"Strukturen" po polsku

DE

"Strukturen" - polskie tłumaczenie

DE

Strukturen {liczba mnoga}

volume_up
Strukturen
So gibt es diese riesigen Strukturen unsichtbarer Form des Magnetismus im Universum.
Istnieją wielkie struktury o niewidocznych kształtach i magnetyzm rządzi wszechświatem.
(Lachen) Blasen sind definitiv etwas komplexer als andere Strukturen.
Pęcherz moczowy jest bardziej skomplikowany niż inne struktury.
Die Natur zeigt uns also bereits wirklich bemerkenswerte Strukturen im Nanomaßstab.
Więc natura już osiągnęła naprawdę imponujące struktury w nanoskali.

Przykłady użycia - "Strukturen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanJetzt haben wir bessere Möglichkeiten, solche Strukturen mit Zellen zu schaffen.
Mamy teraz jednakże możliwości wytworzenia w doskonalszy sposób struktury z komórek.
GermanIch will hier betonen, ja, dass soziale Strukturen politische Grenzen überschreiten kann.
Chcę podkreślić, że struktura społeczna może wykraczać poza granice polityczne.
GermanSo gibt es diese riesigen Strukturen unsichtbarer Form des Magnetismus im Universum.
Istnieją wielkie struktury o niewidocznych kształtach i magnetyzm rządzi wszechświatem.
GermanDann fängt man an, diese soliden Strukturen zu schichten. ~~~ Noch viel komplexere Organe.
Najpierw kości, następnie tkanka chrzęstna pomiędzy i na samej górze mięśnie.
GermanDie Natur zeigt uns also bereits wirklich bemerkenswerte Strukturen im Nanomaßstab.
Więc natura już osiągnęła naprawdę imponujące struktury w nanoskali.
GermanZusammengefasst waren das Orchester und der Chor viel mehr als künstlerische Strukturen.
W swej istocie, orkiestra i chór są czymś więcej niż artystyczną kreacją.
GermanHier sehen Sie Roboter, die Träger und Säulen tragen und würfelförmige Strukturen zusammenbauen.
Tu widzimy roboty przenoszące belki, kolumny i montujące konstrukcje sześcienne.
GermanSie entdecken bereits neue mathematische Strukturen in diesen Kalkulationen.
Zejdziemy jeszcze niżej, do poziomu spinu pojedynczego elektronu.
GermanWenn Sie 10 Teams haben, die typisch vorgehen, bekommen Sie ca. 6, die stabile Strukturen haben.
Jeżeli masz 10 przeciętnych zespołów, otrzymasz może 6 stojących konstrukcji.
GermanBei kleinen Strukturen ist die Frage, wie man sie vergrößern kann.
Znowu pojawia się tu problem związany z powiększeniem tych małych struktur.
GermanAber diese Strukturen: Lust, romantische Liebe und Bindung sind nicht immer miteinander verbunden.
Jednak chuć, romantyczna miłość i przywiązanie nie zawsze są ze sobą połączone.
GermanDas sind tausendjährige Strukturen – Teile des Baumes, deren Alter man auf über 1.000 Jahre schätzt.
To są struktury tysiącletnie - fragmenty drzewa, które mogą mieć ponad tysiąc lat.
GermanDunkle Materie, da schwerkraft-erzeugend, tendiert dazu, die Entwicklung von Strukturen zu begünstigen.
Dzięki niemu powstają gromady galaktyk. ~~~ Dzięki niemu powstają gromady galaktyk.
GermanHier sind also – architektonische Anti-Wüstenbildungs-Strukturen, gebaut aus der Wüste selbst.
A więc oto one -- architektoniczne struktury przeciw pustynnieniu stworzone z samej pustyni.
German(Lachen) Blasen sind definitiv etwas komplexer als andere Strukturen.
Pęcherz moczowy jest bardziej skomplikowany niż inne struktury.
GermanDiese kurz vor dem Abriss stehenden Strukturen einfach nur zu dokumentieren, hat mir nicht gereicht.
Nie wystarczało mi dokumentowanie struktur przeznaczonych do rozbiórki.
GermanWir können es mit existierenden politischen Strukturen tun.
Możemy to zrobić przystępnym kosztem, przy istniejących obecnie strukturach politycznych.
German. ~~~ Was Sie hier sehen, sind flache Strukturen, der Muskel.
No dobrze, ale to są tylko płaskie struktury, takie jak mięśnie.
GermanGenauso bei Kieselalgen, gläsernen Strukturen, die man hier sieht.
Tak samo z glonami jednokomórkowymi mającymi szklaną strukturę.
GermanWas tun wir, wenn wir Verletzungen an Strukturen haben, die weit größer sind, als einen Zentimeter?
Co zrobić w przypadku ran struktur większych od jednego centymetra?