"Sterblichkeit" po polsku

DE

"Sterblichkeit" - polskie tłumaczenie

DE

Sterblichkeit {żeński}

volume_up
Die perinatale Sterblichkeit war erhöht, das mittlere Fetengewicht war bei den F1-Tieren in der Hochdosis- Gruppe während der Stillzeit reduziert.
Śmiertelność okołoporodowa była zwiększona, a średnia masa noworodka była zmniejszona w okresie laktacji u zwierząt otrzymujących F1 w dużych dawkach.
In der Subgruppe von Patienten mit initial mindestens zwei akuten Organdysfunktionen betrug die Sterblichkeit in der Xigris-Gruppe 26,5 % (168 von 634) und 33,9 % in der Placebo-Gruppe (216 von 637).
W grupie z ostrą niewydolnością co najmniej 2 narządów, śmiertelność wśród pacjentów leczonych Xigris wyniosła 26, 5 % (168 z 634 pacjentów) a w grupie placebo 33, 9 % (216 z 637 pacjentów).

Przykłady użycia - "Sterblichkeit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanIn allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
Wszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
Germankürzeres Gesamtüberleben und erhöhte Sterblichkeit, die auf eine Krankheitsprogression nach
skrócony całkowity czas przeżycia i zwiększony odsetek zgonów związanych z progresją
Germanla Zeit vor der Entwöhnungsperiode zu einer erhöhten Sterblichkeit.
cz przekazywania sygnałów przez receptory CB1 układu endokannabinoidowego.
GermanDie moderne Technik gaukelt uns vor, unsere Sterblichkeit lasse sich überwinden.
Technologia stwarza mit kontroli nad życiem i śmiercią.
GermanRisikofaktoren für eine höhere Sterblichkeit in dieser Patientengruppe können
Czynnikami ryzyka, predysponującymi populację pacjentów do zwiększonej śmiertelności, był wiek > 65 lat,
GermanEs zeigte sich eine erhöhte Sterblichkeit im Behandlungsarm mit Vectibix.
Zanotowano zwiększenie śmiertelności w grupie otrzymującej
Germanungeklärte, statistisch signifikant erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu den Patienten in den Kontrollgruppen.
tych badaniach nie można było wyjaśnić w sposób zadawalający różnicami w występowaniu ol
GermanJährliches Vorkommen: 1,2 Millionen Amerikaner Sterblichkeit: 300.000 sterben jedes Jahr.
(Śmiech) oznacza atak serca. ~~~ Roczna zachorowalność: 1,2 mln Amerykanów. ~~~ Umieralność: 300,000 każdego roku.
GermanAber weil es sehr wenige andere tödlichen Krankheiten gibt, können wir diese Sterblichkeit wirklich HIV zuschreiben.
Z braku innych śmiertelnych chorób możemy przypisać tę umieralność HIV.
GermanNach 12 Monaten betrug die Sterblichkeit in den Placebo-Gruppen 4,4 % und in den mit Zenapax itte
ciągu 12 miesięcy wynosiła 4, 4 % w grupie leczonej placebo i 1, 5 % w grupie leczonej preparatem Zenapax. w oz
GermanIn der Subgruppe der Patienten mit niedrigerem Schweregrad der Erkrankung wurde keine niedrigere Sterblichkeit beobachtet.
Nie obserwowano zmniejszenia śmiertelności w podgrupie pacjentów z chorobą o lżejszym nasileniu.
GermanDie Gesamtsterblichkeit und die kardiovaskuläre Sterblichkeit wurden nicht signifikant verringert (185 vs.
Na podstawie różnicy w bezpośredniej ilości epizodów pojawiających się w czasie średniej obserwacji trwającej 3, 3 roku.
GermanIn der Studie 1899 wurde ein signifikanter Abfall der Sterblichkeit jeglicher Ursache zugunsten von Posaconazol beobachtet [ POS 49/304 (16 %) vs.
W badaniu 1899 obserwowano istotne zmniejszenie wszystkich przyczyn śmiertelności na korzyść pozakonazolu [ POS 49/ 304 (16 %) vs.
GermanTierexperimentelle Studien haben gezeigt, dass Topotecan embryofetale Sterblichkeit und Fehlbildungen verursachen kann (siehe Abschnitt 5.3).
W badaniach nieklinicznych topotekan wykazywał działanie letalne na zarodek i płód oraz powodował wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5. 3).
GermanDenn, nur wenn Sie sich Ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst sind, werden Sie Ihre Prioritäten neu bewerten und Ihre Ziele im Leben neu abstecken.
Ponieważ stawianie czoła własnej śmiertelności powoduje ponowną ocenę priorytetów i reorientację waszych celów w życiu, jak nic innego.
GermanIn der Subgruppe der Patienten mit initial weniger als zwei Organdysfunktionen wurde keine Reduktion der Sterblichkeit beobachtet.
Nie obserwowano statystycznie istotnego zmniejszenia śmiertelności w grupie pacjentów leczonych preparatem Xigris, z niewydolnością mniej niż 2 narządów.
GermanDie perinatale Sterblichkeit war erhöht, das mittlere Fetengewicht war bei den F1-Tieren in der Hochdosis- Gruppe während der Stillzeit reduziert.
Śmiertelność okołoporodowa była zwiększona, a średnia masa noworodka była zmniejszona w okresie laktacji u zwierząt otrzymujących F1 w dużych dawkach.
GermanDie durch Xigris erzielte Reduktion der Sterblichkeit war unabhängig von Alter, Geschlecht und Infektionstyp über die Patientengruppen hinweg konsistent nachweisbar.
Efekt terapeutyczny leku wpływający na zmniejszenie śmiertelności obserwowano u pacjentów niezależnie od wieku, płci i typu zakażenia.
GermanRisikofaktoren für eine höhere Sterblichkeit in dieser Patientengruppe können Alter > 65 Jahre, Dysphagie, Sedierung, Mangelernährung und Dehydrierung, Erkrankungen der Lunge (z.B.
zwiększenie częstości zgonów u pacjentów leczonych olanzapiną w porównaniu do grupy pacjentów leczonych placebo (odpowiednio 3, 5 % wobec 1, 5 %).
GermanLocatim wird angewendet, um die Sterblichkeit bei neugeborenen Kälbern infolge einer Enterotoxikose durch das Bakterium E. coli in den ersten Lebenstagen zu senken.
Preparat Locatim stosuje się w celu ograniczenia umieralności u noworodków cieląt związanej z enterotoksykozą wywołaną przez bakterie E. coli w pierwszych dniach życia.

Synonimy (niemiecki) dla "Sterblichkeit":

Sterblichkeit