DE

Stelle {żeński}

volume_up
Vermeiden Sie Injektionen an der genau gleichen zuvor benutzten Stelle.
Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.
Klicken Sie auf einer beliebigen Stelle auf den Absatz, den Sie ändern möchten.
Kliknij dowolne miejsce akapitu, który chcesz zmienić.
Insulin, das in solch eine Stelle gespritzt wird, wirkt möglicherweise schlechter.
Insulina wstrzykiwana w takie miejsce może nie działać prawidłowo.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Die Europäische Arzneimittel-Agentur führt Auswahlverfahren zur Erstellung von Eignungslisten für folgende Stellen durch:
Europejska Agencja Leków organizuje procedurę naboru w celu ustanowienia listy rezerwowej na następujące stanowisko:
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Er hatte eine Stelle in Harvard und arbeitete am Smithsonian Institut und hatte extrem gute Kontakte.
Miał posadę na Harvardzie, pracował w Instytucie Smithsona i miał niesamowite koneksje.

Przykłady użycia - "Stelle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDann die Tube zusammendrücken, um den gesamten Inhalt auf diese Stelle zu entleeren.
Należy upewnić się, że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu.
GermanUnd, im Denken über dies, in meinem zweiten Projekt, die zweite Frage, die ich stelle.
I, mając to na uwadze, dochodzimy do mojego drugiego projektu, drugiego pytania.
GermanIch gehe zur Fuß zur Arbeit oder nehme die Vespa und parke hier an dieser Stelle.
Chodzę codziennie do pracy albo jeżdżę skuterem, dojeżdżam i parkuję o tu.
GermanAchten Sie darauf, dass die Stelle, an die Sie das Pflaster kleben wollen,
Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest:
GermanIch stelle Fragen dazu, wie unser Gehirn uns ermöglichen kann, das zu tun.
Zadaję pytania dotyczące tego co robi mózg by być w stanie zrobić coś takiego.
GermanKlicken Sie an die Stelle im Dokument, an der der Link angezeigt werden soll.
Kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, w którym chcesz umieścić swój link.
GermanWenn Sie an oder nahe der Stelle, wo REGRANEX zur Anwendung kommt, einen Hauttumor
Jeśli u pacjenta występuje nowotwór skóry w miejscu lub w pobliżu miejsca stosowania leku
GermanHierzu setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle und drücken dann Strg+Eingabe.
Aby dodać podział wiersza, umieść kursor w komórce i naciśnij Ctrl+Enter.
GermanSie fand eine Stelle, sie suchte Jobs für ihre Klassenkameraden und Freunde.
Znalazła, i rozglądała się za pracą dla koleżanek ze szkoły i przyjaciół.
GermanKönnen Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie an meiner Stelle wären?
Czy możecie wyobrazić sobie, co byście czuli, gdybyście byli na moim miejscu?
GermanWenn das geschieht, versuchen Sie, dasselbe Pflaster wieder auf dieselbe Stelle zu kleben.
Je eli jednak to nast pi, nale y spróbowa umie ci plaster w tym samym miejscu.
GermanBefindet sich der Absatz an der gewünschten Stelle, lassen Sie die Maustaste los.
Zwolnij przycisk myszy, gdy akapit znajdzie się we właściwym miejscu.
GermanDer hellste Fleck in China, welche hier an dieser Stelle der Umrandung sehen.
Najjaśniejszy punkt w Chinach, który widać tu na krawędzi, to Hongkong.
GermanWir brauchen Geld, um damit zu experimentieren, um diese Mittel an Ort und Stelle zu bringen.
Potrzebujemy pieniędzy żeby z nią eksperymentować, żeby zastosować te narzędzia.
GermanEine erneute Applikation an derselben Stelle innerhalb von 14 Tagen sollte vermieden werden.
Należy unikać ponownego naklejania plastra w tym samym miejscu przez okres 14 dni.
GermanVermeiden Sie Injektionen an der genau gleichen zuvor benutzten Stelle.
Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.
GermanSie können an jede beliebige Stelle in Ihrem Dokument klicken, um einen Link zu erstellen.
Możesz też kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, aby utworzyć tam swój link.
GermanEinige Male überquerte ich die Front an derselben Stelle wie Mahmoud und sein Sohn.
Kilka razy byłem w tym miejscu, gdzie przechodził Mahmoud i jego syn.
GermanInnerhalb von 14 Tagen sollte dieselbe Stelle nicht wieder verwendet werden.
To samo miejsce nie powinno być ponownie wykorzystane w ciągu 14 dni.
GermanKlicken Sie im Dokument auf die Stelle, an der die Aufzählung beginnen soll.
Kliknij miejsce w pliku, od którego ma zaczynać się lista punktowana.