"steril" po polsku

DE

"steril" - polskie tłumaczenie

DE

steril {przymiotnik}

volume_up
Die Lösung ist steril, gebrauchsfertig und zur subkutanen Anwendung bestimmt.
Roztwór jest jałowy, gotowy do użycia, stosowany podskórnie.
Die Infusionslösung ist steril, transluzent und rot.
Roztwór do wstrzykiwań jest jałowy, półprzezroczysty, w kolorze czerwonym.
Die Lösung ist klar, farblos und steril.
Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny i jałowy.
steril
Die Lösung zur Mehrfachanwendung ist durchsichtig, farblos und steril.
Roztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.
Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat).
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (sterylny koncentrat).
Die Injektionsnadel ist nur beim ersten Gebrauch steril.
Igła pozostaje sterylna tylko przy pierwszym użyciu.

Przykłady użycia - "steril" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDadurch bleibt die Omnitrope Lösung steril und kann nicht mehr auslaufen.
Pozwoli to zachować jałowość roztworu leku Omnitrope i zapobiec jego wyciekaniu.
GermanDies hält das Insulin steril und verhindert ein Auslaufen der Flüs- sigkeit.
Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu roztworu.
GermanDies hält Liprolog Pen steril und verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit.
Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu roztworu.
GermanDies hält Humalog Pen steril und verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit.
Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu roztworu.
GermanDie Lösung zur Mehrfachanwendung ist durchsichtig, farblos und steril.
Roztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.
GermanDies hält Liprolog steril und verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit.
Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu roztworu.
GermanDies hält Humalog steril und verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit.
Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu roztworu.
GermanSPRITZE UND NADEL NICHT ENTFERNEN, damit das Arzneimittel und die Spritze steril bleiben.
NIE WYJMOWAĆ STRZYKAWKI ANI IGŁY, aby zachować jałowość produktu leczniczego i strzykawki.
GermanDie Lösung ist steril, gebrauchsfertig und zur subkutanen Anwendung bestimmt.
Roztwór jest jałowy, gotowy do użycia, stosowany podskórnie.
GermanBeim Anfassen der Durchstechflaschenhalterungen steril vorgehen.
Podczas manipulacji uchwytami fiolek należy zachowywać zasady aseptyki.
GermanDadurch bleibt Omnitrope steril und kann nicht mehr auslaufen.
Pozwoli to zachować jałowość leku Omnitrope i zapobiec jego wyciekaniu.
GermanDie Infusionslösung ist steril, transluzent und rot.
Roztwór do wstrzykiwań jest jałowy, półprzezroczysty, w kolorze czerwonym.
GermanDa ist etwas im Teig das macht einen schwarzen man steril.
W maśle jest coś co powoduje bezpłodność u czarnych.
GermanDie ” Lösung” ist steril, durchscheinend und rot.
Zawiesina jest jałowa, półprzezroczysta, w kolorze czerwonym.
GermanDie Injektionsnadel ist nur beim ersten Gebrauch steril.
Igła pozostaje sterylna tylko przy pierwszym użyciu.
GermanSpritzen und Nadeln müssen vor dem Gebrauch steril sein.
GermanDer Inhalt der NeoSpect Durchstechflasche ist steril.
Zawartość fiolki preparatu NeoSpect jest jałowa.
GermanDie Lösung ist klar, farblos und steril.
GermanAlles, was wir tun müssen, ist es steril zu machen.
GermanWir mussten sie in Wurmkompost kultivieren, der steril war, oder in Hydrokultur und sie etwa alle drei bis vier Monate ins Freie stellen.
Powinniśmy uprawiać je na biohumusie, który jest sterylny lub hydroponicznie i wystawiać je na zewnątrz co trzy, cztery miesiące.

Synonimy (niemiecki) dla "steril":

steril