"Strontium" po polsku

DE

"Strontium" - polskie tłumaczenie

PL
DE

Strontium {nijaki}

volume_up
1. Chemia
Strontium
Biotransformation Als zweiwertiges Kation wird Strontium nicht metabolisiert.
Biotransformacja Stront, jako dwuwartościowy kation, nie jest metabolizowany.
Strontium beeinflusst die kolorimetrischen Messmethoden von Calcium in Blut und Harn.
Stront zakłóca kolorymetryczne metody pomiaru stężenia wapnia we krwi i w moczu.
Eine orale Supplementierung mit Vitamin D hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Strontium.
Doustne uzupełnianie witaminy D nie ma wpływu na ekspozycję na stront.

Przykłady użycia - "Strontium" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanStrontium beeinflusst die kolorimetrischen Messmethoden von Calcium in Blut und Harn.
Stront zakłóca kolorymetryczne metody pomiaru stężenia wapnia we krwi i w moczu.
GermanBiotransformation Als zweiwertiges Kation wird Strontium nicht metabolisiert.
Biotransformacja Stront, jako dwuwartościowy kation, nie jest metabolizowany.
GermanAufgrund der pharmakokinetischen Eigenschaften von Strontium sind keine Auswirkungen zu erwarten.
Z uwagi na właściwości farmakokinetyczne strontu, nie oczekuje się żadnego wpływu.
GermanElimination Die Elimination von Strontium ist unabhängig von Zeit und Dosis.
Eliminacja Eliminacja strontu jest zależna od dawki i czasu.
GermanEine orale Supplementierung mit Vitamin D hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Strontium.
Doustne uzupełnianie witaminy D nie ma wpływu na ekspozycję na stront.
GermanEs liegen keine Daten zur Eliminationskinetik von Strontium aus dem Knochen nach Therapieende vor.
Brak danych pozwalających wykazać kinetykę eliminacji strontu z kości po zakończeniu leczenia.
GermanElimination Die Elimination von Strontium ist unabhängig von Zeit und Dosis.
Eliminacja strontu jest zależna od dawki i czasu.
German(90Y)Yttrium(III)-chlorid entsteht durch den Zerfall der radioaktiven Vorläufersubstanz Strontium (90Sr).
Chlorek itru (90Y) powstaje w wyniku rozpadu jego radioaktywnego prekursora strontu (90Sr).
GermanVerteilung Strontium hat ein Verteilungsvolumen von ca.
Dystrybucja Objętość dystrybucji strontu wynosi około 1 l/ kg.
GermanDie Plasmaclearance von Strontium beträgt ca.
Wydalanie strontu następuje przez nerki i układ pokarmowy.
GermanRadionuklidreinheit Strontium-90-Gehalt
Czystość radionuklidu – zawartość strontu- 90
German≤ 0,74 MBq Strontium-90 / 37 GBq Yttrium-90
GermanDie Bindung von Strontium an humane Plasmaproteine ist gering (25 %) und Strontium hat eine hohe Affinität zum Knochengewebe.
Stopień związania strontu z ludzkimi białkami osocza jest niski (25 %), stront ma duże powinowactwo do tkanki kostnej.
GermanStrontium geht in die Muttermilch über.
GermanIm Darm setzt Strontiumranelat Strontium frei, das Kalzium ähnlich ist und wie Kalzium in die Knochen eingelagert wird.
Po dotarciu do jelita ranelinian strontu uwalnia stront, który jest podobny do wapnia i – podobnie jak wapń – jest wchłaniany do kości.
GermanResorption Die absolute Bioverfügbarkeit von Strontium liegt nach einer oralen Dosis von 2 g Strontiumranelat bei 25 % (Bereich 19 – 27 %).
Absorpcja Całkowita biodostępność strontu wynosi około 25 % (przedział 19- 27 %) po podaniu doustnym dawki 2 g ranelinianu strontu.
GermanDer genaue Wirkungsmechanismus von Strontium ist noch nicht ganz geklärt, doch man weiß, dass es die Knochenbildung anregt und den Knochenabbau bremst.
Mechanizm działania strontu nie został dokładnie wyjaśniony, lecz stymuluje on powstawanie kości i redukuje ich rozkład.
GermanInfolge der relativ langsamen Resorption von Strontium sollten Nahrungs- und Calciumeinnahmen vor und nach der Anwendung von OSSEOR vermieden werden.
Z powodu stosunkowo wolnej absorpcji strontu, należy unikać spożywania pokarmu czy wapnia przed lub po zastosowaniu produktu OSSEOR.
GermanInfolge der relativ langsamen Resorption von Strontium sollten Nahrungs- und Calciumeinnahmen vor und nach der Anwendung von PROTELOS vermieden werden.
Z powodu stosunkowo wolnej absorpcji strontu, należy unikać spożywania pokarmu czy wapnia przed lub po zastosowaniu produktu PROTELOS.
GermanÄltere Patienten Bei älteren Patientinnen zeigten die populations-pharmakokinetischen Daten keinen Zusammenhang zwischen Alter und Clearance von Strontium.
Pacjentki w podeszłym wieku Farmakokinetyczne dane populacyjne nie wykazały jakiegokolwiek związku wieku z klirensem strontu w badanej populacji.

Synonimy (niemiecki) dla "Strontium":

Strontium