DE

strafen [strafend|gestraft] {czasownik}

volume_up
Te wykroczenia są karane przez prawo.
Wenn du dein Kind mehr als 10 Minuten zu spät abholst, schlagen wir eine Strafe von 10 Schekel auf deine Rechnung auf.
Jeśli spóźnicie się po dziecko więcej niż 10 minut, ukarzemy was grzywną w wysokości 10 szekli.
Die Kommission erlegte Microsoft eine Strafe auf, da das Unternehmen verschiedene Softwareanwendungen zu einem Paket gebündelt hatte, anstatt sie einzeln zu verkaufen.
Firma została ukarana grzywną za sprzedawanie różnych programów komputerowych w pakietach, a nie osobno.

Przykłady użycia - "strafen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanGrundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen
Zasady legalności oraz proporcjonalności czynów zabronionych pod groźbą kary i kar
GermanSchwerwiegende Missbrauchsfälle können möglicherweise härtere Strafen nach sich ziehen.
Naruszenie tych reguł może spowodować usunięcie posta, a poważne nadużycia pociągną za sobą ostrzejsze kary.
GermanBei schwerem Missbrauch werden strengere Strafen verhängt.
Zapoznaj się z Warunkami korzystania z Forum pomocy Google w celu uzyskania dodatkowych informacji.
GermanUm die Wettbewerbsregeln durchzusetzen, kann die Kommission Untersuchungen einleiten und Strafen verhängen.
Egzekwując przepisy w dziedzinie konkurencji, Komisja może wszczynać dochodzenia i nakładać kary.
GermanDer Gerichtshof kann Strafen verhängen und seine Urteile sind für die Mitgliedstaaten und die Organe der EU bindend.
Trybunał może nałożyć kary, a jego orzeczenia są wiążące dla państw członkowskich i instytucji UE.
GermanBei schwerem Missbrauch werden strengere Strafen verhängt.
Złamanie tych reguł może prowadzić do usunięcia posta, natomiast poważniejsze nadużycia mogą skutkować surowszymi karami.
GermanStrafen für Verkehrsverstöße in Ihrem Wohnsitzland können auch zur Folge haben, dass Sie Ihren Führerschein umtauschen müssen.
Kary za naruszenia przepisów ruchu drogowego w kraju zamieszkania również mogą prowadzić do tego, że będziesz zmuszony wymienić prawo jazdy.
GermanGneezy und Rustichini lassen das Experiment also für ein paar Wochen laufen – lassen die Strafen ein paar Wochen lang zahlen – und dann sagen sie: "Okay, wunderbar, das war's."
Badacze eksperymentowali kilkanaście tygodni, w tym czasie obowiązywała kara, po czym ogłosili zakończenie badań.
GermanGebt den Richtern eine Liste verbindlicher Strafen, die sie für Verbrechen verhängen können, so dass man sich nicht darauf verlassen muss, dass die Richter nach eigenem Ermessen handeln.
Dajmy sędziom listę wyroków do nakładania za przestępstwa by nie musieli polegać na swoich własnych osądach.
GermanEs gibt viele raffinierte Formen von sadistischen Strafen: Verbrennen am Pfahl, Ausweiden, Rädern von Pferden auseinander gezerrt zu werden und so weiter.
Istniały rozliczne bardzo błyskotliwe metody sadystycznego wymierzania kary: palenie na stosie, patroszenie, łamanie kołem, rozrywanie ciała końmi itp.
GermanEin Verstoß gegen US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze kann sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt werden und schwere Strafen nach sich ziehen.
Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach może być podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego i/lub karnego.
GermanEin Verstoß gegen US-amerikanische und internationale Urheberrechtsverträge kann sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt werden und schwere Strafen nach sich ziehen.
Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach może być podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego i/lub karnego.
GermanStellungnahme der EZB zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen sowie zur Verhängung von Verwaltungsmaßnahmen und -strafen in Malta
Opinia EBC w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro i postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz w sprawie środków i sankcji administracyjnych na Malcie