"Steuerelemente" po polsku

DE

"Steuerelemente" - polskie tłumaczenie

DE

Steuerelemente {liczba mnoga}

volume_up
Steuerelemente

Przykłady użycia - "Steuerelemente" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanFühren Sie die folgenden Schritte aus, um die Vollbild-Steuerelemente zu deaktivieren:
Wyłącz elementy sterujące na pełnym ekranie, wykonując następujące czynności:
GermanKlicken Sie dazu auf das Menü Ansicht und wählen Sie Kompakte Steuerelemente aus.
W tym celu kliknij Widok i zaznacz opcję Kompaktowe elementy sterujące.
GermanDer Minimodus ermöglicht es Ihnen, nur die Steuerelemente des Players anzuzeigen.
W trybie kompaktowym wyświetlane są tylko regulatory odtwarzacza.
GermanWenn diese Steuerelemente nicht angezeigt werden, wird die Diashow im Basismodus ausgeführt.
Jeżeli regulatory nie są widoczne, to pokaz slajdów uruchomiono w trybie podstawowym.
GermanKlicken Sie auf Heruntergeladene Steuerelemente, um nur 32-Bit-ActiveX-Steuerelemente anzuzeigen.
Aby wyświetlić tylko 32-bitowe formanty ActiveX, kliknij opcję Pobrane formanty.
GermanSie können nur die ActiveX-Steuerelemente löschen, die Sie heruntergeladen und installiert haben.
Użytkownik może tylko usunąć formanty ActiveX, które sam pobrał i zainstalował.
GermanKlicken Sie für Automatische Eingabeaufforderung für ActiveX-Steuerelemente auf Aktivieren.
Jako ustawienie pozycji Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX wybierz opcję Włącz.
GermanWährend der Wiedergabe einer Diashow können Sie die Maus bewegen, damit die Steuerelemente angezeigt werden.
Podczas trwania pokazu slajdów wystarczy poruszyć myszą, aby wyświetlić regulatory.
GermanMit der Zoomfunktion können Sie Text, Bilder und einige Steuerelemente vergrößern oder verkleinern.
Funkcja powiększenia umożliwia powiększanie i zmniejszanie tekstu, obrazów i określonych formantów.
German* Steuerelemente für die Textausrichtung stehen nur für die arabische und hebräische Benutzeroberfläche zur Verfügung.
*Przełączniki kierunku są dostępne wyłącznie w interfejsach arabskim i hebrajskim.
GermanDabei wird nur die Größe des Textes geändert, während Bilder und Steuerelemente ihr ursprüngliche Größe beibehalten.
Zmiana rozmiaru tekstu nie spowoduje zmiany rozmiaru grafiki ani formantów.
GermanWir entwickelten diese neuartigen Steuerelemente für Gelenke.
Zamiast silników elektrycznych, przetworników elektromechanicznych, wykorzystujemy sprężone powietrze.
GermanDeaktivieren Sie im Abschnitt DVD- und Videowiedergabe das Kontrollkästchen Vollbild-Steuerelemente anzeigen.
W sekcji Odtwarzanie DVD i wideo wyczyść pole wyboru Wyświetl regulatory w trybie pełnoekranowym.
GermanSie können diese Ansicht verlassen, indem Sie die Option Kompakte Steuerelemente im Menü Ansicht wieder deaktivieren.
Aby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
GermanVorinstallierte ActiveX-Steuerelemente und Add-Ons jeglicher Art können Sie nicht löschen, aber deaktivieren.
Nie może usunąć preinstalowanych formantów ActiveX ani żadnych dodatków, chociaż może je wyłączyć.
GermanWir entwickelten diese neuartigen Steuerelemente für Gelenke.
Rozwinęliśmy te nowatorskie przetworniki do stawów.
GermanDie Steuerelemente für die Diashow befinden sich unten im Bildschirm.
GermanSie haben außerdem Zugriff auf Administrator-Steuerelemente, benutzerdefinierte Funktionen und APIs.
Będziesz również mieć dostęp do administracyjnych elementów sterujących, opcji dostosowywania i interfejsów API.
GermanUm nur 32-Bit-ActiveX-Steuerelemente anzuzeigen, klicken Sie auf Heruntergeladene ActiveX-Steuerelemente (32 Bit).
Aby wyświetlić tylko 32-bitowe formanty ActiveX, kliknij pozycję Pobrane formanty ActiveX (32-bitowe).
German– Dank einfacher Steuerelemente und dem reduzierten Design steht das im Mittelpunkt, was Ihnen wichtig ist: Die Website.
— zapewnia podstawowe niezbędne formanty i umożliwia skoncentrowanie się na przeglądaniu Internetu.