"stetig" po polsku

DE

"stetig" - polskie tłumaczenie

DE

stetig {przymiotnik}

volume_up
Die Injektion soll mit einem stetigen, gleichmäßigen Druck durchgeführt werden.
Wstrzyknięcie należy wykonać poprzez przyłożenie stałego, ciągłego nacisku.
Die Injektion soll mit einem stetigen, gleichmäßigen Druck durchgeführt werden.
wykonać poprzez przyłożenie stałego, ciągłego nacisku.
Die Agentur sieht sich einer stetigen Intensivierung ihrer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln gegenüber.
Agencję czeka ciągła intensyfikacja działalności związanej z oceną i nadzorem produktów leczniczych.

Przykłady użycia - "stetig" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanWir sehen uns die Sparquote an und die nimmt seit den 1950er Jahren stetig ab.
Widzimy, że stopa oszczędności spada od lat 50. XX wieku.
GermanWenn Sie etwas Menschenfreundliches tun, um einem anderen zu helfen, hält es stetig an.
Kiedy robisz coś, aby pomóc innym, to zadowolenie trwa i trwa.
GermanWir sehen uns die Sparquote an und die nimmt seit den 1950er Jahren stetig ab.
Widzimy, że stopa oszczędności spada od lat 50.
GermanEbenso sind Wert und Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro-Münzen seit 2002 stetig gestiegen.
Podobnie jak w przypadku banknotów, od 2002 r. stopniowo rosną także liczba i wartość monet euro w obiegu.
GermanWir versuchen stetig, eine Brücke zu schlagen: Verschiedene Welten, verschiedene Kulturen.
Ciągle staramy się objąć inne światy, inne kultury i podjąć wyzwanie różnych oczekiwań wobec nas i pozostałych.
German30 Prozent weniger Produktion, im Kontext der stetig wachsenden Weltbevölkerung, das ist eine Nahrungsmittelkrise.
30 procentowy spadek produkcji, przy wzroście populacji staje się kryzysem żywnościowym.
GermanLebensdauer hat sich seit 1840 mehr als verdoppelt und sie wächst stetig mit einer Geschwindigkeit von 5 Stunden pro Tag.
Średnia długość życia wzrosła ponad dwukrotnie od 1840 roku i rośnie obecnie w tempie około 5 godzin na dzień.
GermanDiesen Dialog zu hören, der an Inhalt und Geschwindigkeit stetig zunimmt, ein Dialog der Entscheidungen über Handel und Firmen, die kommen möchten.
Więc po pierwsze: porozmawiajmy trochę o Afryce Południowej.
GermanNach Verabreichung der letzten Dosis nahmen die Plasmaspiegel von Fluoxetin und Norfluoxetin stetig und log-linear ab.
Po podaniu ostatniej dawki stężenie fluoksetyny i norfluoksetyny w osoczu obniżało się stopniowo w sposób logarytmicznie- liniowy.
GermanUnd seitdem ging es stetig bergab.
GermanDiesen Dialog zu hören, der an Inhalt und Geschwindigkeit stetig zunimmt, ein Dialog der Entscheidungen über Handel und Firmen, die kommen möchten.
Słyszeć ten dialog, który przybiera na sile i intensywności, o decyzjach w kwestii handlu i firm chcących przybyć.
GermanLebensdauer hat sich seit 1840 mehr als verdoppelt und sie wächst stetig mit einer Geschwindigkeit von 5 Stunden pro Tag.
Nie jest to całkowicie pozytywne zjawisko, bo powyżej 65 roku życia ryzyko wystąpienia chorób Alzheimera lub Parkinsona wzrasta wykładniczo.
GermanDer menschliche Moloch trägt stetig die uralte Biosphäre der Erde ab, durch einen Mix aus Handlungen, die man mit "HIPPO" [Nilpferd] abkürzen kann.
Ludzka ślepa niszczycielska siła zubaża ziemską biosfere przez połączenie sił, które można określić jako "HIPPO", hipopotam.
GermanGleichzeitig nimmt der Rentenrisikenindex, die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Bedürfnisse während der Rente nicht befriedigen zu können, stetig zu.
Równocześnie rośnie indeks ryzyka emerytalnego, opisujący ryzyko obniżenia sntandardu życia po przejściu na emeryture się zwiększał.
GermanUnd in Teilen des arabischen Golfs, das Meerwasser, der Salzgehalt steigt stetig durch das Abführen von Abfallsole aus Entsalzungsanlagen.
W niektórych częściach Zatoki Arabskiej, zasolenie wody morskiej stale wzrasta, ze względu na wypuszczanie bezwartościowej solanki z odsalarni.
GermanFür uns ist das sehr aufregend, da es zeigt, dass Dinge sich langsam aber stetig änderten, und dass Evolution in vollem Gange ist.
To ekscytujące, bo to dowód, że zmiany były powolne, stopniowe, To ekscytujące, bo to dowód, że zmiany były powolne, stopniowe, że ewolucja jest w trakcie.
GermanSeien Sie versichert, dass wir stetig an einer Optimierung unserer Algorithmen arbeiten, um Ihnen die bestmöglichen Suchergebnisse präsentieren zu können.
Pragniemy zapewnić, że nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych algorytmów w celu podwyższania jakości wyników wyszukiwania.
GermanGleichzeitig nimmt der Rentenrisikenindex, die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Bedürfnisse während der Rente nicht befriedigen zu können, stetig zu.
GermanDie Agentur geht davon aus, dass die Zahl der Anträge auf Bescheinigungen um 18 % steigen wird, da der Bestand an zugelassenen Arzneimitteln stetig wächst.
Agencja oczekuje 18 - procentowego wzrostu liczby wniosków o przyznanie certyfikatów ze względu na rosnącą liczbę zatwierdzonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
GermanBei den Patienten, die während der gesamten Studie zweimal wöchentlich 25 mg erhielten, verbesserte sich die PASI 75- Ansprechrate stetig zwischen Woche 12 und 36.
U pacjentów, którzy otrzymywali 25 mg dwa razy w tygodniu przez cały czas trwania badania, wskaźnik PASI 75 ulegał poprawie pomiędzy 12. i 36. tygodniem leczenia.