"Sterilität" po polsku

DE

"Sterilität" - polskie tłumaczenie

DE

Sterilität {żeński}

volume_up
1. ogólne
Die Lösung soll sofort nach Rekonstitution angewendet werden, da nach Öffnen der Ampulle die Sterilität nicht länger gewahrt ist.
Ponieważ otwarta ampułka nie może być ponownie zamknięta, zawartość ampułki należy podać natychmiast po przygotowaniu, aby zapewnić sterylność przygotowanego roztworu.
2. Medycyna
Sterilität (też: Keimfreiheit)
Die Sterilität der zubereiteten Lösungen ist unbedingt sicherzustellen.
Należy zapewnić jałowość przygotowanego roztworu.
Um die Sterilität der Injektionslösung zu gewährleisten, muss Raptiva sofort nach erstem Öffnen und Rekonstitution angewendet werden.
By zachować jałowość, lek Raptiva należy użyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu i sporządzeniu roztworu.
Es muss darauf geachtet werden, die Sterilität der präparierten Lösungen sicherzustellen, da Elaprase keine Konservierungsmittel oder bakteriostatische Mittel enthält.
Należy zachować ostrożność, aby zapewnić jałowość przygotowanych roztworów, ponieważ lek Elaprase nie zawiera żadnych środków konserwujących ani bakteriostatycznych.

Przykłady użycia - "Sterilität" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie üblichen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sterilität und Radioaktivität sind zu beachten.
Należy zachować ogólne środki ostrożności dotyczące sterylności i radioaktywności.
GermanDie üblichen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich Sterilität und Strahlenschutz sind zu beachten.
Należy przestrzegać ogólnych środków ostrożności w zakresie sterylności i ochrony radiologicznej.
GermanDie Sterilität der zubereiteten Lösungen ist unbedingt sicherzustellen.
Należy zapewnić jałowość przygotowanego roztworu.
GermanUm die Sterilität der Injektionslösung zu gewährleisten, muss Raptiva sofort nach erstem Öffnen und Rekonstitution angewendet werden.
By zachować jałowość, lek Raptiva należy użyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu i sporządzeniu roztworu.
GermanDies stellt Sterilität sicher, verhindert Austreten von Insulin lispro, Wiedereintritt von Luft und mögliche Verstopfungen der Nadel.
To zapewni zachowanie jałowości i zapobiegnie wyciekom insuliny, dostaniu się powietrza do wstrzykiwacza i zatkaniu igły.
GermanRekonstitution und Verdünnung sollten unter Beachtung ordnungsgemäßer Arbeitstechniken, insbesondere im Hinblick auf Sterilität, durchgeführt werden.
Rozpuszczenie i rozcieńczenie należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki w warunkach aseptycznych.
GermanBesonders sorgfältig auf die Sterilität der zubereiteten Lösung achten, da diese keine antimikrobiellen Konservierungsstoffe enthält.
W związku z tym, że produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych konserwantów, należy zwrócić szczególną uwagę na jałowe przygotowanie roztworu.
GermanBesonders sorgfältig auf die Sterilität der zubereiteten Lösung achten, da diese keine antimikrobiellen Konservierungsstoffe enthält.
W związku z tym, że produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych konserwantów, należy zwrócić szczególną uwagę na sterylne przygotowanie roztworu.
GermanDie Lösung soll sofort nach Rekonstitution angewendet werden, da nach Öffnen der Ampulle die Sterilität nicht länger gewahrt ist.
Ponieważ otwarta ampułka nie może być ponownie zamknięta, zawartość ampułki należy podać natychmiast po przygotowaniu, aby zapewnić sterylność przygotowanego roztworu.
GermanSterilität, gegenüber einem überaus skeptischen Haufen von Chirurgen.
Joseph Lister był największym orędownikiem odkażania i sterylności, mimo sceptycznych opinii grona chirurgów, którzy ostatecznie zmienili zdanie.
GermanEs muss darauf geachtet werden, die Sterilität der präparierten Lösungen sicherzustellen, da Elaprase keine Konservierungsmittel oder bakteriostatische Mittel enthält.
Należy zachować ostrożność, aby zapewnić jałowość przygotowanych roztworów, ponieważ lek Elaprase nie zawiera żadnych środków konserwujących ani bakteriostatycznych.

Synonimy (niemiecki) dla "Sterilität":

Sterilität