"stimulieren" po polsku

DE

"stimulieren" - polskie tłumaczenie

DE

stimulieren [stimulierend|stimuliert] {czasownik}

volume_up
Wie bei allen Wachstumsfaktoren sollte bedacht werden, dass Epoetine das Wachstum von Tumoren stimulieren können.
Podobnie jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu zachodzi obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost guzów.
Aus irgendeinem Grund kann das Implantat die Hörrinde beim Empfang von Melodien nicht erfolglreich stimulieren.
Z jakiegoś powodu implant nie stymuluje odpowiednio kory słuchowej podczas percepcji melodii.
Sie enthält ein „ Adjuvans“ (eine Substanz, die Öl enthält), um eine bessere Reaktion zu stimulieren.
Emulsja zawiera także „ adiuwant ” (związek zawierający olej), przez co lepiej stymuluje reakcję.

Przykłady użycia - "stimulieren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanOPRYMEA gehört zur Gruppe der Dopaminagonisten, die die Dopaminrezeptoren des Gehirns stimulieren.
Oprymea należ do grupy leków znanych jako agoniś dopaminy, które pobudzają
GermanSie enthält ein „ Adjuvans“ (eine Substanz, die Öl enthält), um eine bessere Reaktion zu stimulieren.
Emulsja zawiera także „ adiuwant ” (związek zawierający olej), przez co lepiej stymuluje reakcję.
GermanSIFROL gehört zur Gruppe der Dopaminagonisten, die die Dopaminrezeptoren des Gehirns stimulieren.
SIFROL należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu.
GermanAus irgendeinem Grund kann das Implantat die Hörrinde beim Empfang von Melodien nicht erfolglreich stimulieren.
Z jakiegoś powodu implant nie stymuluje odpowiednio kory słuchowej podczas percepcji melodii.
GermanSie stimulieren die Dissoziation der Peptidyl-t RNA an den Ribosomen während des Übertragungsprozesses.
Ich działanie polega na nasileniu odłączania peptydylo- tRNA od rybosomów podczas procesu translokacji.
GermanMIRAPEXIN gehört zur Gruppe der Dopaminagonisten, die die Dopaminrezeptoren des Gehirns stimulieren.
MIRAPEXIN należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu.
GermanDer Impfstoff enthält ein „ Adjuvans“ (eine Substanz, die Öl enthält), um eine bessere Reaktion zu stimulieren.
Emulsja zawiera także „ adiuwant ” (związek zawierający olej), przez co lepiej stymuluje reakcję.
GermanAber nun können wir das auch anders herum tun und Welten bauen, die explizit unsere evolutionären Triebe stimulieren.
A teraz sami możemy być inżynierami i budować światy, które odpowiadają ewolucyjnym potrzebom.
GermanDer Impfstoff enthält ein „ Adjuvans“ (eine Substanz, die Squalen enthält), um die Immunantwort zu stimulieren.
Szczepionka zawiera „ adiuwant ” (związek zawierający skwalen) w celu wytworzenia lepszej odpowiedzi.
GermanWie bei allen Wachstumsfaktoren sollte bedacht werden, dass Epoetine das Wachstum von Tumoren stimulieren können.
Podobnie jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu zachodzi obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost guzów.
GermanDiese agieren als natürlicher Dünger und stimulieren das Wachstum neuer Blutgefässe.
Kiedy ten nadmiar naczyń nie jest już potrzebny ciało przycina je do poziomu podstawowego używając naturalnie występujących inhibitorów angiogenezy.
German~~~ Wir können fragen, "Wo befindet sie sich, wenn wir ihn mit einem Bild stimulieren?"
Ale możemy zapytać: "Gdzie jest ta róża?" "Gdzie ona jest w środku, jeśli stymulujemy kolumnę jej zdjęciem?"
GermanMIRAPEXIN gehört zur Gruppe der Dopaminagonisten, die die Dopaminrezeptoren des Gehirns stimulieren.
MIRAPEXIN należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu.
GermanEin Mangel an Eisen, Folsäure oder Vitamin B12 reduziert die Wirksamkeit von Wirkstoffen, die die Erythropoese stimulieren und muss daher korrigiert werden.
zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących wa
GermanWie bei allen Wachstumsfaktoren sollte bedacht werden, dass Epoetine das Wachstum von Tumoren jeglicher Art stimulieren können.
Podobnie jak przy wszystkich czynnikach wzrostu, istnieje obawa, że epoetyny mogą pobudzać wzrost różnych nowotworów złośliwych.
GermanDer Impfstoff wird außerdem noch „ adsorbiert“, d. h. an Aluminiumhydroxid angekoppelt, um eine stärkere Reaktion zu stimulieren.
Ponadto szczepionka jest adsorbowana (związana) na substancji zawierającej glin w celu wywołania lepszej reakcji immunologicznej.
GermanAflunov enthält zusätzlich ein „ Adjuvans“ (eine ölhaltige Substanz), das eine stärkere Immunreaktion stimulieren soll.
Aflunov zawiera również „ adjuwant ” (związek zawierający olej), który przyczynia się do pobudzenia silniejszej odpowiedzi immunologicznej.
GermanAuswirkung auf das Tumorwachstum Epoetine sind Wachstumsfaktoren, welche in erster Linie die Produktion von roten Blutkörperchen stimulieren.
Wpływ na rozrost nowotworu Epoetyny są czynnikami wzrostu, które przede wszystkim stymulują wytwarzanie krwinek czerwonych.
GermanRomiplostim ist ein Protein, das speziell entwickelt wurde, um an dieselben Rezeptoren wie Thrombopoietin zu binden und diese zu stimulieren.
Romiplostym jest białkiem specjalnie „ zaprojektowanym ” w taki sposób, aby łączyło się z receptorami trombopoetyny i pobudzało je.
GermanIn beiden Studien wurde untersucht, wie wirksam Relistor im Vergleich zu einem Placebo (einer Scheinbehandlung) die Darmentleerung stimulieren kann.
W obydwu badaniach porównywano skuteczność preparatu Relistor z placebo (leczenie obojętne) w wywoływaniu opróżnienia jelita.

Synonimy (niemiecki) dla "stimulieren":

stimulieren