DE

steuerlich {przymiotnik}

volume_up
steuerlich (też: steuerrechtlich, Steuer-)
NEIN — Normalerweise wird Ihr steuerlicher Sitz in Land B verlegt, wenn Sie sich dort mehr als sechs Monate im Steuerjahr aufhalten.
NIE – Najprawdopodobniej władze kraju B uznają Cię do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą, jeśli przebywasz tam przez ponad 6 miesięcy w danym roku podatkowym.
Dank bilateraler Verträge zur Vermeidung von doppelten steuerlichen Sitzen und Doppelbesteuerung wird dasselbe Einkommen in der Regel nicht zweimal besteuert.
Ponieważ konwencje dwustronne zawierają zapisy dotyczące podwójnej rezydencji podatkowej i podwójnego opodatkowania, z reguły nie musisz dwa razy płacić podatku od tego samego dochodu.
Informieren Sie sich bei der grenzüberschreitendenden EURES-Partnerschaft zur Förderung der beruflichen Mobilität über Ihre steuerliche Situation.
Dowiedz się jak najwięcej o swojej sytuacji podatkowej, kontaktując się z transgranicznym partnerstwem europejskich służb zatrudnienia.

Przykłady użycia - "steuerlich" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanWenn Sie steuerlich als Gebietsansässiger behandelt werden, kann sich dies deutlich auf Ihr Nettoeinkommen auswirken.
Uzyskanie statusu osoby fikcyjnie zamieszkałej może mieć duży wpływ na Twój dochód netto.
GermanNachdem Sie ein ganzes Jahr in einem anderen EU-Land gelebt haben, gelten Sie normalerweise dort als steuerlich ansässig.
Po spędzeniu całego roku w innym kraju UE jesteś zwykle uważany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą.
GermanBleiben Sie länger als sechs Monate in Dänemark, so könnten Sie als dort steuerlich ansässig gelten.
Jeśli będziesz przebywał w Danii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zostać uznany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą.
GermanBleiben Sie länger als sechs Monate (183 Tage) in einem anderen EU-Land, so gelten Sie als dort steuerlich ansässig.
Jeśli przebywasz więcej niż 6 miesięcy (czyli 183 dni) w roku w innym kraju UE, zostaniesz uznany do celów podatkowych za osobę tam zamieszkałą.
GermanEinige Länder behandeln Grenzgänger unter bestimmten Bedingungen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, steuerlich wie Gebietsansässige.
Niektóre kraje przyznają pracownikom trangranicznym status osoby fikcyjnie zamieszkałej, jednak warunki są różne w poszczególnych krajach.