APPROVe, które
GermanIn dieser Studie hatten alle Patienten eine kardiale Auswurffraktion von über 50 %.
W badaniu tym, wszyscy pacjenci mieli frakcję wyrzutową serca większą niż 50 %.
GermanHinsichtlich der Fibrose wurde in dieser Studie keine Verbesserung beobachtet.
W odniesieniu do stopnia włóknienia, w tym badaniu nie obserwowano żadnej poprawy.
GermanThalidomid führte in derselben Studie zu vergleichbaren Formen der Fehlbildungen.
lub brak palców) u potomstwa samic małp, którym lek podawano w trakcie ciąży.
Germander Daten zu Lumiracoxib in der TARGET-Studie, die einen geringfügigen Anstieg
danych na temat lumirakoksybu otrzymanych w badaniu Target, sugerujących niewielki
GermanNur die höchste Häufigkeit, die in einer Studie beobachtet wurde, ist gelistet.
Odnotowano jedynie najwyższe częstości występowania obserwowane w badaniach.
GermanAufnahme eines kurzen Hinweises auf die kardiovaskulären Ergebnisse der PreSAP-Studie
dolaczenie krótkiej informacji o danych dotyczacych ukladu sercowo- naczyniowego
GermanDer Erhalt der klinischen Remission wurde in der MC-Studie III (CHARM) untersucht.
W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
GermanCHARM-Studie erhielten 854 Patienten 80 mg in Woche 0 und 40 mg in Woche 2.
pacjentów otrzymywało w otwartej próbie 80 mg w tygodniu 0 i 40 mg w 2. tygodniu.
GermanStudie an jugendlichen Ratten zur Charakterisierung der Entwicklung und möglichen
Badanie młodych szczurów mające na celu opisanie rozwoju i potencjalnej odwracalności
GermanDies führte jedoch nicht zu einer Zunahme der Mortalität in dieser Studie.
Po wprowadzaniu leku do sprzedaży rzadko zgłaszano przypadki niewydolności serca.
GermanTabelle 13 Psoriasis-Studie I (REVEAL) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen
Tabela 13 Badanie I w łuszczycy (REVEAL) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach
GermanIn dieser Studie erhöhte Abacavir die mittlere systemische Methadon-Clearance um 22 %.
W tym badaniu abakawir podwyższał o 22 % średni ogólnoustrojowy klirens metadonu.
GermanIn der dritten Studie betrug die durchschnittliche Abnahme 0,71 mmol/l über 44 Wochen.
W trzecim badaniu średni spadek w okresie 44 tygodni wynosił ponad 0, 71 mmol/ l.
GermanHierzu liegen keine klinischen Daten aus dieser Studie nach 16 Wochen vor.
Brak jest danych klinicznych z okresu po zakończeniu 16. tygodnia tego badania.
GermanIn diese Studie wurden 364 Patienten (244 Verteporfin, 120 Plazebo) eingeschlossen.
Do badania włączono 364 pacjentów (244 do grupy werteporfiny, 120 do grupy placebo).

Synonimy (niemiecki) dla "Studie":

Studie